Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część 1.

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część 1.

W grudniu 2017 roku opublikowane zostało rozporządzenie wprowadzające od dawna zapowiadane zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. VI rozdział rozporządzenia dotyczy „Bezpieczeństwa pożarowego”. Położono w nim nacisk na zapobieganie pożarom, a nie jak wcześniej na ograniczenie fatalnych ich skutków. Damian Chruślak, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Śmiertelny wypadek w fermie drobiu

Śmiertelny wypadek w fermie drobiu

W kwietniu 2018 r. w fermie drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku, w wyniku którego zginęła osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło. Do wypadku doszło w wyniku przejechania poszkodowanego przez cofający wózek widłowy, który, jak ustalił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie, nie posiadał sygnalizacji cofania. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zdolność do wykonania dotychczasowej pracy

Zdolność do wykonania dotychczasowej pracy

Art. 53 kodeksu pracy stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn niezawinionych; dotyczy prawa pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. § 3 artykułu precyzuje, iż „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności”. Wydawało by się, że przepis jest zrozumiały w sposób jednoznaczny ale w praktyce różnie bywa interpretowany, nie tylko przez pracodawców, także przez prawników. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – oszacowanie i redukcja zagrożeń

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – oszacowanie i redukcja zagrożeń

Tępienie szkodliwych owadów, gryzoni, zapobieganie ich inwazji, likwidacja szkodliwych mikroorganizmów – to główne zadania osób zajmujących się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Narażenia zawodowe na zawał serca. Połączenie przyczyny zewnętrznej i wewnętrznej wypadku przy pracy.

Na narażenia zawodowe będące przyczynami chorób układu krążenia, w tym zawału serca, składają się czynniki fizyczne i chemiczne oraz czynniki zależne od charakteru i warunków pracy [1;2]. Szczególnie zagrożoną zawałem grupą zawodowa są kierowcy – przede wszystkim ci, którzy muszą pokonywać długie trasy. Ryszard Bryła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku murarza – tynkarza

Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku murarza – tynkarza

Stanowisko pracy Pracownik wykonuje w trakcie swojej pracy podstawowe czynności zawodowe, konieczne do wykonania w firmie budowlanej. Są wśród nich przede wszystkim prace murarskie – stawianie murów z cegły i pustaków oraz prace tynkarskie – tynkowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...