Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciela handlowego

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciela handlowego

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Obowiązki pracownika Pracownik przygotowuje w biurze materiały dotyczące ofert handlowych; utrzymuje kontakty telefoniczne i e-mailowe z klientami; bierze udział w spotkaniach z klientami poza siedzibą firmy; uczestniczy w konferencjach, targach itp. poza siedzibą firmy; przemieszcza się, jako kierowca, pojazdem służbowym. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Stosowanie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w standardowej formie szkoleń stacjonarnych

Stosowanie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w standardowej formie szkoleń stacjonarnych

Analizując historię kształcenia i wychowania na przestrzeni czasów widzimy, że człowiek nieustannie poszukuje najlepszych i najefektywniejszych metod przyswajania wiedzy. Początkowo w naturalny sposób wiedza była pozyskiwana przez naśladownictwo i obserwację ludzi bardziej doświadczonych. W obecnym świecie szybkiego postępu technologicznego, ilość koniecznej do pozyskania wiedzy wzrasta, w przeciwieństwie do czasu przeznaczonego na ten proces. Prowadzone są liczne badania dotyczące ludzkiego potencjału oraz zróżnicowania w tym zakresie ze względu na indywidualne predyspozycje, czy chociażby wiek. Badanie wpływu stosowanych metod kształcenia na osiągnięte efekty coraz częściej staje się podstawą do zmian organizacyjnych szkoleń w wielu branżach. Dominika Rozmus, Team Prevent Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z prof. Danutą Koradecką, Przewodniczącą Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Wywiad z prof. Danutą Koradecką, Przewodniczącą Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Wypadki przy pracy oraz renty wypłacane z tytułu chorób zawodowych powodują ogromne koszty ponoszone corocznie przez budżet państwa. Podawane przez GUS dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach w zakładach pracy, pomimo wyraźnej tendencji spadkowej, wciąż alarmują wysokim poziomem. dlatego też niezwykle istotne są wszelkie działania na rzecz poprawy warunków pracy, zwłaszcza podejmowane bezpośrednio w polskich przedsiębiorstwach. Jedną z ważniejszych inicjatyw w tym obszarze jest ogólnopolski konkurs Poprawy Warunków Pracy. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Lekarz weterynarii – zagrożenia na stanowisku pracy

Wykonywanie zawodu jakim jest lekarz weterynarii wiąże się z szerokim spektrum zagrożeń zawodowych. Kontakt z substancjami chemicznymi oraz ze zwierzętami, które są znacznie mniej przewidywalnymi „pacjentami” niż ludzie powoduje, że bezpieczne wykonywanie pracy wymaga zarówno właściwej znajomości zagrożeń na stanowisku pracy, jak  i środków pozwalających na zredukowanie ryzyka związanego z pracą lekarza weterynarii. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Frezer drewna – bezpieczna praca i obsługa maszyn

Frezowanie to obróbka materiału za pomocą frezów, czyli wirującego wieloostrzowego narzędzia. Frezowanie może być współbieżne lub przeciwbieżne – w zależności od tego jak porusza się krawędź tnąca. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Ekonomia BHP – korzyści finansowe

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach jest zasadniczo związane z zasadami organizacji danej działalności. Wymiar ekonomiczny dodaje podejście optymalizacyjne. podejście o charakterze nieekonomicznym zazwyczaj zakłada, że zdrowie i bezpieczeństwo mają swoją wartość wewnętrzną, która na przykład stanowi podstawę zasady „zero wypadków”. podejście ekonomiczne przyjmuje bardziej względne stanowisko, podkreślając, że zasoby są zawsze ograniczone i zawsze muszą być racjonowane. Z tego punktu widzenia nawet życie i zdrowie muszą być porównywane z innymi wartościami, a zasoby muszą być odpowiednio rozdzielone. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...