Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych

Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych

Sektor publiczny to bardzo wiele różnych instytucji (ministerstwa, agendy rządowe, instytucje, jednostki samorządowe, spółki skarbu państwa) tworzące tysiące rozmaitych miejsc pracy. jednostki sektora publicznego również są zobligowane przez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych powinien wynosić minimum 6 % całkowitej liczby etatów w danej instytucji. Mariusz Barczak, Fundacja „Normalna Przyszłość” Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Ewakuacja osób niepełnosprawnych

W chwili wystąpienia zagrożenia istnieje obowiązek ewakuowania ludzi poza obszar, w którym występuje zagrożenie. Taki obowiązek obejmuje każdego właściciela, zarządcę i użytkownika budynku. Pod pojęciem ewakuacji należy rozumieć zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Międzyresortowy zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do pracy

W dniu 2 lutego br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Jest to organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów, a jego podstawowym zadaniem jest przegląd systemów orzecznictwa w Polsce z założeniem ich ujednolicenia oraz opracowanie założeń i projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Niepełnosprawny = pełnosprawny? Prowadzenie własnego sklepu internetowego.

Rynek pracy w Polsce w ostatnim czasie bardzo się zmienia. Do niedawna rynkiem tym rządził pracodawca. To on narzucał warunki płacy i pracy. Mimo wszystkich przepisów, które regulowały zarówno warunki pracy jak i wynagrodzenia, to pracodawcy byli górą. Pracownik był skłonny podjąć pracę za wszelką cenę: na„czarno”, za bardzo niskie wynagrodzenie, bez umów, z płatnościami wypłacanymi nie na czas, w ratach. Była to niejednokrotnie jedyna możliwość uzyskania jakichkolwiek środków na utrzymanie rodzin. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Padaczka jako jedna z chorób budzących największe obawy pracodawców

Padaczka jako jedna z chorób budzących największe obawy pracodawców

Justyna od 3 lat pracuje w kadrach jednej z instytucji publicznych. Razem z dwójką współpracowników zajmują się obsługą pracowników tej instytucji. Pewnego dnia Justyna nagle dostała drgawek i spadła z krzesła. Jej współpracownicy początkowo byli zdezorientowani. Ale jej kolega szybko do niej podbiegł i przytrzymał głowę, aby Justyna nie uderzyła nią o biurko. Natomiast koleżanka wezwała pogotowie. Okazało się, że Justyna miała atak padaczki. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Otwieramy pralnię chemiczną

Otwieramy pralnię chemiczną

Każdy z nas chce w życiu robić to co lubi i to co potrafi, bez względu na swoją sprawność czy niepełnosprawność. Dobrze jest jeśli do tego można zarobić na własne utrzymanie. Wiele osób nie mogąc znaleźć pracy na miarę swych ambicji i oczekiwań otwiera własne firmy, są wśród nich również osoby niepełnosprawne. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...