Bezpieczeństwo pracy w spawalni

Bezpieczeństwo pracy w spawalni

Spawalnie, czyli obiekty przeznaczone do wykonywania stałych prac spawalniczych, są różnej wielkości – od małych warsztatów rzemieślniczych do ogromnych hal w wielkich koncernach przemysłowych. jednakże zarówno pierwsze jak  i drugie muszą spełniać te same wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych, narzucających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać te obiekty oraz warunki techniczne ich użytkowania. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu

Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu

Azbest to cichy i niewidoczny zabójca. Wywoływany przez niego nowotwór płuc uaktywnia się nawet po 40-tu latach od czasu kontaktu. Z tego powodu umiera rokrocznie na świecie ponad sto tysięcy osób. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Specyfika zasad doboru środków ochrony indywidualnej do ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia

Specyfika zasad doboru środków ochrony indywidualnej do ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia

Jako praktyk mogę śmiało pokusić się o stwierdzenie, iż dobór ŚOI, i to niezależnie od uwarunkowań środowiska pracy, u większości pracodawców zawsze był tematem dość problematycznym. Przełożenie regulacji prawnych na płaszczyznę działań wdrożeniowych w aspekcie dotyczącym właśnie zasad doboru ochron osobistych, po rozpoznaniu wszystkich zagrożeń oraz ustaleniu stopnia ich szkodliwości, zupełnie odbiega od zamysłu mocodawcy. Elżbieta Kowalska Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Chemikalia w przemyśle drzewnym

Chemikalia w przemyśle drzewnym

Przemysł drzewny w polskiej gospodarce zajmuje znaczącą pozycję wytwarzając około 9% produkcji całego przemysłu, dając zatrudnienie około 260 tysiącom osób, choć jest bardzo rozdrobniony i skupia się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest on wyszczególnioną gałęzią przemysłu wytwórczego, który wykorzystuje jako surowiec do obróbki zasoby konkretnych gatunków drzew. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zabezpieczenie budynków o dużej kubaturze przed pożarem

Zabezpieczenie budynków o dużej kubaturze przed pożarem

Większość przyczyn powstawania pożarów związana jest z czynnikiem ludzkim – ponieważ najczęściej pożar powstaje na skutek niewłaściwego działania lub niepodjętego działania przez człowieka. W niniejszym artykule została podjęta próba wskazania zagrożeń pożarowych w budynkach o dużej kubaturze, a także dobrych praktyk, których stosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Substancje niebezpieczne w drukarni

Substancje niebezpieczne w drukarni

Branża drukarska ma taką właściwą sobie specyfikę, że nie sposób uniknąć pracy z substancjami chemicznymi. Są one potrzebne w podstawowym procesie produkcyjnym, czyli przy nakładaniu farb. Jest ich wiele, trzeba czasem mieszać, czasem użyć rozpuszczalnika itp. Nawet gdy procesy produkcyjne nie wymagają użycia chemii, występuje ona tak jak w każdym zakładzie produkcyjnym. W magazynie znajdzie się beczka z olejem do maszyn, czy kanister z paliwem. Poza tym w znacznych ilościach występuje surowiec do produkcji w postaci papieru, tektury lub folii. Jacek Szczepanik, DENIOS Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...