Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Instytucja pracy tymczasowej i jej specyfika zostały w polskim prawie uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 z późn. zm.). Kompleksowa zmiana ustawy została dokonana ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962) i weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Urszula Piechota, dział prawny, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Choroby przewlekłe, inaczej chroniczne (łac. chronicus, czyli ciągły lub stały), to choroby: których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają; które mają powolny początek i małe nasilenie objawów; zwykle są nieuleczalne, gdyż są spowodowane nieodwracalnymi zmianami patologicznymi. Małgorzata Flasza-Bałazińska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Udzielenie urlopu wypoczynkowego – co gdy pracodawca odmawia? zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy trzeba wykorzystać?

Obowiązujące przepisy nie regulują sposobu ani formy udzielania urlopu wypoczynkowego. Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca na wniosek pracownika. Niemniej brak jest regulacji w jakiej formie ten wniosek ma być złożony. Regulacje kodeksowe zostawiają tutaj otwartą ścieżkę dla pracodawców, aby mogli uregulować to w aktach wewnątrz zakładowych w dowolny sposób. Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Istotę urlopu na żądanie stanowi obowiązek pracodawcy udzielenia na wniosek pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (art. 1672 kodeksu pracy). Urlop na żądanie niewątpliwie należy do uprawnień pracownika i pozwala pracownikowi na uzyskanie dnia wolnego w pracy w przypadku wystąpienia nagłej i losowej sytuacji życiowej bez wcześniejszego uzgadniania tego z pracodawcą, zaś z drugiej strony skorzystanie przez pracownika z tego urlopu może doprowadzić do dezorganizacji procesu pracy po stronie pracodawcy. istnieje wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korzystania z urlopu na żądanie. Warto zapoznać się z zasadami regulującymi tę formę urlopu wypoczynkowego, aby skutecznie i zgodnie z prawem skorzystać z tego uprawnienia. Urszula Piechota, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wysokie temperatury w okresie letnim

Wysokie temperatury w okresie letnim

Prawo z zasady nie wyznacza maksymalnej granicznej temperatury w pomieszczeniach pracy, w tym w szczególności w związku z występującymi w okresach letnich upałami (wyjątek dotyczy młodocianych – tu granicą jest 28°C i wilgotność do 65%). do oceny warunków pracy w tym aspekcie wykorzystywane są pomiary wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT), uwzględniające oprócz temperatury w pomieszczeniu, także wilgotność względną i przepływ powietrza w odniesieniu do wydatku energetycznego na danym stanowisku pracy.. Marek Maszewski, główny specjalista ds. BHP, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Normy dla prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym

Przepisy prawa pracy szczególną ochroną obejmują kobiety. Ma to związek z ich cechami fizycznymi i fizjologicznymi. Podobnie wygląda kwestia macierzyństwa i rodzicielstwa, które w szczególny sposób są chronione przez obowiązujące przepisy. Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...