Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku kierownika budowy

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku kierownika budowy

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Miejscem wykonywania pracy kierownika budowy jest najczęściej plac budowy i teren nowo oddawanych do użytku obiektów budowlanych. Jego biuro mieści się zwykle w kontenerze, ustawionym tymczasowo na placu budowy. Wykonując swoje zadania, pracownik przemieszcza się samochodem, m.in. także pomiędzy innymi budowami. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy wózka widłowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy wózka widłowego

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Podczas transportu i składowania towarów często stosowane są wózki podnośnikowe widłowe. Wózek taki wyposażony jest w podnoszony układ w postaci wideł, który przesuwa się wzdłuż prowadnic i może unieść ładunek na wysokość do kilku metrów (taka konstrukcja upoważnia do zaliczenia tego pojazdu także do kategorii dźwignic). R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ODLEWNI Odlewnie są to zakłady pracy, które zajmują się wytwarzaniem odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku tokarz – frezer

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku tokarz – frezer

Opis stanowiska Miejscem zatrudnienia pracownika jest hala produkcyjna, w której znajdują się obrabiarki skrawające do metali. Zatrudniony posiada uprawnienia do obsługi maszyn skrawających – w tym tokarek i frezerek. Przeszedł on wymagane badania lekarskie oraz pełne szkolenie w zakresie BHP. Praca odbywa się w cyklu zmianowym, przy zatrudnieniu na pełny etat. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac w transporcie ręcznym

Ocena ryzyka zawodowego dla prac w transporcie ręcznym

Przepisy prawne Do ręcznych prac transportowych zalicza się każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków albo materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: podnoszenie, układanie, pchanie, ciągniecie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie. Opracowanie: R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez szklarza budowlanego

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez szklarza budowlanego

Stanowisko pracy i występujące zagrożenia Szklarz budowlany wykonuje takie czynności, jak: składowanie, pomiar, przycięcie szyb według zleconych wymiarów i kształtu, wyszlifowanie krawędzi, transport oraz montaż i uszczelnienie w profilu drewnianym lub metalowym. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...