Warunki pracy kobiet w okresie ciąży

Warunki pracy kobiet w okresie ciąży

Kodeks pracy zawiera szereg przepisów określających warunki pracy, jakie pracodawca powinien zapewnić pracownicy będącej w ciąży. Z jednej strony mają one na celu ochronę organizmu kobiety przed uciążliwo-ściami i szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na jej zdrowie, a po drugie – uchronienie płodu przed skutkami, jakie może stwarzać praca uciążliwa lub szkodliwa dla zdrowia pracownicy w okresie ciąży. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju pracy wykonywanej przez pracownicę i czasu pracy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Robertem Ochmanem, specjalistą ds. BHP w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Wywiad z Robertem Ochmanem, specjalistą ds. BHP w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

PGE Dystrybucja S.A. jest spółką zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej. Spółka prowadzi tę działalność na dużym obszarze poprzez swoje oddziały w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Skarżysku-Kamiennej, Warszawie i Zamościu.  Spółka obsługuje około 280.000 km sieci energetycznych dostarczających energię elektryczną do ponad 5 mln odbiorców. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych

Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych

Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późniejszymi zmianami), należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych i określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Uwaga na zmiany w terminowych umowach o pracę

Uwaga na zmiany w terminowych umowach o pracę

W dniu 22 lutego 2016 r. wejdą w życie kolejne bardzo istotne zmiany do Kodeksu pracy. tym razem dotyczą one zawierania terminowych umów o pracę, a więc zagadnienia, które bezpośrednio wypływa na elastyczne kształtowania poziomu zatrudnienia. Oczywistym jest, że może to mieć wpływ na wyższe koszty osobowe, stąd konieczność wcześniejszego przygotowania fi rmy na wejście w życie kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Określanie odległości pomiędzy składowiskiem palet drewnianych, a sąsiednimi obiektami

Określanie odległości pomiędzy składowiskiem palet drewnianych, a sąsiednimi obiektami

Sprawnie funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej jest gwarancją prawidłowego wykonywania nałożonych obowiązków pracodawców z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Warunkami koniecznymi do zorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej są przede wszystkim: powszechność stosowania i znajomość obowiązujących przepisów. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Hałas – mierzalny czynnik szkodliwy w środowisku pracy, ale czy zawsze kłopotliwy w prewencji? Część III

Hałas – mierzalny czynnik szkodliwy w środowisku pracy, ale czy zawsze kłopotliwy w prewencji? Część III

Patrząc przez pryzmat wieloletniego doświadczenia mogę śmiało stwierdzić, że świadomość pracodawcy, jak również niektórych behapowców i osób kierujących pracownikami, niejednokrotnie daje wiele do myślenia. Bardzo często w zakładach sektora produkcyjnego, w których występują hałaśliwe stanowiska pracy spotykam się ze sceptycznym podejściem do tematu: „Tu się i tak z tym nic nie da zrobić, a jak nawet organ kontrolny nakaże opracowanie takiego programu, to się utworzy jakiś mało znaczący dokument na odczepne, bo przecież wystarczą przydzielone ochronniki słuchu”. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...