Gabinet stomatologiczny – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Gabinet stomatologiczny – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Jeden z portali internetowych dedykowany lekarzom stomatologom zacytował badania U.S. Department of Labor’s Occupational Information Network , który oświadczył, że zgodnie z ich badaniami dentysta to najniebezpieczniejszy zawód. Wyprzedzają oni policjantów, strażaków, pilotów, hutników, radiologów. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Ogrzewanie w budynkach wielkokubaturowych

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą niż 14°C (287⁰K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291⁰K)¹. Są to podstawowe wymagania prawne dotyczące utrzymania temperatury na stanowisku pracy. W budynkach wielkokubaturowych nie zawsze są jednak proste do spełnienia, a prawdziwe wyzwanie mogą stanowić budynki jednokondygnacyjne. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Przemysłowe płyny technologiczne – transport i magazynowanie w zakładzie pracy

Przemysłowe płyny technologiczne – transport i magazynowanie w zakładzie pracy

Przemysłowe płyny technologiczne są substancjami niebezpiecznymi, które ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne mogą doprowadzić do zagrożenia stanu zdrowia ludzkiego, zniszczeń oraz szkód materialnych. Substancje niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach specjalnie do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych. mgr inż. Agnieszka Wrońska, inspektor ds.BHP, Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Konserwator miejskich terenów zielonych

Konserwator miejskich terenów zielonych w zakresie swoich obowiązków ma wpisane zakładanie i pielęgnację zieleni miejskiej. Przygotowuje teren, sadzi, przycina, nawozi, podlewa i przesadza rośliny, kosi i pielęgnuje trawniki, wykonuje zabiegi z zakresu ochrony roślin oraz przewozi i roznosi wszystko co się z tym wiąże, czyli wykonuje ręczne prace transportowe. Obsługuje podczas swojej pracy sprzęty i narzędzia ogrodnicze. Narażony jest na kontakt z glebą, owadami, bakteriami czy grzybami. Wykonuje swą pracę zarówno latem, jak i zimą chociaż z oczywistych względów zimą są to prace przygotowawcze do sezonu wegetacyjnego. Osoby zatrudnione na tym stanowisku narażone są na szeroki wachlarz czynników zarówno szkodliwych, jak i niebezpiecznych czy też uciążliwych. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Elektrownia wodna – bezpieczna praca przy remontach i konserwacji

Elektrownia wodna – bezpieczna praca przy remontach i konserwacji

Energetyka wodna (hydroenergetyka) polega na pozyskiwaniu energii wód śródlądowych i przetwarzaniu na energię mechaniczną oraz elektryczną za pomocą turbin wodnych i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych. Hydroenergetyka stanowi stosunkowo tanie źródło energii, zmieniając generowaną moc w zależności od zapotrzebowania. Źródłem energii w elektrowniach wodnych jest energia potencjalna wody, ilość tej energii jest proporcjonalna do wysokości, jaką traci woda w obrębie elektrowni. W celu zmaksymalizowania tej energii, buduje się wysokie zapory, umożliwiające spiętrzenie wody. mgr inż. Agnieszka Wrońska, inspektor ds.BHP, Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Take Care – Bezpieczeństwo to MY. ArcelorMittal Poland

Take Care – Bezpieczeństwo to MY. ArcelorMittal Poland

W celu wzmocnienia świadomości pracowników ArcelorMittal Poland, dotyczącej identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi skutków, wprowadzony został nowy cykl szkoleń. W ciągu dwóch lat w jego 1 fazie uczestniczyć będą wszyscy pracownicy operacyjni. Joanna Wojakowska Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...