Grudzień 2016 (788)

Grudzień 2016 (788)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Otwieramy pralnię chemiczną (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 12/2016 Śmiertelny wypadek w galwanizerni Artykuły z 12/2016, Wypadki Stwierdzenie choroby zawodowej Artykuły z 12/2016, Na sali sądowej Drzwi dymoszczelne – wymagania i zastosowanie Artykuły z 12/2016, Ochrona przeciwpożarowa Nowoczesne technologie zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy Artykuły z 12/2016, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki Artykuły z 12/2016, Ryzyko zawodowe Warunki magazynowania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych Artykuły z 12/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Praca w niedziele lub święta Artykuły z 12/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Czasowe powierzenie innej pracy Artykuły z 12/2016, Prawo Ocena ryzyka zawodowego metodą binarną dla stanowiska brukarz Artykuły z 12/2016, Ryzyko zawodowe Detektory gazów w roli podstawowych narzędzi do kreowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy Artykuły z 12/2016, BHP w praktyce Utrzymanie czystości w miejscu pracy Artykuły z 12/2016, Zarządzanie BHP Wywiad z Rafałem Hrynykiem, przewodniczącym Zespołu ds. BHP przy organizacji Pracodawcy RP Artykuły z 12/2016, Wywiad BHP w branży chemicznej Artykuły z 12/2016, Temat z...
Listopad 2016 (787)

Listopad 2016 (787)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Słów kilka o zakładach pracy chronionej (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 11/2016 Zbiorowe zatrucie amoniakiem Artykuły z 11/2016, Wypadki Miejsce i czas Artykuły z 11/2016, Na sali sądowej Autonomiczne czujniki tlenku węgla. Jak się uchronić przed zatruciem czadem? Artykuły z 11/2016, Ochrona przeciwpożarowa Ryzyko uszkodzenia oczu w wyniku uwalniania materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy. Artykuły z 11/2016, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac kamieniarskich Artykuły z 11/2016, Ryzyko zawodowe Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku Artykuły z 11/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Mobbing jako zjawisko coraz częściej identyfi kowane w miejscu pracy Artykuły z 11/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Ochraniaj swój wzrok w pracy Artykuły z 11/2016, Zarządzanie BHP Wpływ stosowania metod i technik poprawy efektywności energetycznej oświetlenia na komfort i bezpieczeństwo pracy Artykuły z 11/2016, Zarządzanie BHP Bony dla pracowników a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Artykuły z 11/2016, Prawo Wywiad z Janem Zającem, prezesem Zarządu polskiej organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych Artykuły z 11/2016, Wywiad BHP W ZAKŁADZIE SZKLARSKIM Artykuły z 11/2016, Temat z...
Październik 2016 (786)

Październik 2016 (786)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Przepisy BHP w telepracy (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 10/2016 Upadek z wysokości przy budowie radiolatarni Artykuły z 10/2016, Wypadki Granice swobodnej oceny dowodów Artykuły z 10/2016, Na sali sądowej Hydranty wewnętrzne – rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa Artykuły z 10/2016, Ochrona przeciwpożarowa Gospodarka odpadami medycznymi Artykuły z 10/2016, BHP w praktyce Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część III Artykuły z 10/2016, BHP w praktyce Ocena ryzyka dla montera dźwigów osobowych w blokach mieszkalnych Artykuły z 10/2016, Ryzyko zawodowe Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy Artykuły z 10/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Jak zmierzyć bezpieczeństwo pracy? Artykuły z 10/2016, Zarządzanie BHP Zmiany w przepisach o ochronie pracy kobiet Artykuły z 10/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Instalacje elektryczne w przemyśle spożywczym Artykuły z 10/2016, Zarządzanie BHP Redukcja objętości odpadów w celu przygotowania do transportu – zagrożenia związane z użytkowaniem belownicy pionowej Artykuły z 10/2016, Zarządzanie BHP Wywiad z Patrycją Nowińską, Specjalistą ds. BHP w REMONDIS SP. Z O.O. Artykuły z 10/2016, Wywiad Pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne dla personelu pojazdów publicznego transportu zbiorowego Artykuły z 10/2016, Temat z...
Wrzesień 2016 (785)

Wrzesień 2016 (785)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Pracownik niepełnosprawny intelektualnie (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 09/2016 Postrzelony przez gwoździarkę Artykuły z 09/2016, Wypadki Interes prawny pracownika Artykuły z 09/2016, Na sali sądowej Gaśnica wodna mgłowa – ekologiczna, ergonomiczna, skuteczna Artykuły z 09/2016, Ochrona przeciwpożarowa Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część II Artykuły z 09/2016, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska magazyniera Artykuły z 09/2016, Ryzyko zawodowe Istota przejęcia pracowników przez innego pracodawcę Artykuły z 09/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych Artykuły z 09/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Przemysł spożywczy – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników Artykuły z 09/2016, Zarządzanie BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa – tematyczna lista kontrolna Artykuły z 09/2016, Zarządzanie BHP Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przemyśle odzieżowym Artykuły z 09/2016, Zarządzanie BHP Wywiad z Wojciechem Żurowskim, biegłym sądowym z zakresu maszyn i urządzeń przy Sądzie Okręgowym w Radomiu Artykuły z 09/2016, Wywiad Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach wysokiego składowania Artykuły z 09/2016, Temat z okładki Przemysł spożywczy – technika grzewcza Artykuły z 09/2016, Zarządzanie BHP Bezpieczeństwo w szkolnych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, stołówkach i sklepikach Artykuły z 09/2016, Zarządzanie...
Lipiec-Sierpień 2016 (784)

Lipiec-Sierpień 2016 (784)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – obawy pracodawców (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 07-08/2016 Wypadek przy obsłudze gilotyny Artykuły z 07-08/2016, Wypadki Wykonując zawartą umowę Artykuły z 07-08/2016, Na sali sądowej Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) Artykuły z 07-08/2016, Ochrona przeciwpożarowa Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część I Artykuły z 07-08/2016, BHP w praktyce Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy – klarowność tematu czy nawarstwianie się niejasności? Część II Artykuły z 07-08/2016, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika obróbki drewna w tartaku Artykuły z 07-08/2016, Ryzyko zawodowe Sporządzanie dokumentacji powypadkowej po wypadku obcokrajowca Artykuły z 07-08/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Skutki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę Artykuły z 07-08/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Niektóre prace z zakresu gospodarki leśnej – tematyczna lista kontrolna Artykuły z 07-08/2016, Zarządzanie BHP Wywiad z Piotrem Gotowickim zajmującym Stanowisko ds. BHP w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie Artykuły z 07-08/2016, Wywiad Wycinka drzew na terenach zamieszkałych Artykuły z 07-08/2016, Zarządzanie BHP (Nie)Bezpieczny tartak Artykuły z 07-08/2016, Temat z okładki Wentylacja i klimatyzacja Artykuły z 07-08/2016, Zarządzanie...
Czerwiec 2016 (783)

Czerwiec 2016 (783)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Bezpieczeństwo niesłyszących (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 06/2016 Ciężki wypadek przy produkcji słodyczy Artykuły z 06/2016, Wypadki Związek z pracą nie został zerwany Artykuły z 06/2016, Na sali sądowej Sprzęt gaśniczy w poszczególnych typach zakładów pracy: regulacje prawne, wymagania Artykuły z 06/2016, Ochrona przeciwpożarowa Technologie prowadzenia prac spawalniczych – tematyka znana, ale czy aby do końca? Część II Artykuły z 06/2016, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku obróbki skrawaniem metali Artykuły z 06/2016, Ryzyko zawodowe Zawieranie umów cywilnoprawnych a domniemanie istnienia stosunku pracy Artykuły z 06/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Artykuły z 06/2016, Prawo, SEKA wyjaśnia Zagrożenia wynikające ze stosowania materiałów spawalniczych Artykuły z 06/2016, Prawo Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy – klarowność tematu, czy nawarstwianie się niejasności ? Część I Artykuły z 06/2016, Zarządzanie BHP Okresowe przeglądy maszyn i urządzeń Artykuły z 06/2016, Zarządzanie BHP Wywiad ze Zbigniewem Chrzanowskim, Koordynatorem Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego Artykuły z 06/2016, Wywiad Ochrona PPOŻ pod kątem wymogów ubezpieczyciela Artykuły z 06/2016, Temat z...