Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

1. Procedury bezpieczeństwa Galwanizacja jest procesem wykorzystującym zjawiska elektrochemiczne, towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego między elektrodami umieszczonymi w kąpieli galwanicznej. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych

Ocena ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych

1. Organizacja prac spawalniczych Charakterystyka stanowiska pracy Spawacz przygotowuje stanowisko pracy do spawania elektrycznego, gazowego, do cięcia łukiem lub tlenem. Spawa elektrycznie, gazowo, tnie łukiem lub tlenem. Prace prowadzone są w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych. Przygotowując do pracy i porządkując stanowisko po zakończeniu czynności spawalniczych, prze- mieszcza on m.in. urządzenia spawalnicze, butle gazowe i elementy spawane. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora maszyn drogowych.

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora maszyn drogowych.

I. Opis stanowiska Pracownik wykonuje m.in. następujące prace (podsta- wowe i pomocnicze): – przygotowuje podłoże pod nawierzchnię oraz utwardza i ubija podkład; układa, naprawia lub rozbiera (mechanicznie albo ręcznie) różnego rodzaju nawierzchnie drogowe, takie jak: bruk, kostka, beton, asfaltobeton, asfalt na nawierzchniach różnych typów; niweluje teren i przygotowuje potrzebne wykopy; zabezpiecza oraz oznakowuje miejsca robót; transportuje materiał w obrębie stanowiska pracy; tnie kostkę na odpowiedni wymiar. Pracownik powinien: Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne

Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne

I. Charakterystyka stanowiska pracy 1. Wymagania dotyczące stanowiska Kierowca zatrudniony jest w przedsiębiorstwie transportowym, zajmującym się m.in. transportem towarów niebezpiecznych. Przedmiotem transportu są materiały należące do różnych klas wspomnianych towarów. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego

I. Charakterystyka stanowiska pracy 1. Rodzaj wykonywanych prac Pracownik wykonuje następujące czynności: dokonuje naprawy źle funkcjonujących elementów pojazdu; przeprowadza obróbkę ręczną i mechaniczną materiałów; dokonuje łączenia elementów poprzez spawanie elektryczne; przeprowadza czynności demontażu pojazdu na podzespoły, a te z kolei na poszczególne części i elementy; dokonuje montażu pojazdu lub jego elementów po naprawie; przeprowadza diagnostykę komputerową pojazdu; dokonuje potrzebnych uzupełnień i wymian (m.in. wymiany oleju, filtra oleju, filtra powietrza, filtra paliwa itp.); dokonuje wymiany opon; przeprowadza jazdę próbną. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki

I. Opis stanowiska pracy Do zadań pracownika należy: utrzymywanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach, m.in. poprzez czyszczenie mebli, lamperii i sprzętu; mycie szyb okien i parapetów; odkurzanie pomieszczeń i mycie podłogi; usuwanie zgromadzonych odpadków; udział w innych czynnościach – pomocniczych w firmie. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...