Słów kilka o zakładach pracy chronionej

Osobom niepełnosprawnym dość trudno odnaleźć się na rynku pracy. Pracodawcy obawiają się ich zatrudniać. Obawiają się, czy uda się dostosować warunki pracy dla takich osób, czy spełnią wszystkie warunki wymagane w orzeczeniach o niepełnosprawności. Ustawodawca wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym i pracodawcom, stworzył możliwość tworzenia zakładów pracy chronionej. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zbiorowe zatrucie amoniakiem

Zbiorowe zatrucie amoniakiem

W maju 2016 r. w zakładzie przemysłu mięsnego z terenu woj. warmińsko-mazurskiego miało miejsce zbiorowe zatrucie pracowników amoniakiem. W sumie w mniejszym lub większym stopniu poszkodowanych zostało 26 osób z 4 różnych firm. Jak ustalono, do wycieku doszło w wyniku ukrytej wady materiałowej i pęknięcia rury w instalacji amoniakalnej. Badający zdarzenie inspektor Państwowej Inspekcji Pracy stwierdził ponadto, że skutki wypadku, a tym samym liczbę poszkodowanych, można było znacznie ograniczyć, gdyby prawidłowo przeprowadzono ewakuację z terenu zakładu. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Miejsce i czas

Miejsce i czas

W skargach kasacyjnych dotyczących ustalenia wypadku przy pracy, zazwyczaj jako przyczynę naruszenia prawa materialnego przez sądy pierwszej i drugiej instancji wymienia się nieprawidłowe ustalenie przyczyny zewnętrznej powodującej nagłe zdarzenie. W omawianej poniżej sprawie wypadku, jakiemu uległ Sławomir B., jego pracodawca, spółka akcyjna wnosząc skargę kasacyjną nie negowała oceny, iż sporne zdarzenie wywołane zostało przyczyną zewnętrzną. Twierdziła natomiast, iż w momencie wypadku doszło do zerwania czasowego i miejscowego związku z pracą. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Autonomiczne czujniki tlenku węgla. Jak się uchronić przed zatruciem czadem?

Autonomiczne czujniki tlenku węgla. Jak się uchronić przed zatruciem czadem?

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wzrasta liczba osób zatrutych tlenkiem węgla, co często prowadzi do pojawiania się w mediach wiadomości o tragicznych tego skutkach. Najskuteczniejszą ochroną przed tym jest zakup odpowiedniego czujnika, których na rynku jest bardzo dużo. Nie wszystkie jednak urządzenia są bezpieczne i skuteczne. Artykuł ten wyjaśni na czym polega praca czujnika oraz jakie produkty wybrać aby uniknąć wadliwych lub nieskutecznych produktów. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ryzyko uszkodzenia oczu w wyniku uwalniania materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy.

Ryzyko uszkodzenia oczu w wyniku uwalniania materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy.

Biorąc bezpośredni udział w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dużej spółdzielni mleczarskiej z terenu województwa lubelskiego z ramienia służby BHP, sprawującej nadzór jako firma zewnętrzna, zaciekawił mnie okazany na potrzeby inspektora rejestr wypadków przy pracy jednego z jej oddziałów, w którym usługi doradcze pełniła odrębna firma outsourcingowa. Ku mojemu zaskoczeniu wyłoniła się statystyka około 10 wypadków, zaistniałych w przeciągu 2 lat, w których przyczyną zewnętrzną było operowanie materiałami niebezpiecznymi w środowisku pracy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac kamieniarskich

Ocena ryzyka zawodowego dla prac kamieniarskich

I. Opis stanowiska pracy Kamieniarz przeprowadza obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych. Prowadzi także, w razie takiej potrzeby, płomieniowanie kamienia, poprzez wykorzystanie wysokiej temperatury płomienia palnika – uzyskując w ten sposób antypoślizgowe powierzchnie. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...