Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok

Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok

W literaturze specjalistycznej można spotkać sprzeczne informacje dotyczące obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym prace na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Według opublikowanej w „Gazecie prawnej” opinii rzeczniczki Głównego inspektoratu pracy p. danuty rutkowskiej „dopuszczalne jest wprowadzenie w regulaminie pracy zapisów skutkujących wyznaczeniem okresu, w którym od otrzymania zalecenia lekarskiego pracownik może na jego podstawie ubiegać się o refundację okularów korygujących wzrok ze środków pracodawcy” Prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, były Z-ca Głównego Inspektora Pracy ds. Nadzoru i Kontroli Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zmianę, która polega na nadaniu rygoru nieważności nie pisemnej formie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników. Co daje ta zmiana? Zmiana ta w zasadzie nie wnosi nic nowego do dotychczas obowiązujących zasad przy zawieraniu umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Jej celem było uregulowanie tego, co dotychczas wynikało z orzecznictwa i doktryny. Zatem teraz wynika wprost z obowiązujących przepisów, że umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Justyna Lenczewska, radca prawny. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pralnia chemiczna -najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Pralnia chemiczna -najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Pralnia chemiczna to zintegrowany, logiczny zespół maszyn i urządzeń służących do czyszczenia brudnych tekstyliów. Pracownik pralni chemicznej wykonuje zespół czynności związanych z czyszczeniem chemicznym powierzonego przedmiotu: przyjmuje i przygotowuje zabrudzony asortyment, następnie prowadzi proces czyszczenia w zależności od rodzaju tekstyliów, przestrzegając obowiązującej technologii. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy

Czynniki biologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla narażonej osoby wykonującej pracę. W skrajnej sytuacji mogą wywoływać ciężkie choroby, ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej może być bardzo prawdopodobne i mogą nie istnieć w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki bądź leczenia¹. Z tego powodu wymagania prawne w tym zakresie są rygorystyczne i obejmują wymagane środki profilaktyczne ze strony pracodawcy, zakres przygotowania pracownika do pracy a także formalną dokumentację w tym zakresie. Powstaje pytanie – czy każdy pracodawca, u którego podczas pracy pracownik jest narażony na czynniki biologiczne – identyfikuje te czynniki i stosuje odpowiednią profilaktykę? Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Azbest – charakterystyka i szkodliwy wpływ na człowieka

Azbest jest nazwą handlową określającą nieorganiczne minerały krzemianowe tworzące włókna o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Cechuje się dużą elastycznością, wytrzymałością na rozciąganie i odpornością na działanie czynników fizycznych i chemicznych. mgr inż. Agnieszka Wrońska, Inspektor ds. BHP , Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi jest najstarszą organizacją skupiającą środowisko służb BHP w Polsce – we wrześniu br. obchodzili Państwo jubileusz 25-lecia istnienia. Jakie przesłanki leżały u podstawy powołania Stowarzyszenia i czy są one aktualne do dziś? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...