Przedłużenie pobytu na urlopie a udzielenie urlopu przez pracodawcę

Okres urlopowy w pełni, co w przypadku, gdy pracownik chciałby przedłużyć swój pobyt na urlopie wypoczynkowym? Justyna Lenczewska, radca prawny, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Choroby zawodowe a orzecznictwo sądowe

Podstawowe zapisy prawne dotyczące chorób zawodowych znajdują się w art. 235 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. w Dz.U. z 2018 r. poz. 917). W myśl art. 235.1 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego

Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego

STANOWISKO PRACY Pracownik wykonuje następujące prace: • przyjmuje towar (mąkę, tłuszcz, dodatki i inne artykuły); transportuje artykuły do magazynu, a następnie na stanowisko pracy; przygotowuje produkcję i wytwarza ciasto; • przeprowadza i kontroluje procesy dzielenia… R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy

Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy

Styl życia jest tym czynnikiem, który w największym stopniu warunkuje zdrowie człowieka (przytaczając koncepcję pól zdrowia lalonde). pojęcie stylu życia nie ma jednej jasnej definicji, jednak można go rozpatrywać w kategoriach społecznych, jak i jednostkowych. jest to dość złożony konstrukt, który uwarunkowany jest m.in. procesem socjalizacji, uwarunkowaniami kulturowymi, czynnikami społeczno-ekonomicznymi czy też cechami osobowościowymi. Względnie trwałe wzory zachowań wyrażające styl życia mogą ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń jednostki i to daje pole do popisu wszystkim tym, którzy zajmują się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, które to mają umacniać potencjał zdrowotny pracowników w miejscu pracy. Wioleta Kojzar, Team Prevent Poland Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z dr Elżbietą Korzeniowską, kierownikiem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi

Wywiad z dr Elżbietą Korzeniowską, kierownikiem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi

W ramach aktualnej edycji Narodowego Programu Zdrowia (rządowej strategii zdrowia publicznego) realizują Państwo projekt, z którego mogą skorzystać firmy, zainteresowane promocją zdrowia swojego personelu. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom jego podstawowe założenia. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW DREWNIANYCH – BEZPIECZNA OBSŁUGA

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW DREWNIANYCH – BEZPIECZNA OBSŁUGA

Przemysł drzewny ma jeden z wyższych wskaźników wypadków w produkcji, z których większość jest spowodowana kontaktem z ruchomymi elementami maszyn. Według danych GUS, w 2016 roku podczas produkcji mebli doszło do 2262 wypadków, co stanowiło 25% wszystkich poważnych wypadków. Natomiast podczas wyrobu materiałów z drewna zanotowano 1683 wypadki. Ten artykuł zwróci uwagę na bezpieczną pracę podczas obsługi maszyn. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...