Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część 2.

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część 2.

Znaczące zmiany dla wentylacji pożarowej oraz projektowania instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego nastąpiły w paragrafie § 245. Dotychczas wymagania zabezpieczenia przed zadymieniem lub oddymiania klatek schodowych odnosiły się do kategorii zagrożenia ludzi budynku (ZL). Obecnie jednoznacznie zaznaczono, że wymagania dotyczą klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze strefy pożarowej. Damian Chruślak, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadek przy obsłudze strugarki

Wypadek przy obsłudze strugarki

W grudniu 2017 roku w zakładzie stolarskim z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku przy obsłudze strugarko-pilarki. Poszkodowany brygadzista w wyniku odrzutu obrabianej tarcicy doznał urazu biodra, miednicy oraz silnego stłuczenia i otwartej rany brzucha. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że do wypadku doszło z powodu m.in. nieprawidłowo działających urządzeń zapobiegających odrzutowi materiału. Nie bez znaczenia był także stan techniczny maszyny oraz wykonywanie przez poszkodowanego pracy w linii odrzutu materiału, zamiast z boku. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezwarunkowy charakter odpowiedzialności pracodawcy

Bezwarunkowy charakter odpowiedzialności pracodawcy

Wybrałem tę sprawę nie tylko z powodu interesującego problemu prawnego i pouczającego orzeczenia. Także dlatego, że w stanie faktycznym zdarzenia, które ją wywołało, znalazły się nader często w praktyce spotykane – niestety! – przykłady lekceważenia przepisów BHP (także innych przepisów prawa pracy). Lekceważył pracodawca, nie bez grzechu był pracownik. W trakcie sporu pracodawca grzmi: nie byłoby wypadku, gdyby pracownik… Pracownik żąda odszkodowania i zadośćuczynienia: przecież gdyby pracodawca… Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczna praca elektromechanika

Bezpieczna praca elektromechanika

Energia elektryczna jest powszechnie znana oraz niezbędna w codziennym życiu, jednak elektryczność może zabić lub poważnie zranić ludzi, a także spowodować szkody materialne. Istnieją proste środki ostrożności podczas pracy z elektrycznością lub w pobliżu urządzeń pod napięciem, które można podjąć w celu znacznego zmniejszenia ryzyka obrażeń elektrycznych w stosunku do pracowników oraz osób postronnych. Wskazówki przedstawione w artykule są przeznaczone dla osób, które sprawują kontrolę nad sprzętem elektrycznym, takich jak menedżerowie, elektrycy, technicy oraz użytkownicy. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora koparko-ładowarki

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora koparko-ładowarki

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Wykonywanie prac przy użyciu maszyn budowlanych wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych – dotyczy to także pracy z użyciem koparko-ładowarki. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Przepisy RODO ważne dla służby BHP

25 maja b.r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. W tym także dniu zaczęła obowiązywać ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), która to reguluje kwestie związane z RODO w prawodawstwie krajowym. Ryszard Bryła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...