Ocena ryzyka zawodowego dla lekarza stomatologa

Ocena ryzyka zawodowego dla lekarza stomatologa

Informacje o stanowisku pracy Zagrożenia zawodowe lekarza stomatologa wynikają ze wzajemnie przenikających się, współzależnych obszarów pomiędzy lekarzem, pacjentem i technologią wykonywanej pracy. Są one związane z realizacją m.in. takich zadań jak: diagnozowanie i leczenie chorób zębów oraz przyzębia, dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej; uzupełnianie i odbudowa, za pomocą różnego rodzaju protez, brakującego uzębienia; prewencja chorób zębów i przyzębia. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy?

Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy?

Odpowiedź znajdujemy przede wszystkim w tekście rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy¹, w którym to prawodawca ustala, jakie czynności będą zaliczane do prac na wysokości, które następnie kwalifikuje jako szczególnie niebezpieczne. Andrzej Hodyr, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Podstawa prawna Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: Urszula Piechota, dział Prawny SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Zmiana czasu z letniego na zimowy a rozliczenie czasu pracy

W nocy z 28 na 29 października 2017 r. przesuwamy wskazówki zegara z godziny 3:00 na godzinę 2:00 i tym samym przechodzimy z czasu letniego na czas zimowy. Zmiany te zawsze wzbudzają wątpliwości w kwestii rozliczania czasu pracy w tym dniu. W przypadku pracowników, którzy mają zaplanowany swój rozkład czasu pracy w taki sposób, że w tym dniu będą świadczyć pracę oznacza to, że będą pracować godzinę dłużej. Co w takim przypadku z ich rozliczeniem czasu pracy i wynagrodzenia? Justyna Lenczewska, radca prawny. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadek jako zdarzenie oczekiwane

Wypadek jako zdarzenie oczekiwane

Wiele lat praktyki behapowskiej na budowach wywołuje u mnie poniższe refleksje: dlaczego na budowach pracownicy wszystkich szczebli, od kadry zarządzającej po monterów, tak łatwo odstępują od podanych w czasie szkoleń zasad bezpiecznej i higienicznej pracy? Dlaczego nawet gdy pokazuje się, jakie skutki dotknęły innych pracowników, dopiero własne doświadczenie wypadku otwiera wrażliwość pracownika na potrzebę bezpiecznej pracy? Andrzej Lelekała Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w przemyśle gumowym

BHP w przemyśle gumowym

Niniejszy artykuł skierowany jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach zajmujących się produkcją oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych. Zawiera wskazówki dotyczące m. in. minimalizacji i kontroli oparów z tworzyw sztucznych, które wydzielają się m. in. podczas procesów formowania, wytłaczania. Podkreśla potrzebę zmniejszenia tworzenia się oparów poprzez utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym i przestrzegania zalecanych parametrów przetwarzania, takich jak temperatura procesu. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...