Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok

Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok

W literaturze specjalistycznej można spotkać sprzeczne informacje dotyczące obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym prace na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Według opublikowanej w „Gazecie prawnej” opinii rzeczniczki Głównego inspektoratu pracy p. danuty rutkowskiej „dopuszczalne jest wprowadzenie w regulaminie pracy zapisów skutkujących wyznaczeniem okresu, w którym od otrzymania zalecenia lekarskiego pracownik może na jego podstawie ubiegać się o refundację okularów korygujących wzrok ze środków pracodawcy” Prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, były Z-ca Głównego Inspektora Pracy ds. Nadzoru i Kontroli Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zmianę, która polega na nadaniu rygoru nieważności nie pisemnej formie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników. Co daje ta zmiana? Zmiana ta w zasadzie nie wnosi nic nowego do dotychczas obowiązujących zasad przy zawieraniu umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Jej celem było uregulowanie tego, co dotychczas wynikało z orzecznictwa i doktryny. Zatem teraz wynika wprost z obowiązujących przepisów, że umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Justyna Lenczewska, radca prawny. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy?

Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy?

Odpowiedź znajdujemy przede wszystkim w tekście rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy¹, w którym to prawodawca ustala, jakie czynności będą zaliczane do prac na wysokości, które następnie kwalifikuje jako szczególnie niebezpieczne. Andrzej Hodyr, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Podstawa prawna Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: Urszula Piechota, dział Prawny SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Zmiana czasu z letniego na zimowy a rozliczenie czasu pracy

W nocy z 28 na 29 października 2017 r. przesuwamy wskazówki zegara z godziny 3:00 na godzinę 2:00 i tym samym przechodzimy z czasu letniego na czas zimowy. Zmiany te zawsze wzbudzają wątpliwości w kwestii rozliczania czasu pracy w tym dniu. W przypadku pracowników, którzy mają zaplanowany swój rozkład czasu pracy w taki sposób, że w tym dniu będą świadczyć pracę oznacza to, że będą pracować godzinę dłużej. Co w takim przypadku z ich rozliczeniem czasu pracy i wynagrodzenia? Justyna Lenczewska, radca prawny. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Instytucja pracy tymczasowej i jej specyfika zostały w polskim prawie uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 z późn. zm.). Kompleksowa zmiana ustawy została dokonana ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962) i weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Urszula Piechota, dział prawny, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...