Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne

Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne

I. Charakterystyka stanowiska pracy 1. Wymagania dotyczące stanowiska Kierowca zatrudniony jest w przedsiębiorstwie transportowym, zajmującym się m.in. transportem towarów niebezpiecznych. Przedmiotem transportu są materiały należące do różnych klas wspomnianych towarów. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego

I. Charakterystyka stanowiska pracy 1. Rodzaj wykonywanych prac Pracownik wykonuje następujące czynności: dokonuje naprawy źle funkcjonujących elementów pojazdu; przeprowadza obróbkę ręczną i mechaniczną materiałów; dokonuje łączenia elementów poprzez spawanie elektryczne; przeprowadza czynności demontażu pojazdu na podzespoły, a te z kolei na poszczególne części i elementy; dokonuje montażu pojazdu lub jego elementów po naprawie; przeprowadza diagnostykę komputerową pojazdu; dokonuje potrzebnych uzupełnień i wymian (m.in. wymiany oleju, filtra oleju, filtra powietrza, filtra paliwa itp.); dokonuje wymiany opon; przeprowadza jazdę próbną. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki

I. Opis stanowiska pracy Do zadań pracownika należy: utrzymywanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach, m.in. poprzez czyszczenie mebli, lamperii i sprzętu; mycie szyb okien i parapetów; odkurzanie pomieszczeń i mycie podłogi; usuwanie zgromadzonych odpadków; udział w innych czynnościach – pomocniczych w firmie. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Ocena ryzyka zawodowego metodą binarną dla stanowiska brukarz

Obowiązek opracowywania i aktualizowania ocen ryzyka zawodowego, na każdym stanowisku pracy, wynika z preskrypcji: • postanowień kodeksu pracy; • wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (jeżeli takowy jest wdrażany lub utrzymywany), jako jego podstawowe narzędzie; • zaleceń zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy) lub wewnętrznych (Społeczna Inspekcja Pracy). Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac kamieniarskich

Ocena ryzyka zawodowego dla prac kamieniarskich

I. Opis stanowiska pracy Kamieniarz przeprowadza obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych. Prowadzi także, w razie takiej potrzeby, płomieniowanie kamienia, poprzez wykorzystanie wysokiej temperatury płomienia palnika – uzyskując w ten sposób antypoślizgowe powierzchnie. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka dla montera dźwigów osobowych w blokach mieszkalnych

Ocena ryzyka dla montera dźwigów osobowych w blokach mieszkalnych

I. UWAGI OGÓLNE I.1. Najważniejsze elementy dźwigu osobowego Do elementów tych należą m.in.: 1. Kabina – zespół dźwigu przeznaczony do przewozu osób; 2. Szyb dźwigowy – przestrzeń, w której porusza się kabina. Występuje tutaj nadszybie, czyli część szybu znajdująca się pomiędzy poziomem najwyższego przystanku, a stropem szybu oraz podszybie, czyli część szybu znajdująca się poniżej poziomu najniższego przystanku; 3. Maszynownia – pomieszczenie, w którym znajduje się zespół napędowy (lub zespoły) oraz związane z nim wyposażenie; 4. Zespół napędowy – jednostka zawierająca silnik i napędzająca dźwig. W dźwigach elektrycznych jej głównym elementem jest wciągarka, a w dźwigach hydraulicznych – agregat z silnikiem, pompą i blokiem zaworów; Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...