Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część III.

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część III.

Kolejna III część artykułu dotyczy wymagań przeciwpożarowych dla garaży, budynków inwentarskich i budynków tymczasowych. W kwestii zabezpieczenia garaży zamkniętych wprowadzone zostały zmiany stanowiące zarówno złagodzenie, jak i zwiększenie wymagań w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego. Damian Chruślak, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część 2.

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część 2.

Znaczące zmiany dla wentylacji pożarowej oraz projektowania instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego nastąpiły w paragrafie § 245. Dotychczas wymagania zabezpieczenia przed zadymieniem lub oddymiania klatek schodowych odnosiły się do kategorii zagrożenia ludzi budynku (ZL). Obecnie jednoznacznie zaznaczono, że wymagania dotyczą klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze strefy pożarowej. Damian Chruślak, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Ze znakami bezpieczeństwa spotykamy się w zakładach pracy oraz miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, kina, szpitale, szkoły. Za ich umieszczenie są odpowiedzialni pracodawcy oraz właściciele lub zarządcy budynków. Marta Chojnacka, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Co i jak kontroluje straż pożarna?

Co i jak kontroluje straż pożarna?

Wachlarz zadań Państwowej Straży Pożarnej jest bardzo szeroki, jednak do podstawowych zadań, obok oczywistych czynności jak organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych, należy między innymi nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i co jest z tym związane – przeprowadzaniem kontroli. Marta Chojnacka, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ochrona przeciwpożarowa w szpitalu

Ochrona przeciwpożarowa w szpitalu

Jeden z najgroźniejszych w skutkach pożarów szpitali w polsce miał miejsce w 1980 roku, w miejscowości Górna Grupa. Był to szpital psychiatryczny. W pożarze tym zginęło 55 osób i 25 osób zostało ciężko rannych. przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu kominowego. Tragiczniejszy w skutkach pożar szpitala miał miejsce w tym roku w Korei południowej w miejscowości Miryang. W pożarze zginęło 41 osób, a około 70 osób zostało rannych i poparzonych. Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Przeciwpożarowe klapy rewizyjne

Przeciwpożarowe klapy rewizyjne

Tam, gdzie wymagana jest odporność ogniowa, a potrzebne jest wykonanie dojścia do elementów sanitarnych, elektrycznych, zaworów, liczników, itp. można stosować odpowiednie, przeciwpożarowe klapy rewizyjne. W nienośnej ścian-ce przeciwpożarowej wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych, nienośnych ściankach szybów instalacyjnych, przedściankach, w ścianach masywnych oraz w nienośnych sufitach gipsowo-kartonowych będących przegrodami ppoż. – wszędzie tam można obsadzić odpowiednie rewizje zachowując parametr odporności ogniowej. Grzegorz Dryja, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA  Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...