Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych – imienne zezwolenie

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych – imienne zezwolenie

Nowe wymogi posiadania uprawnień przez osoby pracujące z użyciem wózków jezdniowych zostały określone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [1]. Piotr Świerlikowski, gł. specjalista ds. BHP ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Termin nawiązania stosunku pracy

Termin nawiązania stosunku pracy

W zawieranych przez pracownika i pracodawcę umowach o pracę znajdują są zazwyczaj różne daty. z samego brzmienia art. 29 k.p. wynikają dwie daty. zgodnie z tym przepisem, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowo pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Agnieszka Różańska-Prawdzik, prawnik SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Zmiany w kodeksie pracy 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany do kodeksu pracy, obejmujące między innymi przepisy dotyczące wynagrodzenia za pracę. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadza zmiany w przepisie art. 86 § 3 kodeksu pracy (dz.U. 2018 poz. 357) Justyna Lenczewska, radca prawny, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Substancje chemiczne w firmie – wymogi

Substancje chemiczne w firmie – wymogi

Praca ze szkodliwymi substancjami chemicznymi należy do szczególnie niebezpiecznych. Ze względu na większe zagrożenie dla pracowników, wymaga ona szczególnej uwagi zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jest też często przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Między innymi z powyższych powodów warto upewnić się, że w nadzorowanym zakładzie ta tematyka została uregulowana we właściwy sposób, weryfikując następujące zagadnienia. Grzegorz Juraszek, były doradca Głównego Inspektora Pracy, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Kodeks pracy przewiduje możliwość zobowiązania  pracownika do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest kwestią bardziej  skomplikowaną i to właśnie jej został poświęcony niniejszy artykuł. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Wybrane najnowsze akty prawne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie… Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...