Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Podstawa prawna Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: Urszula Piechota, dział Prawny SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Zmiana czasu z letniego na zimowy a rozliczenie czasu pracy

W nocy z 28 na 29 października 2017 r. przesuwamy wskazówki zegara z godziny 3:00 na godzinę 2:00 i tym samym przechodzimy z czasu letniego na czas zimowy. Zmiany te zawsze wzbudzają wątpliwości w kwestii rozliczania czasu pracy w tym dniu. W przypadku pracowników, którzy mają zaplanowany swój rozkład czasu pracy w taki sposób, że w tym dniu będą świadczyć pracę oznacza to, że będą pracować godzinę dłużej. Co w takim przypadku z ich rozliczeniem czasu pracy i wynagrodzenia? Justyna Lenczewska, radca prawny. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Instytucja pracy tymczasowej i jej specyfika zostały w polskim prawie uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 z późn. zm.). Kompleksowa zmiana ustawy została dokonana ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962) i weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Urszula Piechota, dział prawny, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Choroby przewlekłe, inaczej chroniczne (łac. chronicus, czyli ciągły lub stały), to choroby: których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają; które mają powolny początek i małe nasilenie objawów; zwykle są nieuleczalne, gdyż są spowodowane nieodwracalnymi zmianami patologicznymi. Małgorzata Flasza-Bałazińska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Udzielenie urlopu wypoczynkowego – co gdy pracodawca odmawia? zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy trzeba wykorzystać?

Obowiązujące przepisy nie regulują sposobu ani formy udzielania urlopu wypoczynkowego. Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca na wniosek pracownika. Niemniej brak jest regulacji w jakiej formie ten wniosek ma być złożony. Regulacje kodeksowe zostawiają tutaj otwartą ścieżkę dla pracodawców, aby mogli uregulować to w aktach wewnątrz zakładowych w dowolny sposób. Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Istotę urlopu na żądanie stanowi obowiązek pracodawcy udzielenia na wniosek pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (art. 1672 kodeksu pracy). Urlop na żądanie niewątpliwie należy do uprawnień pracownika i pozwala pracownikowi na uzyskanie dnia wolnego w pracy w przypadku wystąpienia nagłej i losowej sytuacji życiowej bez wcześniejszego uzgadniania tego z pracodawcą, zaś z drugiej strony skorzystanie przez pracownika z tego urlopu może doprowadzić do dezorganizacji procesu pracy po stronie pracodawcy. istnieje wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korzystania z urlopu na żądanie. Warto zapoznać się z zasadami regulującymi tę formę urlopu wypoczynkowego, aby skutecznie i zgodnie z prawem skorzystać z tego uprawnienia. Urszula Piechota, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...