Kontrowersje wokól zakazu handlu w niedzielę w przypadku centrów logistycznych

Kontrowersje wokól zakazu handlu w niedzielę w przypadku centrów logistycznych

Wejście w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r . o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) (zwanej dalej ustawą) spowodowało wiele kontrowersji. Jedną z nich jest kwestia niejasności dotyczących obowiązywania wyżej wskazanej ustawy względem podmiotów będących centrami logistycznymi, których działalność w głównej mierze polega na przechowywaniu towarów klientów, z którymi firmy te maja podpisane umowy. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Prawie w każdym zakładzie przemysłowym powszechnie eksploatowane są zawiesia w procesach transportu jak i technologicznych, wymagających przemieszczania ładunków na różnych etapach produkcji przemysłowej. Zdzisław Czachowski, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
KIEDY ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA ZOSTANIE UZNANY ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ?

KIEDY ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA ZOSTANIE UZNANY ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ?

Nie każda choroba przewlekła powodująca absencję pracowniczą zostanie uznana za chorobę zawodową. Głównym kryterium kwalifikującym daną dolegliwość jest jej wymienienie w wykazie chorób zawodowych, które reguluje rozporządzenie w tej sprawie¹. Szczegółowe zasady postępowania razie podejrzenia choroby zawodowej określa odrębne rozporządzenie². Natomiast rodzaje i zasady przyznawania świadczeń z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach i zasady ustalania wysokości, wypłaty oraz finansowania tych świadczeń reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych³. Małgorzata Flasza-Bałazińska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku

Zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku

Nadejście 2019 roku spowoduje znaczące zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawców. powodem zmian jest nowelizacja przepisów w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357). zmiana przepisów spowodowała, że obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji personalnej uległ znacznemu skróceniu, ponieważ nowa regulacja zakłada, że okres przechowywania akt osobowych będzie wynosił 10 lat, a nie jak dotychczas 50 lat od daty wytworzenia ostatniego dokumentu. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Telepraca, home office, praca zdalna w kontekście BHP

Telepraca, home office, praca zdalna w kontekście BHP

Wraz z rozwojem teleinformatycznym coraz częściej praca biurowa nie wymaga stałej obecności pracownika w siedzibie firmy. W latach 2005-2010 kiedy wprowadzano system „telepracy” w mediach pojawiały się artykuły gloryfikujące tę formę zatrudnienia. Przeważały głosy o niskich kosztach zatrudnienia, większej elastyczności pracy itp. jednak w roku 2015 firmy prowadzące badania nad wydajnością pracy stwierdziły, że 25% telepracowników uskarżało się na zmniejszenie ich efektywności pracy1. Małgorzata Kochańska,przewodnicząca Komitetu Technicznego Ośrodka Certyfikacji Kompetencji CIOP-PIB, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Sposób potwierdzenia obecności w pracy pracownika

Sposób potwierdzenia obecności w pracy pracownika

Pracodawca ma obowiązek ustalić obowiązujący u niego sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy. to w jakim dokumencie pracodawca formalnie musi zrealizować swój obowiązek uzależnione jest m.in. od tego ilu pracowników zatrudnia. Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy pracodawca może ustalić różnie, ważne aby był on dostosowany do specyfiki wykonywania pracy w konkretnej firmie. Agnieszka Różańska-Prawdzik, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...