Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego

Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego

STANOWISKO PRACY Pracownik wykonuje następujące prace: • przyjmuje towar (mąkę, tłuszcz, dodatki i inne artykuły); transportuje artykuły do magazynu, a następnie na stanowisko pracy; przygotowuje produkcję i wytwarza ciasto; • przeprowadza i kontroluje procesy dzielenia… R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac w gospodarstwie mleczarskim

Ocena ryzyka zawodowego dla prac w gospodarstwie mleczarskim

STANOWISKO PRACY Pracownik zatrudniony jest w gospodarstwie rolnym nastawionym na produkcję mleka. W związku z tym obsługuje on hodowlę krów mlecznych. Po ocieleniu niektórych z nich, do jego obowiązków należy obsługa cieląt. Hodowanym zwierzętom zapewnia on paszę. Zdecydowana większość tej paszy pochodzi z własnego gospodarstwa rolnego. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciela handlowego

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciela handlowego

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Obowiązki pracownika Pracownik przygotowuje w biurze materiały dotyczące ofert handlowych; utrzymuje kontakty telefoniczne i e-mailowe z klientami; bierze udział w spotkaniach z klientami poza siedzibą firmy; uczestniczy w konferencjach, targach itp. poza siedzibą firmy; przemieszcza się, jako kierowca, pojazdem służbowym. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku kierownika budowy

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku kierownika budowy

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Miejscem wykonywania pracy kierownika budowy jest najczęściej plac budowy i teren nowo oddawanych do użytku obiektów budowlanych. Jego biuro mieści się zwykle w kontenerze, ustawionym tymczasowo na placu budowy. Wykonując swoje zadania, pracownik przemieszcza się samochodem, m.in. także pomiędzy innymi budowami. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy wózka widłowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy wózka widłowego

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Podczas transportu i składowania towarów często stosowane są wózki podnośnikowe widłowe. Wózek taki wyposażony jest w podnoszony układ w postaci wideł, który przesuwa się wzdłuż prowadnic i może unieść ładunek na wysokość do kilku metrów (taka konstrukcja upoważnia do zaliczenia tego pojazdu także do kategorii dźwignic). R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ODLEWNI Odlewnie są to zakłady pracy, które zajmują się wytwarzaniem odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...