Pracownik niepełnosprawny intelektualnie

Czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną? Czy jest to obarczone spełnieniem jakiś dodatkowych warunków? Na takie pytanie staramy się odpowiedzieć od kilku miesięcy, omawiając zagadnienie przystosowania środowiska pracy do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ten artykuł poświęcony jest osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym wynikającą z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz psychiczną. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Postrzelony przez gwoździarkę

Postrzelony przez gwoździarkę

W kwietniu 2016 r. podczas budowy domu jednorodzinnego koło Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wypadku jednego z pracowników firmy budowlanej.   Wstrzelił on sobie w klatkę piersiową, przebijając płuco, dwa gwoździe o średnicy 3,2 mm i długości 9 cm, kiedy przenosił gwoździarkę pneumatyczną. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie stwierdził, że poszkodowany przenosił urządzenie nie odłączywszy go uprzednio od zasilania, a ponadto nie znał podstawowych zasad jego obsługi – pracował na budowie pierwszy dzień. Okoliczności wypadku W dniu wypadku właściciel firmy wraz ze swoim krewniakiem, zatrudnionym na stanowisku dekarza oraz poszkodowanym (wiek: 45 lat), wykonującym pracę pomocnika dekarza na podstawie umowy zlecenia (zatrudniony poprzedniego dnia), o godzinie 7 rano rozpoczęli roboty dekarskie na nowobudowanym domu jednorodzinnym. Właściciel firmy z kuzynem pracowali na połaci dachowej, natomiast poszkodowany na poziomie terenu. Kontrłaty i łaty przybijano przy użyciu gwoździarek: pneumatycznej konstrukcyjnej B.PRO ND34/100 JOHN (rok produkcji: 2011) i gazowej (na naboje gazowe) B.PRO ND90 WOODY. Po przybiciu łat na południowej połaci dachu, przystąpiono do przenoszenia całego sprzętu (gwoździarki, sprężarka, drabiny, rusztowania) i materiałów na drugą stronę budynku. Dekarz nosił łaty, a pracodawca przeciągał sprężarkę olejową B.PRO Pumper 256-20 (data produkcji: grudzień 2011 r.), do której przewodem sprężonego powietrza podłączona była gwoździarka B.PRO. Samą gwoździarkę niósł natomiast poszkodowany – trzymał ją oburącz przyciśniętą do klatki piersiowej. Wąż sprężonego powietrza miał natomiast luźno nawinięty na jedno z przedramion. W pewnym momencie nastąpiły dwa wystrzały gwoździarki. Okazało się, że poszkodowany tak nieudolnie trzymał gwoździarkę, że nacisnął spust i wstrzelił sobie w prawą stronę klatki piersiowej dwa gwoździe. Po wezwaniu pogotowia, pracownik został przewieziony do szpitala, gdzie wyciągnięto gwoździe i stwierdzono, że doszło „jedynie” do...
Interes prawny pracownika

Interes prawny pracownika

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: „Czy pracownik wnoszący o ustalenie, iż konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ma interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w wytoczeniu takiego powództwa przed sądem pracy, jeżeli został sporządzony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający ustalenie negatywne, a pracownik wskazuje, iż powyższego ustalenia domaga się w celu uzyskania świadczenia z ubezpieczenia społecznego (zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru)?”. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Gaśnica wodna mgłowa – ekologiczna, ergonomiczna, skuteczna

Gaśnica wodna mgłowa – ekologiczna, ergonomiczna, skuteczna

Gaśnica proszkowa – jej użycie powoduje zabrudzenia będące wynikiem reakcji chemicznych i niejednokrotnie niszczy przez to gaszone mienie. Gaśnica pianowa – większość gaśnic pianowych nie nadaje się do gaszenia urządzeń pod napięciem. Gaśnica śniegowa – nie można używać jej do gaszenia ubrań płonących na ludziach. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część II

Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część II

Przywołane w pierwszej części artykułu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817) jest ściśle sprzężone ze środowiskiem, w którym pracują kobiety oraz młodociani. Ta szczególna grupa pracownicza została „umieszczona pod parasolem ochronnym” zarówno w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U nr 114 poz. 544 i 545 ze zm.), jak też w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200 poz. 2047, zmiany: Dz.U. z 2015 r. poz. 929). Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska magazyniera

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska magazyniera

Magazyn to miejsce składowania materiałów: nośników energii, surowców, półproduktów i produktów. Magazyn może być zlokalizowany w pomieszczeniach zamkniętych, pomieszczeniach półotwartych (wiaty), bądź na wydzielonym terenie otwartym. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...