Obowiązki pracodawcy w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych w budownictwie oraz prac, które powinny być wykonywane przez dwie osoby.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm. – dział IV, rozdział 6) oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Józef Micuła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Komunikacja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ROSTI Poland Sp. z o.o.

Rosti Poland Sp. z o.o. jest jednym z oddziałów istniejącej od 1944 roku Grupy Rosti należącej do szwedzkiego koncernu Nordstjernan. Rosti Poland Sp. z o.o. w Białymstoku specjalizuje się w świadczeniu usług produkcyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku, lakierowania i dekoracji oraz montażu wyrobów gotowych i modułów dla branży motoryzacyjnej, opakowań, AGD, sektora urządzeń konsumenckich, elektrotechnicznej, medycznej oraz profesjonalnych urządzeń biznesowych. Rosti w Polsce zatrudnia ponad 1300 pracowników. W swoim parku maszynowym posiada ponad 150 maszyn wtryskowych. Katarzyna Gulanowska, specjalista ds. BHP Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczeństwo i ergonomia w przepisach oraz normach – 2018 rok

Bezpieczeństwo i ergonomia w przepisach oraz normach – 2018 rok

W b.r. pojawiły się (lub pojawią się) u nas nowe przepisy prawne i normy, które mają związek z dostosowaniem wymagań związanych z bezpieczeństwem pracy oraz ergonomią do wymagań unijnych. Dotyczy to m.in. zmian w kodeksie pracy, niektórych rozporządzeniach oraz w normach. Ukazały się także nowe normy. Józef Micuła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Frezer drewna – bezpieczna praca i obsługa maszyn

Frezowanie to obróbka materiału za pomocą frezów, czyli wirującego wieloostrzowego narzędzia. Frezowanie może być współbieżne lub przeciwbieżne – w zależności od tego jak porusza się krawędź tnąca. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych – instrukcja

Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych – instrukcja

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu na drogach wewnątrzzakładowych znajdują się w rozporządzeniu Ministra pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm. – Dział ii). Stwierdza się tutaj m.in., że pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z polskimi normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych – przejścia i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. należy dodać, że pracodawca powinien ponadto zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnie z ustawą z dn. 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (t.j. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Józef Micuła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

System pierwszej pomocy przedmedycznej na placu budowy – aspekty praktyczne

Sprawnie działający system pierwszej pomoc przedmedycznej to przede wszystkim wcześniej opracowane i przećwiczone procedury ratownicze oraz odpowiedni osprzęt i wyposażenie. powyższe elementy nie mają jednak żadnego praktycznego znaczenia bez profesjonalnie przeszkolonego człowieka – ratownika. niniejszy tekst opisuje zagadnienia związane z zatrudnieniem ratownika medycznego na placu budowy, w szczególności takim, gdzie jednocześnie pracuje kilkaset lub więcej osób. Adam Mierzwiński, Mateusz Walaszczyk Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...