Bezpieczna praca elektromechanika

Bezpieczna praca elektromechanika

Energia elektryczna jest powszechnie znana oraz niezbędna w codziennym życiu, jednak elektryczność może zabić lub poważnie zranić ludzi, a także spowodować szkody materialne. Istnieją proste środki ostrożności podczas pracy z elektrycznością lub w pobliżu urządzeń pod napięciem, które można podjąć w celu znacznego zmniejszenia ryzyka obrażeń elektrycznych w stosunku do pracowników oraz osób postronnych. Wskazówki przedstawione w artykule są przeznaczone dla osób, które sprawują kontrolę nad sprzętem elektrycznym, takich jak menedżerowie, elektrycy, technicy oraz użytkownicy. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Przepisy RODO ważne dla służby BHP

25 maja b.r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. W tym także dniu zaczęła obowiązywać ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), która to reguluje kwestie związane z RODO w prawodawstwie krajowym. Ryszard Bryła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – oszacowanie i redukcja zagrożeń

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – oszacowanie i redukcja zagrożeń

Tępienie szkodliwych owadów, gryzoni, zapobieganie ich inwazji, likwidacja szkodliwych mikroorganizmów – to główne zadania osób zajmujących się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Narażenia zawodowe na zawał serca. Połączenie przyczyny zewnętrznej i wewnętrznej wypadku przy pracy.

Na narażenia zawodowe będące przyczynami chorób układu krążenia, w tym zawału serca, składają się czynniki fizyczne i chemiczne oraz czynniki zależne od charakteru i warunków pracy [1;2]. Szczególnie zagrożoną zawałem grupą zawodowa są kierowcy – przede wszystkim ci, którzy muszą pokonywać długie trasy. Ryszard Bryła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Cukiernik – bezpieczeństwo pracy

Cukiernik – bezpieczeństwo pracy

Osoba uczestnicząca w procesie produkcji wyrobów cukierniczych narażona jest na szerokie spektrum zagrożeń zawodowych.Bezpieczeństwo pracy cukiernika wymaga właściwych predyspozycji do wykonywania tego zawodu, zapewnienia przez podmiot zatrudniający właściwych warunków pracy oraz realizowania przez samego zainteresowanego powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Nauczyciel wychowania fizycznego – rozpoznanie i ograniczenie możliwych zagrożeń

Nauczyciel wychowania fizycznego – rozpoznanie i ograniczenie możliwych zagrożeń

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie spędzają znaczną część swojego czasu. rodzice wysyłający dzieci do szkoły są przekonani, że ich pociechy są pod dobrą opieką nauczycieli – pedagogów, ale czy tak jest? Czy w szkole nie zdarzają się groźne okoliczności – sytuacje niebezpieczne, zdarzenia wypadkowe czy potencjalne wypadkowe? Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...