Przepisy BHP w telepracy

Pan Andrzej mieszka w małej miejscowości. Do najbliższego miasta ma 15 kilometrów. Przez ostatnie 12 lat pracował u miejscowego rolnika. Jednak wskutek nieszczęśliwego wypadku stracił obie nogi i musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Zmusiło go to do rezygnacji z dotychczasowej pracy. Pan Andrzej od dawna interesował się projektowaniem graficznym. W wolnych chwilach tworzył różne projekty na komputerze. Po wypadku ukończył zaawansowany kurs grafiki komputerowej finansowany z urzędu pracy. Jednak najbliższe studio graficzne, w którym mógłby pracować jest w oddalonym o kilkanaście kilometrów mieście, a brak przystosowanego samochodu uniemożliwia mu dojazdy do pracy. Czy wobec tego Pan Andrzej skazany jest na dożywotnie pozostawanie bez pracy?. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Upadek z wysokości przy budowie radiolatarni

Upadek z wysokości przy budowie radiolatarni

W kwietniu 2016 r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku podczas montażu konstrukcji radiolatarni. Jeden z pracowników – monterów – spadł z dachu obiektu z wysokości 5 metrów na podłoże, w wyniku czego doznał „szczęśliwie” jedynie wielu złamań. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że pracownicy brygady chodząc po konstrukcji dachu nie byli w żaden sposób zabezpieczeni przed upadkiem, mimo że w dniu wypadku wiał silny wiatr. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Granice swobodnej oceny dowodów

Granice swobodnej oceny dowodów

Czy są, a jeśli są – to jakie granice swobodnej oceny dowodów dokonywanej przez sąd? Na ten temat bardzo szczegółowo i wnikliwie wypowiedział się Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w sprawie wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Hydranty wewnętrzne – rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa

Hydranty wewnętrzne – rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa

Hydrant wewnętrzny – jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do poboru wody, celem gaszenia pożarów grupy A. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk. Hydrant wewnętrzny powinien być oznakowany zgodnie z Polską Normą. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Gospodarka odpadami medycznymi

Gospodarka odpadami medycznymi

Punktem wyjścia dla tematu gospodarowania odpadami medycznymi jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923). Odpadom medycznym wytwarzanym w placówkach zdrowia oraz weterynaryjnych został przydzielony kod 18. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część III

W trzeciej części artykułu skoncentruję się na tematyce związanej z ekspozycją pracowników w środowisku pracy na drgania mechaniczne. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...