Zarządzanie wiekiem – problem starzejącej się kadry pracowniczej

Wzrastające zainteresowanie problematyką starości wiąże się z postępującym starzeniem się społeczeństw, a także ze zwiększającym się udziałem osób starszych w ogólnej strukturze społecznej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 1999 roku, wówczas żyło na świecie ponad 580 milionów ludzi powyżej 60 roku życia (wiek uznawany przez WHO za początek starości), w tym więcej niż połowa osób – w krajach wysoko rozwiniętych. Z danych szacunkowych wynika, że w 2020 roku ogólna liczba osób starych przekroczy 1 miliard, co stanowić będzie około 30% całej populacji. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP

Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP

Od 2013 roku w ArcelorMittal Poland podczas dużych remontów i realizowanych inwestycji rozwijany jest system zarządzania bezpieczeństwem z udziałem obserwatorów BHP. Po raz pierwszy obserwatorzy BHP zostali zaangażowani w czasie remontu wielkich pieców nr 2 i 3 oraz budowy nowej linii do produkcji długiej szyny w dąbrowskim oddziale naszej firmy. Grzegorz Garlej, ArcelorMittal Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Piotrem Kubiszewskim, właścicielem Defimed-Aed

Wywiad z Piotrem Kubiszewskim, właścicielem Defimed-Aed

Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego w Polsce nie jest obligatoryjne umieszczanie defibrylatorów AED (ang. Automated External Defibrillator) czyli zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych ani w przestrzeni publicznej, ani w prywatnej. Natomiast Europejska Rada Resuscytacji jest twórcą i popularyzatorem koncepcji PAD – ang. Public Access Defibrillation Program, programu powszechnego dostępu do defibrylacji. Proszę przybliżyć Czytelnikom Przyjaciela przy Pracy główne założenia tego programu oraz przykłady jego wdrożenia w Polsce. Redakcja   Podstawowym założeniem programu PAD jest to, iż osoby bez wykształcenia medycznego, które docierają do poszkodowanych szybciej niż wykwalifikowane służby, mogą i powinny udzielić pomocy z wykorzystaniem defibrylatora. Drugim elementem jest określenie miejsc gdzie powinny znaleźć się defibrylatory AED. W wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku czytamy, że w miejscu gdzie nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) może wystąpić raz na pięć lat, umieszczenie defibrylatora jest opłacalne i porównywalne do innych procedur medycznych. Oczywiście chodzi o miejsca o dużym natężeniu ruchu jak dworce, lotniska, centra handlowe czy biurowe oraz obiekty sportowe, ale także miejsca takie jak główne skrzyżowania czy ciągi piesze, gdzie NZK może być szybko zauważone. Trzeci element PAD to rola koordynatora/dyspozytora odpowiednich służb ratowniczych w powiązaniu z systemem/ programem odpowiadającym za monitorowanie i utrzymanie defibrylatorów. Taki system powinien być dostępny dla dys-pozytorów aby mogli oni poinformować osobę zgłaszającą zdarzenie gdzie znajduje się najbliższy defibrylator, ale też użycie AED powinno być przez ten system komunikowane do dyspozytora. Ostatnia wytyczna to cykliczne szkolenia osób, które będą prawdopodobnie udzielały pomocy przy użyciu AED i tworzenie grup wolontariuszy. Ze swojej strony dodałbym jeszcze informację o utworzeniu takiej sieci i jej promocję na terenie ich funkcjonowania. Wg mojej wiedzy w Polsce pierwsze defibrylatory w przestrzeni publicznej pojawiły...
BHP w salonie fryzjerskim

BHP w salonie fryzjerskim

Z dniem 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31 poz. 273 – akt prawny nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna) i do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zastępujący ww. rozporządzenie, pozostając na etapie projektu. Wycofane rozporządzenie nie zwalnia właścicieli zakładów fryzjerskich z szeregu obowiązków wynikających z przepisów ogólnych oraz szczegółowych z zakresu higieniczno-sanitarnego. Dlatego też artykuł przedstawia aktualny stan prawny w tym przedmiocie. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...