Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez żołnierza wojsk lądowych

Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez żołnierza wojsk lądowych

I. Czynniki szkodliwe Czynniki szkodliwe występujące na stanowisku żołnierza wojsk lądowych zależą od rodzaju danej jednostki wojskowej. Jeśli rozpatrywać specyfikę zawodu żołnierza pod kątem różnorodności wykonywanych czynności, można dojść do wniosku, że w wielu przypadkach żołnierz wykonuje normalną pracę. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni

1. Opis stanowiska Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnowaniem zieleni w ogrodach lub parkach, będących własnością publiczną bądź prywatną. Pracownik zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat oraz sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją drzew oraz krzewów. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

1. Procedury bezpieczeństwa Galwanizacja jest procesem wykorzystującym zjawiska elektrochemiczne, towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego między elektrodami umieszczonymi w kąpieli galwanicznej. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych

Ocena ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych

1. Organizacja prac spawalniczych Charakterystyka stanowiska pracy Spawacz przygotowuje stanowisko pracy do spawania elektrycznego, gazowego, do cięcia łukiem lub tlenem. Spawa elektrycznie, gazowo, tnie łukiem lub tlenem. Prace prowadzone są w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych. Przygotowując do pracy i porządkując stanowisko po zakończeniu czynności spawalniczych, prze- mieszcza on m.in. urządzenia spawalnicze, butle gazowe i elementy spawane. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora maszyn drogowych.

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez operatora maszyn drogowych.

I. Opis stanowiska Pracownik wykonuje m.in. następujące prace (podsta- wowe i pomocnicze): – przygotowuje podłoże pod nawierzchnię oraz utwardza i ubija podkład; układa, naprawia lub rozbiera (mechanicznie albo ręcznie) różnego rodzaju nawierzchnie drogowe, takie jak: bruk, kostka, beton, asfaltobeton, asfalt na nawierzchniach różnych typów; niweluje teren i przygotowuje potrzebne wykopy; zabezpiecza oraz oznakowuje miejsca robót; transportuje materiał w obrębie stanowiska pracy; tnie kostkę na odpowiedni wymiar. Pracownik powinien: Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne

Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne

I. Charakterystyka stanowiska pracy 1. Wymagania dotyczące stanowiska Kierowca zatrudniony jest w przedsiębiorstwie transportowym, zajmującym się m.in. transportem towarów niebezpiecznych. Przedmiotem transportu są materiały należące do różnych klas wspomnianych towarów. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...