Elektrownia wodna – bezpieczna praca przy remontach i konserwacji

Elektrownia wodna – bezpieczna praca przy remontach i konserwacji

Energetyka wodna (hydroenergetyka) polega na pozyskiwaniu energii wód śródlądowych i przetwarzaniu na energię mechaniczną oraz elektryczną za pomocą turbin wodnych i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych. Hydroenergetyka stanowi stosunkowo tanie źródło energii, zmieniając generowaną moc w zależności od zapotrzebowania. Źródłem energii w elektrowniach wodnych jest energia potencjalna wody, ilość tej energii jest proporcjonalna do wysokości, jaką traci woda w obrębie elektrowni. W celu zmaksymalizowania tej energii, buduje się wysokie zapory, umożliwiające spiętrzenie wody. mgr inż. Agnieszka Wrońska, inspektor ds.BHP, Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Take Care – Bezpieczeństwo to MY. ArcelorMittal Poland

Take Care – Bezpieczeństwo to MY. ArcelorMittal Poland

W celu wzmocnienia świadomości pracowników ArcelorMittal Poland, dotyczącej identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi skutków, wprowadzony został nowy cykl szkoleń. W ciągu dwóch lat w jego 1 fazie uczestniczyć będą wszyscy pracownicy operacyjni. Joanna Wojakowska Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w ogrodnictwie – praca z chemikaliami

BHP w ogrodnictwie – praca z chemikaliami

Skuteczna ochrona naszych upraw przed szkodnikami wiąże się ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin zwanych pestycydami. Stanowią one jeden z czynników ryzyka zagrożenia chemicznego, szczególnie substancje o dużej aktywności biologicznej i szerokim zakresie potencjalnego oddziaływania. mgr inż. Agnieszka Wrońska, inspektor ds.BHP, Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pracownik zakładu pogrzebowego – najważniejsze zagrożenia

Pracownik zakładu pogrzebowego – najważniejsze zagrożenia

Praca w zakładzie pogrzebowym kojarzy się w sposób oczywisty ze śmiercią. Zatrudnieni w nim ludzie jako ostatni mają kontakt ze zmarłym. Nie jest to ani miła, ani łatwa profesja. A czym się zajmują? Czy to tylko mycie i ubieranie zwłok, kopanie dołów na trumnę? Czy każdy może pracować w zakładzie pogrzebowym? Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczeństwo pracy w spawalni

Bezpieczeństwo pracy w spawalni

Spawalnie, czyli obiekty przeznaczone do wykonywania stałych prac spawalniczych, są różnej wielkości – od małych warsztatów rzemieślniczych do ogromnych hal w wielkich koncernach przemysłowych. jednakże zarówno pierwsze jak  i drugie muszą spełniać te same wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych, narzucających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać te obiekty oraz warunki techniczne ich użytkowania. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu

Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu

Azbest to cichy i niewidoczny zabójca. Wywoływany przez niego nowotwór płuc uaktywnia się nawet po 40-tu latach od czasu kontaktu. Z tego powodu umiera rokrocznie na świecie ponad sto tysięcy osób. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...