Samodzielna ocena i dwuinstancyjność

Samodzielna ocena i dwuinstancyjność

„W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że organ nie ma prawa samodzielnej oceny dokumentacji lekarskiej, prowadzącej do odmiennego rozpoznania schorzenia. związanie to wynika z tego, że orzeczenie lekarskie stanowi jedyny wiarygodny środek dowodowy służący stwierdzeniu choroby zawodowej w rozumieniu art. 235.1 k.p., jeśli nie budzi wątpliwości w świetle pozostałych dowodów. organy administracji są związane ustaleniami orzeczeń diagnostycznych i nie dysponując przeciwdowodami, które mogłyby orzeczenia te podważyć, nie mają w tym zakresie podstaw do przyjęcia, że rzeczywisty stan zdrowia skarżącego kształtuje się odmiennie od wyników badań stanowiących podstawę orzeczeń lekarskich.” Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezwarunkowy charakter odpowiedzialności pracodawcy

Bezwarunkowy charakter odpowiedzialności pracodawcy

Wybrałem tę sprawę nie tylko z powodu interesującego problemu prawnego i pouczającego orzeczenia. Także dlatego, że w stanie faktycznym zdarzenia, które ją wywołało, znalazły się nader często w praktyce spotykane – niestety! – przykłady lekceważenia przepisów BHP (także innych przepisów prawa pracy). Lekceważył pracodawca, nie bez grzechu był pracownik. W trakcie sporu pracodawca grzmi: nie byłoby wypadku, gdyby pracownik… Pracownik żąda odszkodowania i zadośćuczynienia: przecież gdyby pracodawca… Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zdolność do wykonania dotychczasowej pracy

Zdolność do wykonania dotychczasowej pracy

Art. 53 kodeksu pracy stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn niezawinionych; dotyczy prawa pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. § 3 artykułu precyzuje, iż „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności”. Wydawało by się, że przepis jest zrozumiały w sposób jednoznaczny ale w praktyce różnie bywa interpretowany, nie tylko przez pracodawców, także przez prawników. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Cieśń nadgarstka

Cieśń nadgarstka

Można by rzec żartobliwie, że zespół cieśni nadgarstka stał się w ostatnich latach chorobą modną. Jest faktem, że wiele osób wykonujących w pracy przez lata szybkie, niezmienne ruchy nadgarstka zaczyna odczuwać dolegliwości, zmuszające do zabiegu chirurgicznego. Ale również niemała liczba osób stara się przekonać lekarzy, inspekcje sanitarne a także sądy, że ich zajęcia zawodowe są przyczyną choroby zawodowej, mimo że okoliczności dotyczące charakteru i warunków ich pracy na to nie wskazują. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Oczywista błędność orzeczenia lekarskiego

Oczywista błędność orzeczenia lekarskiego

W grudniu 2015 r. Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w sprawie kwalifikacji wypadku przy pracy, sformułował następującą tezę: „Samo wydanie błędnego lub niepełnego orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku co do zasady nie może być uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy, o której mowa w art. 3 ustawy z 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jedynie w zupełnie wyjątkowych wypadkach, gdy orzeczenie lekarskie jest oczywiście błędne lub gdy badań wcale nie prowadzono, a pracownik nie powinien w ogóle wykonywać danego rodzaju pracy ze względu na stan zdrowia, błąd w tym orzeczeniu lub jego brak może być potraktowany jako przyczyna dopuszczenia do bezwzględnie zabronionej danemu pracownikowi pracy.” Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pogorszenie stanu zdrowia – wypadek przy pracy?

Pogorszenie stanu zdrowia – wypadek przy pracy?

Andrzej K., z zawodu mechanik-ślusarz, wystąpił przeciwko zakładom X z pozwem o ustalenie wypadku przy pracy, ponadto o ustalenie na przyszłość skutków tego wypadku oraz o zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 700 tys. zł. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...