Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Choroby przewlekłe, inaczej chroniczne (łac. chronicus, czyli ciągły lub stały), to choroby: których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają; które mają powolny początek i małe nasilenie objawów; zwykle są nieuleczalne, gdyż są spowodowane nieodwracalnymi zmianami patologicznymi. Małgorzata Flasza-Bałazińska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Istotę urlopu na żądanie stanowi obowiązek pracodawcy udzielenia na wniosek pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (art. 1672 kodeksu pracy). Urlop na żądanie niewątpliwie należy do uprawnień pracownika i pozwala pracownikowi na uzyskanie dnia wolnego w pracy w przypadku wystąpienia nagłej i losowej sytuacji życiowej bez wcześniejszego uzgadniania tego z pracodawcą, zaś z drugiej strony skorzystanie przez pracownika z tego urlopu może doprowadzić do dezorganizacji procesu pracy po stronie pracodawcy. istnieje wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korzystania z urlopu na żądanie. Warto zapoznać się z zasadami regulującymi tę formę urlopu wypoczynkowego, aby skutecznie i zgodnie z prawem skorzystać z tego uprawnienia. Urszula Piechota, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wysokie temperatury w okresie letnim

Wysokie temperatury w okresie letnim

Prawo z zasady nie wyznacza maksymalnej granicznej temperatury w pomieszczeniach pracy, w tym w szczególności w związku z występującymi w okresach letnich upałami (wyjątek dotyczy młodocianych – tu granicą jest 28°C i wilgotność do 65%). do oceny warunków pracy w tym aspekcie wykorzystywane są pomiary wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT), uwzględniające oprócz temperatury w pomieszczeniu, także wilgotność względną i przepływ powietrza w odniesieniu do wydatku energetycznego na danym stanowisku pracy.. Marek Maszewski, główny specjalista ds. BHP, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kto w zakładzie prowadzi kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Kto w zakładzie prowadzi kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Kontrola warunków pracy to zadanie specjalisty ds. BHP. Stanowi ona m.in. element okresowej analizy stanu BHP w zakładzie. przeprowadzając kontrolę przestrzegania przepisów mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinniśmy odnieść się również do zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poddać analizie wymogi bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie, czyli określić warunki jakie muszą być spełnione aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć występujące zagrożenia pożarowe. mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Zawisza, ekspert SEKA S. A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Odpowiedzialność porządkowa pracowników – część 2 rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia

Odpowiedzialność porządkowa pracowników – część 2 rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia

TRYB NAKŁADANIA KARY PORZĄDKOWEJ Terminy nakładania kar porządkowych Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, kara porządkowa nie może… Konstanty Wróblewski, ekspert prawa pracy, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wymagania do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych

Wymagania do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych

Do kategorii wózków jezdniowych specjalizowanych zaliczamy ładowarki teleskopowe produkowane przez firmę MANI-TOU, ale dotyczy to również firm JCB, MERLO. Piotr Świerlikowski, specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...