Odpowiedzialność porządkowa pracowników – część 1. Rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia

Odpowiedzialność porządkowa pracowników – część 1. Rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia

Naruszenie przez pracownika jego obowiązków nie zawsze musi się kończyć rozwiązaniem z nim umowy o pracę. Wcześniej pracodawca może go ukarać, stosując dozwolone przez przepisy prawa pracy środki, o ile spełnione zostały przesłanki uzasadniające ukaranie pracownika. Konstanty Wróblewski, prawnik SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Uprawnienia i kwalifikacje wymagane przy obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane przy obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji maszyn i urządzeń technicznych jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy. Krzysztof Zamajtys – główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Regulamin pracy i regulamin wynagradzania po zmianach

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania po zmianach

Regulamin pracy jak i regulamin wynagradzania stanowią źródła prawa pracy (art. 9 § 1 k.p.) Do regulaminu pracy odnosi się rozdział IV kodeksu pracy. Obecnie pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników został zwolniony z obowiązku tworzenia regulaminu pracy. Nowe regulacje wprowadziła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, a jej przepisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. Po zmianach obowiązkiem tym zostali objęci wyłącznie pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Czy zmiana ta faktycznie stanowi ułatwienie i odciążenie od formalności dla pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników? O tym przeczytamy poniżej. Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z artykułem 149 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z praca. pracodawca ma obowiązek udostępnić ją pracownikowi na jego żądanie. ustawodawca wprowadzając obowiązek ewidencji czasu pracy wskazał na obowiązkowy jej zakres. Nie ustalił jednak wzoru karty ewidencji czasu pracy pracownika. dr Agnieszka Różańska – Prawdzik, prawnik SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Do obowiązków pracodawcy należy m.in. ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom (art. 234 § 1 kodeksu pracy)¹. Ten tryb został ustalony na podstawie delegacji kodeksowej w rozporządzeniu rady Ministrów z 2009 r.² Na postawie § 11 poszkodowany, a w przypadku jego śmierci, jego rodzina mają prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć zainteresowanych. Krzysztof Rogoziński, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Świadectwa pracy po zmianach

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy (art. 97 kodeksu pracy). Zmiana ta została uchwalona w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255). Ponadto uchylone zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zastąpiło je rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 2292). Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...