Wrzesień 2017 (796)

Wrzesień 2017 (796)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 09/2017 Wypadek podczas załadunku drewna Artykuły z 09/2017, Wypadki Współdziałająca przyczyna zewnętrzna Artykuły z 09/2017, Na sali sądowej Bierna ochrona przeciwpożarowa – część 2. Środki do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych oraz tkanin i dywanów Artykuły z 09/2017, Ochrona przeciwpożarowa Przemysłowe płyny technologiczne – transport i magazynowanie w zakładzie pracy Artykuły z 09/2017, BHP w praktyce Konserwator miejskich terenów zielonych Artykuły z 09/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez elektromontera stacji energetycznych Artykuły z 09/2017, Ryzyko zawodowe Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany Artykuły z 09/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa? Artykuły z 09/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Udzielenie urlopu wypoczynkowego – co gdy pracodawca odmawia? zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy trzeba wykorzystać? Artykuły z 09/2017, Prawo Rozwój szkoleń GWO (ang. Global Wind Organization). Standaryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej Artykuły z 09/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej Artykuły z 09/2017, Wywiad Branża wodno-kanalizacyjna: zagrożenia znane ale czy aby wszystkie rozpoznane? Artykuły z 09/2017, Temat z okładki BHP w energetyce – praca pod napięciem Artykuły z 09/2017, Zarządzanie BHP Bezpieczny kierowca Artykuły z 09/2017, Zarządzanie...
Lipiec-Sierpień 2017 (795)

Lipiec-Sierpień 2017 (795)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Okrągły stół dla niepełnosprawności (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 07-08/2017 Śmiertelny upadek z niekompletnego rusztowania Artykuły z 07-08/2017, Wypadki Ważna data Artykuły z 07-08/2017, Na sali sądowej Oświetlenie awaryjne. Część 2 Artykuły z 07-08/2017, Ochrona przeciwpożarowa Elektrownia wodna – bezpieczna praca przy remontach i konserwacji Artykuły z 07-08/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez żołnierza wojsk lądowych Artykuły z 07-08/2017, Ryzyko zawodowe Take Care – Bezpieczeństwo to MY. ArcelorMittal Poland Artykuły z 07-08/2017, BHP w praktyce Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie? Artykuły z 07-08/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Wysokie temperatury w okresie letnim Artykuły z 07-08/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Normy dla prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym Artykuły z 07-08/2017, Prawo Stacja paliw płynnych – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników Artykuły z 07-08/2017, Zarządzanie BHP Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole Artykuły z 07-08/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Pawłem Jaroszem, współzałożycielem RAMS Boards Ltd. Artykuły z 07-08/2017, Wywiad BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH Artykuły z 07-08/2017, Temat z...
Czerwiec 2017 (794)

Czerwiec 2017 (794)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Dziecko niepełnosprawne w szkole (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 06/2017 Pochwycenie przez drukarkę Artykuły z 06/2017, Wypadki Brak adnotacji w protokóle powypadkowym Artykuły z 06/2017, Na sali sądowej Oświetlenie awaryjne. Część 1 Artykuły z 06/2017, Ochrona przeciwpożarowa BHP w ogrodnictwie – praca z chemikaliami Artykuły z 06/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni Artykuły z 06/2017, Ryzyko zawodowe Kto w zakładzie prowadzi kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej? Artykuły z 06/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Odpowiedzialność porządkowa pracowników – część 2 rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia Artykuły z 06/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Wymagania do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych Artykuły z 06/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Pracownik zakładu pogrzebowego – najważniejsze zagrożenia Artykuły z 06/2017, BHP w praktyce Odwołanie z urlopu wypoczynkowego Artykuły z 06/2017, Prawo Magazynowanie i przetwórstwo zbóż Artykuły z 06/2017, Zarządzanie BHP Zarządzanie wiekiem – problem starzejącej się kadry pracowniczej Artykuły z 06/2017, Zarządzanie BHP Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP Artykuły z 06/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Piotrem Kubiszewskim, właścicielem Defimed-Aed Artykuły z 06/2017, Wywiad BHP w salonie fryzjerskim Artykuły z 06/2017, Temat z...
Maj 2017 (793)

Maj 2017 (793)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 05/2017 Śmiertelny upadek z wysokości Artykuły z 05/2017, Wypadki Choroba zawodowa: współistnienie czynników pozazawodowych Artykuły z 05/2017, Na sali sądowej Bierna ochrona przeciwpożarowa. Część 1 – zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych Artykuły z 05/2017, Ochrona przeciwpożarowa Bezpieczeństwo pracy w spawalni Artykuły z 05/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera Artykuły z 05/2017, Ryzyko zawodowe Odpowiedzialność porządkowa pracowników – część 1. Rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia Artykuły z 05/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Uprawnienia i kwalifikacje wymagane przy obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Artykuły z 05/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Regulamin pracy i regulamin wynagradzania po zmianach Artykuły z 05/2017, Prawo Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem – przykłady praktyczne Artykuły z 05/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z dr. Jerzym Olszewskim z Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Prezesem Centrum Radonowego Artykuły z 05/2017, Wywiad Prace na wysokości Artykuły z 05/2017, Temat z...
Kwiecień 2017 (792)

Kwiecień 2017 (792)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Ewakuacja osób niepełnosprawnych (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 04/2017 Wypadek pracownicy młodocianej Artykuły z 04/2017, Wypadki Trwałe związanie stron Artykuły z 04/2017, Na sali sądowej Jak przeprowadzić praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w placówkach oświatowych? Artykuły z 04/2017, Ochrona przeciwpożarowa Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu Artykuły z 04/2017, BHP w praktyce Specyfika zasad doboru środków ochrony indywidualnej do ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia Artykuły z 04/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych Artykuły z 04/2017, Ryzyko zawodowe Ewidencja czasu pracy Artykuły z 04/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy Artykuły z 04/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Świadectwa pracy po zmianach Artykuły z 04/2017, Prawo O balustradach na budowie Artykuły z 04/2017, Zarządzanie BHP SCC / VCA – korzyści ze stosowania standardu Artykuły z 04/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Iwoną Bolt, ekspertem firmy WIHA Artykuły z 04/2017, Wywiad BHP podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego materiałów wybuchowych Artykuły z 04/2017, Zarządzanie BHP Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem Artykuły z 04/2017, Zarządzanie BHP BHP w budownictwie drogowym Artykuły z 04/2017, Temat z...
Marzec 2017 (791)

Marzec 2017 (791)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Międzyresortowy zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do pracy (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 03/2017 Ryzykowna wymiana świecy samochodowej Artykuły z 03/2017, Wypadki Odpowiedzialność za skutki wypadku Artykuły z 03/2017, Na sali sądowej Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wymagania, zastosowanie Artykuły z 03/2017, Ochrona przeciwpożarowa Chemikalia w przemyśle drzewnym Artykuły z 03/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora maszyn drogowych. Artykuły z 03/2017, Ryzyko zawodowe Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017r. Artykuły z 03/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy? Artykuły z 03/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Termin złożenia odwołania do sądu pracy po zmianach Artykuły z 03/2017, Prawo Zabezpieczenie budynków o dużej kubaturze przed pożarem Artykuły z 03/2017, BHP w praktyce Bezpieczna obsługa maszyn do pakowania Artykuły z 03/2017, Zarządzanie BHP O koordynacji BHP Artykuły z 03/2017, Zarządzanie BHP BHP przy pracach w przestrzeniach zamkniętych Artykuły z 03/2017, Zarządzanie BHP Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie Artykuły z 03/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Tomaszem Opiołą, ekspertem ds. pracy na wysokościach 3M Artykuły z 03/2017, Wywiad Istota doboru środków ochrony indywidualnej do warunków pracy w narażeniu na czynniki mierzalne lub niebezpieczne Artykuły...