Grudzień 2017 (799)

Grudzień 2017 (799)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Potrzeby osób niepełnosprawnych w obszarze aktywności zawodowej (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 12/2017 Śmiertelny wypadek w zakładzie obróbki drewna Artykuły z 12/2017, Wypadki Niezwłocznie zawiadomić przełożonego Artykuły z 12/2017, Na sali sądowej Ochrona przeciwpożarowa w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych Artykuły z 12/2017, Ochrona przeciwpożarowa BHP i produkcja żywności Artykuły z 12/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez szklarza budowlanego Artykuły z 12/2017, Ryzyko zawodowe Bezpieczne ferie zimowe Artykuły z 12/2017, BHP w praktyce Rękawice ochronne – więcej o właściwym doborze Artykuły z 12/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Usprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy Artykuły z 12/2017, Prawo Budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, czyli praca nad zmianą nawyków utrwalanych latami Artykuły z 12/2017, Zarządzanie BHP Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. Artykuły z 12/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w elektrowni Artykuły z 12/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK Artykuły z 12/2017, Wywiad TYMCZASOWA PRACA NA WYSOKOŚCI – ODŚNIEŻANIE Artykuły z 12/2017, Temat z okładki BHP przy budowlanych robotach ziemnych Artykuły z 12/2017, Zarządzanie...
Listopad 2017 (798)

Listopad 2017 (798)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 11/2017 Tragiczne skutki niestosowania hełmu Artykuły z 11/2017, Wypadki Bój o szatnię Artykuły z 11/2017, Na sali sądowej Jak obliczyć wymaganą powierzchnię czynną oddymiania do klatki schodowej? Jak dobrać klapę dymową? Artykuły z 11/2017, Ochrona przeciwpożarowa Bezpieczne wykonywanie robót w sąsiedztwie linii kolejowych Artykuły z 11/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez dekarza Artykuły z 11/2017, Ryzyko zawodowe Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok Artykuły z 11/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników Artykuły z 11/2017, Prawo Pralnia chemiczna -najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników Artykuły z 11/2017, Zarządzanie BHP Szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy Artykuły z 11/2017, BHP w praktyce Azbest – charakterystyka i szkodliwy wpływ na człowieka Artykuły z 11/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi Artykuły z 11/2017, Wywiad Składowisko odpadów – bezpieczna praca Artykuły z 11/2017, Temat z...
Październik 2017 (797)

Październik 2017 (797)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Lodołamacze 2017: znamy laureatów XII edycji konkursu (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 10/2017 Wypadek przy produkcji wędlin Artykuły z 10/2017, Wypadki Kryteria przestrzenne, czasowe i funkcjonalne Artykuły z 10/2017, Na sali sądowej Gazy techniczne – składowanie i BHP przy ich eksploatacji Artykuły z 10/2017, Ochrona przeciwpożarowa Gabinet stomatologiczny – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników Artykuły z 10/2017, BHP w praktyce Ogrzewanie w budynkach wielkokubaturowych Artykuły z 10/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla lekarza stomatologa Artykuły z 10/2017, Ryzyko zawodowe Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy? Artykuły z 10/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży? Artykuły z 10/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Zmiana czasu z letniego na zimowy a rozliczenie czasu pracy Artykuły z 10/2017, Prawo Wypadek jako zdarzenie oczekiwane Artykuły z 10/2017, Zarządzanie BHP BHP w przemyśle gumowym Artykuły z 10/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Michałem Górskim i Anną Jakiel z Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o. Artykuły z 10/2017, Wywiad Bhp w salonie odnowy biologicznej Artykuły z 10/2017, Zarządzanie BHP Standardy zapobiegania wypadkom śmiertelnym w ArcelorMittal Poland Artykuły z 10/2017, Zarządzanie BHP BHP w kopalni – prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne w podziemnych zakładach górniczych Artykuły z 10/2017, Temat...
Wrzesień 2017 (796)

Wrzesień 2017 (796)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 09/2017 Wypadek podczas załadunku drewna Artykuły z 09/2017, Wypadki Współdziałająca przyczyna zewnętrzna Artykuły z 09/2017, Na sali sądowej Bierna ochrona przeciwpożarowa – część 2. Środki do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych oraz tkanin i dywanów Artykuły z 09/2017, Ochrona przeciwpożarowa Przemysłowe płyny technologiczne – transport i magazynowanie w zakładzie pracy Artykuły z 09/2017, BHP w praktyce Konserwator miejskich terenów zielonych Artykuły z 09/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez elektromontera stacji energetycznych Artykuły z 09/2017, Ryzyko zawodowe Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany Artykuły z 09/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa? Artykuły z 09/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Udzielenie urlopu wypoczynkowego – co gdy pracodawca odmawia? zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy trzeba wykorzystać? Artykuły z 09/2017, Prawo Rozwój szkoleń GWO (ang. Global Wind Organization). Standaryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej Artykuły z 09/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej Artykuły z 09/2017, Wywiad Branża wodno-kanalizacyjna: zagrożenia znane ale czy aby wszystkie rozpoznane? Artykuły z 09/2017, Temat z okładki BHP w energetyce – praca pod napięciem Artykuły z 09/2017, Zarządzanie BHP Bezpieczny kierowca Artykuły z 09/2017, Zarządzanie...
Lipiec-Sierpień 2017 (795)

Lipiec-Sierpień 2017 (795)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Okrągły stół dla niepełnosprawności (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 07-08/2017 Śmiertelny upadek z niekompletnego rusztowania Artykuły z 07-08/2017, Wypadki Ważna data Artykuły z 07-08/2017, Na sali sądowej Oświetlenie awaryjne. Część 2 Artykuły z 07-08/2017, Ochrona przeciwpożarowa Elektrownia wodna – bezpieczna praca przy remontach i konserwacji Artykuły z 07-08/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez żołnierza wojsk lądowych Artykuły z 07-08/2017, Ryzyko zawodowe Take Care – Bezpieczeństwo to MY. ArcelorMittal Poland Artykuły z 07-08/2017, BHP w praktyce Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie? Artykuły z 07-08/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Wysokie temperatury w okresie letnim Artykuły z 07-08/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Normy dla prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym Artykuły z 07-08/2017, Prawo Stacja paliw płynnych – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników Artykuły z 07-08/2017, Zarządzanie BHP Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole Artykuły z 07-08/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Pawłem Jaroszem, współzałożycielem RAMS Boards Ltd. Artykuły z 07-08/2017, Wywiad BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH Artykuły z 07-08/2017, Temat z...
Czerwiec 2017 (794)

Czerwiec 2017 (794)

Jak otrzymać dostęp do tego numeru? Wybrany numer Przyjaciela przy pracy możesz przeglądać w całości (w formie czasopisma PDF) lub jako pojedyncze artykuły. Możesz też wykupić prenumeratę, dzięki czemu uzyskasz dostęp do tego i kolejnych numerów na okres 6-ciu lub 12-tu miesięcy. Dostęp do pojedynczego artykułu Dostęp do całego wybranego numeru Prenumerata na 6 lub 12 miesięcy Spis treści Dziecko niepełnosprawne w szkole (Nie)pełnosprawni w pracy, Artykuły z 06/2017 Pochwycenie przez drukarkę Artykuły z 06/2017, Wypadki Brak adnotacji w protokóle powypadkowym Artykuły z 06/2017, Na sali sądowej Oświetlenie awaryjne. Część 1 Artykuły z 06/2017, Ochrona przeciwpożarowa BHP w ogrodnictwie – praca z chemikaliami Artykuły z 06/2017, BHP w praktyce Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni Artykuły z 06/2017, Ryzyko zawodowe Kto w zakładzie prowadzi kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej? Artykuły z 06/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Odpowiedzialność porządkowa pracowników – część 2 rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia Artykuły z 06/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Wymagania do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych Artykuły z 06/2017, Prawo, SEKA wyjaśnia Pracownik zakładu pogrzebowego – najważniejsze zagrożenia Artykuły z 06/2017, BHP w praktyce Odwołanie z urlopu wypoczynkowego Artykuły z 06/2017, Prawo Magazynowanie i przetwórstwo zbóż Artykuły z 06/2017, Zarządzanie BHP Zarządzanie wiekiem – problem starzejącej się kadry pracowniczej Artykuły z 06/2017, Zarządzanie BHP Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP Artykuły z 06/2017, Zarządzanie BHP Wywiad z Piotrem Kubiszewskim, właścicielem Defimed-Aed Artykuły z 06/2017, Wywiad BHP w salonie fryzjerskim Artykuły z 06/2017, Temat z...