Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika administracyjno-biurowego

Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika administracyjno-biurowego

Charakterystyka stanowiska pracy Pracownik administracyjno – biurowy: – załatwia bieżące sprawy organizacyjne, zlecone przez kierownictwo firmy i wynikające z przydziału obowiązków; R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora koparko-ładowarki

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora koparko-ładowarki

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Wykonywanie prac przy użyciu maszyn budowlanych wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych – dotyczy to także pracy z użyciem koparko-ładowarki. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku murarza – tynkarza

Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku murarza – tynkarza

Stanowisko pracy Pracownik wykonuje w trakcie swojej pracy podstawowe czynności zawodowe, konieczne do wykonania w firmie budowlanej. Są wśród nich przede wszystkim prace murarskie – stawianie murów z cegły i pustaków oraz prace tynkarskie – tynkowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego

Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego

STANOWISKO PRACY Pracownik wykonuje następujące prace: • przyjmuje towar (mąkę, tłuszcz, dodatki i inne artykuły); transportuje artykuły do magazynu, a następnie na stanowisko pracy; przygotowuje produkcję i wytwarza ciasto; • przeprowadza i kontroluje procesy dzielenia… R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac w gospodarstwie mleczarskim

Ocena ryzyka zawodowego dla prac w gospodarstwie mleczarskim

STANOWISKO PRACY Pracownik zatrudniony jest w gospodarstwie rolnym nastawionym na produkcję mleka. W związku z tym obsługuje on hodowlę krów mlecznych. Po ocieleniu niektórych z nich, do jego obowiązków należy obsługa cieląt. Hodowanym zwierzętom zapewnia on paszę. Zdecydowana większość tej paszy pochodzi z własnego gospodarstwa rolnego. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciela handlowego

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciela handlowego

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Obowiązki pracownika Pracownik przygotowuje w biurze materiały dotyczące ofert handlowych; utrzymuje kontakty telefoniczne i e-mailowe z klientami; bierze udział w spotkaniach z klientami poza siedzibą firmy; uczestniczy w konferencjach, targach itp. poza siedzibą firmy; przemieszcza się, jako kierowca, pojazdem służbowym. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...