Potrzeby osób niepełnosprawnych w obszarze aktywności zawodowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod koniec sierpnia br. opublikował raport końcowy z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych”. Badanie, zrealizowane w okresie styczeń – kwiecień br., dotyczyło m.in. potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z obszarem pracy zawodowej. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Śmiertelny wypadek w zakładzie obróbki drewna

Śmiertelny wypadek w zakładzie obróbki drewna

W styczniu 2017 roku w zakładzie produkcji drzewnej z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik został pochwycony przez koło zębate będące elementem przenośnika do desek. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie stwierdził, że maszyna była w fatalnym stanie technicznym i nie spełniała wymagań bezpieczeństwa pracy, w tym nie posiadała zabezpieczeń przed dostępem operatorów do strefy niebezpiecznej, co było od dłuższego czasu tolerowane przez kierownictwo zakładu. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Niezwłocznie zawiadomić przełożonego

Niezwłocznie zawiadomić przełożonego

Skarga Mariana B., wieloletniego mechanika elektrociepłowni, na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy, skłoniła Wojewódzki Sąd Administracyjny do sformułowania istotnych orzeczeń dotyczących obowiązku pracownika przestrzegania norm BHP oraz prawa do odmowy świadczenia pracy, gdy jej warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ochrona przeciwpożarowa w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych

Ochrona przeciwpożarowa w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych

Z biegiem lat możliwość zabezpieczania przeciwpożarowego została bardzo rozwinięta. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń jakie czyhają wokoło nas. Podstawowe zabezpieczenia przeciwpożarowe możemy podzielić na czynne i bierne. Maciej Pęzior, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP i produkcja żywności

BHP i produkcja żywności

Przemysł spożywczy w rzeczywistości składa się z ponad 30 różnych gałęzi przemysłu. Obejmują one rzeźnie, cukrownie, młyny zbożowe oraz produkcję słodu i destylację alkoholową. Ogólne warunki pracy są coraz lepsze. Konieczne są jednak dalsze działania mające na celu zmniejszanie ilości wypadków przy pracy w tej branży. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez szklarza budowlanego

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez szklarza budowlanego

Stanowisko pracy i występujące zagrożenia Szklarz budowlany wykonuje takie czynności, jak: składowanie, pomiar, przycięcie szyb według zleconych wymiarów i kształtu, wyszlifowanie krawędzi, transport oraz montaż i uszczelnienie w profilu drewnianym lub metalowym. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...