Potrzebna konfrontacja

Potrzebna konfrontacja

Jak wybrnąć z sytuacji, gdy strony sporu – pracodawca i były pracownik – „idą w zaparte”? Przedstawiają przy tym dowody świadczące o prawdopodobieństwie prezentowanych przez nie wersji. Pracownik twierdzi: nabawiłem się choroby zawodowej, pracując w narażeniu na wibrację przez ponad 35 lat w kilku zakładach. Jeden z pracodawców odpowiada: nie neguję jego choroby, ale w mojej firmie ten pracownik, wbrew temu co mówi, nie był narażony na wibracje. Którą wersję wybrać? Jak dojść prawdy? Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Gotowość do pracy

Gotowość do pracy

Sąd Najwyższy przyjął następującą tezę aktualną: „Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy.” Tezę tę SN ogłosił rozpatrując spór miedzy Januszem S. a Spółką K. Oto przyczyna sporu. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Niezwłocznie zawiadomić przełożonego

Niezwłocznie zawiadomić przełożonego

Skarga Mariana B., wieloletniego mechanika elektrociepłowni, na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy, skłoniła Wojewódzki Sąd Administracyjny do sformułowania istotnych orzeczeń dotyczących obowiązku pracownika przestrzegania norm BHP oraz prawa do odmowy świadczenia pracy, gdy jej warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bój o szatnię

Bój o szatnię

Bój o szatnię – tak można by nazwać trwający ponad dwa lata toczący się na drodze administracyjnej i sądowej spór o to, jak należy interpretować przepisy w sprawie warunków, w jakich pracują ludzie. Różne są przepisy: Polskie Normy i normy branżowe, rozporządzenia ministerialne, załączniki do rozporządzeń oraz najważniejsze – art. 207 kodeksu pracy i dalsze jego przepisy, określające podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (wraz z jego odpowiedzialnością za stan BHP). Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kryteria przestrzenne, czasowe i funkcjonalne

Kryteria przestrzenne, czasowe i funkcjonalne

Przypomnijmy: w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa wypadkowa) – zdarzenie będące wypadkiem przy pracy zostało zdefiniowane przy pomocy czterech elementów: nagłości, przyczyny zewnętrznej, związku z pracą, skutku w postaci urazu lub śmierci. Z kolei, zgodnie z art. 57 b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypadek w drodze do lub z pracy, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł do ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Współdziałająca przyczyna zewnętrzna

Współdziałająca przyczyna zewnętrzna

Był słoneczny, majowy dzień. Pierwszy słoneczny po kilku dniach opadów. Temperatura powietrza sięgała prawie 25° Celsjusza. We wczesnych godzinach popołudniowych było parno i duszno. Na boisku sportowym we wsi B. uwijali się pracownicy urzędu gminy. Przygotowywali boisko na imprezę „Majówka Samorządowa”. Zadanie: rozwieszenie banerów reklamowych na siatkach okalających boisko. W tych czynnościach uczestniczył także Wiesław R., gminny inspektor do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...