Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych

W świetle Karty Praw Osób Niepełnosprawnych każda osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Tragiczne skutki niestosowania hełmu

Tragiczne skutki niestosowania hełmu

W czerwcu 2017 r. podczas prac docieplania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku przy pracy pracownika firmy budowlanej. Poszkodowany został uderzony w głowę przez spadającą z wysokości ok. 8 metrów maszynkę do cięcia terakoty o wadze ok. 7 kg. W wyniku obrażeń czaszki pracownik zmarł w szpitalu po 6 tygodniach od zaistnienia zdarzenia. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał wypadek stwierdził m.in., że poszkodowany nie używał hełmu ochronnego. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bój o szatnię

Bój o szatnię

Bój o szatnię – tak można by nazwać trwający ponad dwa lata toczący się na drodze administracyjnej i sądowej spór o to, jak należy interpretować przepisy w sprawie warunków, w jakich pracują ludzie. Różne są przepisy: Polskie Normy i normy branżowe, rozporządzenia ministerialne, załączniki do rozporządzeń oraz najważniejsze – art. 207 kodeksu pracy i dalsze jego przepisy, określające podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (wraz z jego odpowiedzialnością za stan BHP). Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak obliczyć wymaganą powierzchnię czynną oddymiania do klatki schodowej? Jak dobrać klapę dymową?

Jak obliczyć wymaganą powierzchnię czynną oddymiania do klatki schodowej? Jak dobrać klapę dymową?

Klapa dymowa to urządzenie montowane na dachu budynku, przystosowane do usuwania dymu i ciepła poza budynek, powstałych na skutek pożaru. pobocznymi funkcjami klapy jest doświetlenie pomieszczenia oraz wentylacja. Urządzenia te dostarczane są w komplecie z napędem elektrycznym, zazwyczaj zębatkowym. dostępne są w wykonaniu jedno- oraz dwuskrzydłowym. Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP.JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczne wykonywanie robót w sąsiedztwie linii kolejowych

Bezpieczne wykonywanie robót w sąsiedztwie linii kolejowych

Prace realizowane przy torowiskach stwarzają zagrożenia takie jak: • przejechanie, potrącenie, uderzenie czy pochwycenie przez poruszający się po torach tabor; • zatrucia i poparzenia substancjami chemicznymi wyciekającymi, ulatniającymi czy wysypującymi się z przewożących je wagonów; • przyciśnięcie kończyn przez ruchome części zwrotnic torowych; • porażenie prądem elektrycznym z sieci trakcyjnej. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez dekarza

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez dekarza

Informacje o stanowisku pracy. Pracownik zajmuje się kryciem, rozbiórką, konserwacją i naprawą dachów. Wykonuje on następujące czynności: przygotowuje, składuje, a następnie transportuje na stanowisko pracy… R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...