Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych – instrukcja

Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych – instrukcja

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu na drogach wewnątrzzakładowych znajdują się w rozporządzeniu Ministra pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm. – Dział ii). Stwierdza się tutaj m.in., że pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z polskimi normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych – przejścia i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. należy dodać, że pracodawca powinien ponadto zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnie z ustawą z dn. 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (t.j. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Józef Micuła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

System pierwszej pomocy przedmedycznej na placu budowy – aspekty praktyczne

Sprawnie działający system pierwszej pomoc przedmedycznej to przede wszystkim wcześniej opracowane i przećwiczone procedury ratownicze oraz odpowiedni osprzęt i wyposażenie. powyższe elementy nie mają jednak żadnego praktycznego znaczenia bez profesjonalnie przeszkolonego człowieka – ratownika. niniejszy tekst opisuje zagadnienia związane z zatrudnieniem ratownika medycznego na placu budowy, w szczególności takim, gdzie jednocześnie pracuje kilkaset lub więcej osób. Adam Mierzwiński, Mateusz Walaszczyk Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zaawansowany sprzęt do efektywnej ochrony układu oddechowego – połączenie komfortu i bezpieczeństwa

Zaawansowany sprzęt do efektywnej ochrony układu oddechowego – połączenie komfortu i bezpieczeństwa

Zanieczyszczenia powietrza w postaci aerozoli oraz par i gazów powstają praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu i mogą powodować zagrożenie dla zdrowia pracowników. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza obecność mieszanin różnych związków chemicznych, które reagując między sobą mogą zwiększać swoje toksyczne działanie, a podczas kumulowania stężenia prowadzić nawet do wystąpienia niedoboru tlenu w powietrzu do oddychania (stężenie poniżej 17%). Mariusz Ficoń, Piotr Pietrowski, FAS Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, obok ocen ryzyka zawodowego, przyczyniają się w znaczny sposób do zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Brak instrukcji BHP stanowi często organizacyjną przyczynę wypadku przy pracy. Józef Micuła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących podczas obróbki termicznej tworzyw sztucznych

Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących podczas obróbki termicznej tworzyw sztucznych

Zagłębiając się od kilku lat w statystykę wypadków przy pracy publikowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, bardzo szybko dostrzegłam sektory gospodarki, w których niezmiennie wysuwają się na pierwszy plan trzy gałęzie przemysłowe. Oprócz niechlubnego miejsca, jakie zajmuje branża budowlana, czy też transport i gospodarka magazynowa, ponurą statystykę również podnosi przetwórstwo przemysłowe. Chyba większość Czytelników zgodzi się ze mną, iż praktycznie w każdej publikacji możemy znaleźć jakiś ciekawy artykuł na temat kreowania bezpiecznych warunków pracy na budowie, czy też w magazynie wewnątrzzakładowym. Dla przeciwwagi w swoim artykule chciałabym zwrócić uwagę odbiorcy na przetwórstwo tworzyw sztucznych, angażujące ciepło w procesie obróbki chemikaliów. mgr inż. Elżbieta Kowalska, główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony p.poż. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym – implementacja prawa unijnego do prawodawstwa polskiego

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym – implementacja prawa unijnego do prawodawstwa polskiego

Dokładnie rok temu odebrałam kilka telefonów od zaprzyjaźnionych zakładów przetwórczych z prośbą o wyjaśnienie nurtującego ich tematu, dotyczącego celowości przedkładania informacji z zakresu rodzaju i ilości posiadanych materiałów niebezpiecznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wyjaśniłam, iż aktywność KM PSP, odgrywającej kluczową rolę w obowiązującym w Polsce systemie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynika z konieczności aktualizacji danych zakładów posiadających, produkujących lub magazynujących materiały niebezpieczne o właściwościach toksycznych. Elżbieta Kowalska, główny specjalista ds. BHP oraz inspektor ochrony p.poż Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...