Ochrona przeciwpożarowa w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych

Ochrona przeciwpożarowa w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych

Z biegiem lat możliwość zabezpieczania przeciwpożarowego została bardzo rozwinięta. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń jakie czyhają wokoło nas. Podstawowe zabezpieczenia przeciwpożarowe możemy podzielić na czynne i bierne. Maciej Pęzior, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak obliczyć wymaganą powierzchnię czynną oddymiania do klatki schodowej? Jak dobrać klapę dymową?

Jak obliczyć wymaganą powierzchnię czynną oddymiania do klatki schodowej? Jak dobrać klapę dymową?

Klapa dymowa to urządzenie montowane na dachu budynku, przystosowane do usuwania dymu i ciepła poza budynek, powstałych na skutek pożaru. pobocznymi funkcjami klapy jest doświetlenie pomieszczenia oraz wentylacja. Urządzenia te dostarczane są w komplecie z napędem elektrycznym, zazwyczaj zębatkowym. dostępne są w wykonaniu jedno- oraz dwuskrzydłowym. Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP.JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Gazy techniczne – składowanie i BHP przy ich eksploatacji

Gazy techniczne – składowanie i BHP przy ich eksploatacji

Na wstępie musimy zapoznać się z podziałem ogólnym gazów technicznych oraz samym pojęciem “gaz techniczny”. Wraz ze zwiększającym się zapotrzebowaniem różnych dziedzin życia takich jak przemysł, gastronomia, medycyna wzrost zapotrzebowania na w/w artykuły falowo się zwiększał, a w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku należało stworzyć nowe składy chemiczne gazów. Ogólnym pojęciem gazu technicznego określamy gazy, których możliwość otrzymania i magazynowania pozwoliła na wprowadzenie do obrotu handlowego Maciej Pęzior, POL-PooŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bierna ochrona przeciwpożarowa – część 2. Środki do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych oraz tkanin i dywanów

Bierna ochrona przeciwpożarowa – część 2. Środki do ogniochronnego zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych oraz tkanin i dywanów

Podstawę prawną znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. w Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Oświetlenie awaryjne. Część 2

Oświetlenie awaryjne. Część 2

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinna spełniać następujące funkcje: • oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej; • wytwarzać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, by ruch w kierunku wyjścia ewakuacyjnego z obiektu był bezpieczny; • zapewniać łatwe zlokalizowanie i użycie przycisków alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego rozmieszczonego wzdłuż dróg ewakuacyjnych; • umożliwiać działanie związane ze środkami bezpieczeństwa. Radosław Mazur, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Oświetlenie awaryjne. Część 1

Oświetlenie awaryjne. Część 1

Oświetlenie awaryjne to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Radosław Mazur, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...