Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez dekarza

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez dekarza

Informacje o stanowisku pracy. Pracownik zajmuje się kryciem, rozbiórką, konserwacją i naprawą dachów. Wykonuje on następujące czynności: przygotowuje, składuje, a następnie transportuje na stanowisko pracy… R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla lekarza stomatologa

Ocena ryzyka zawodowego dla lekarza stomatologa

Informacje o stanowisku pracy Zagrożenia zawodowe lekarza stomatologa wynikają ze wzajemnie przenikających się, współzależnych obszarów pomiędzy lekarzem, pacjentem i technologią wykonywanej pracy. Są one związane z realizacją m.in. takich zadań jak: diagnozowanie i leczenie chorób zębów oraz przyzębia, dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej; uzupełnianie i odbudowa, za pomocą różnego rodzaju protez, brakującego uzębienia; prewencja chorób zębów i przyzębia. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez elektromontera stacji energetycznych

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez elektromontera stacji energetycznych

I. Opis metody oceny ryzyka Ocenę ryzyka zawodowego proponujemy przeprowadzić tutaj metodą Risk SCORE. Jest to metoda wskaźnikowa. W tej metodzie wartość ryzyka zawodowego określa iloczyn trzech parametrów. Wzór określający wartość ryzyka ma następującą postać: RB. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez żołnierza wojsk lądowych

Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez żołnierza wojsk lądowych

I. Czynniki szkodliwe Czynniki szkodliwe występujące na stanowisku żołnierza wojsk lądowych zależą od rodzaju danej jednostki wojskowej. Jeśli rozpatrywać specyfikę zawodu żołnierza pod kątem różnorodności wykonywanych czynności, można dojść do wniosku, że w wielu przypadkach żołnierz wykonuje normalną pracę. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni

1. Opis stanowiska Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnowaniem zieleni w ogrodach lub parkach, będących własnością publiczną bądź prywatną. Pracownik zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat oraz sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją drzew oraz krzewów. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

1. Procedury bezpieczeństwa Galwanizacja jest procesem wykorzystującym zjawiska elektrochemiczne, towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego między elektrodami umieszczonymi w kąpieli galwanicznej. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...