Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych – imienne zezwolenie

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych – imienne zezwolenie

Nowe wymogi posiadania uprawnień przez osoby pracujące z użyciem wózków jezdniowych zostały określone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [1]. Piotr Świerlikowski, gł. specjalista ds. BHP ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Termin nawiązania stosunku pracy

Termin nawiązania stosunku pracy

W zawieranych przez pracownika i pracodawcę umowach o pracę znajdują są zazwyczaj różne daty. z samego brzmienia art. 29 k.p. wynikają dwie daty. zgodnie z tym przepisem, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowo pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Agnieszka Różańska-Prawdzik, prawnik SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Substancje chemiczne w firmie – wymogi

Substancje chemiczne w firmie – wymogi

Praca ze szkodliwymi substancjami chemicznymi należy do szczególnie niebezpiecznych. Ze względu na większe zagrożenie dla pracowników, wymaga ona szczególnej uwagi zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jest też często przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Między innymi z powyższych powodów warto upewnić się, że w nadzorowanym zakładzie ta tematyka została uregulowana we właściwy sposób, weryfikując następujące zagadnienia. Grzegorz Juraszek, były doradca Głównego Inspektora Pracy, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Kodeks pracy przewiduje możliwość zobowiązania  pracownika do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest kwestią bardziej  skomplikowaną i to właśnie jej został poświęcony niniejszy artykuł. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Szkolenie wstępne ogólne dla pracodawcy?

Szkolenie wstępne ogólne dla pracodawcy?

W kwestii prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego BHP dla pracodawcy opinie są bardzo podzielone zarówno wśród specjalistów BHP, jak i wśród inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, którzy niejednokrotnie podczas przeprowadzanych kontroli proszą o potwierdzenie odbycia takich szkoleń. Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., gł. spec. ds. bhp Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

Podstawową zasadą jest wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w naturze. Jednak są sytuacje, gdy nie jest możliwe, aby pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy w art. 171 § 1 określa jeden przypadek, gdy można wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Przepis ten stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Agnieszka Różańska-Prawdzik, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...