Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok

Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok

W literaturze specjalistycznej można spotkać sprzeczne informacje dotyczące obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym prace na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Według opublikowanej w „Gazecie prawnej” opinii rzeczniczki Głównego inspektoratu pracy p. danuty rutkowskiej „dopuszczalne jest wprowadzenie w regulaminie pracy zapisów skutkujących wyznaczeniem okresu, w którym od otrzymania zalecenia lekarskiego pracownik może na jego podstawie ubiegać się o refundację okularów korygujących wzrok ze środków pracodawcy” Prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, były Z-ca Głównego Inspektora Pracy ds. Nadzoru i Kontroli Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy?

Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy?

Odpowiedź znajdujemy przede wszystkim w tekście rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy¹, w którym to prawodawca ustala, jakie czynności będą zaliczane do prac na wysokości, które następnie kwalifikuje jako szczególnie niebezpieczne. Andrzej Hodyr, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży?

Podstawa prawna Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: Urszula Piechota, dział Prawny SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany

Instytucja pracy tymczasowej i jej specyfika zostały w polskim prawie uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 z późn. zm.). Kompleksowa zmiana ustawy została dokonana ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962) i weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Urszula Piechota, dział prawny, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa?

Choroby przewlekłe, inaczej chroniczne (łac. chronicus, czyli ciągły lub stały), to choroby: których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają; które mają powolny początek i małe nasilenie objawów; zwykle są nieuleczalne, gdyż są spowodowane nieodwracalnymi zmianami patologicznymi. Małgorzata Flasza-Bałazińska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Jak skutecznie skorzystać z urlopu na żądanie?

Istotę urlopu na żądanie stanowi obowiązek pracodawcy udzielenia na wniosek pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (art. 1672 kodeksu pracy). Urlop na żądanie niewątpliwie należy do uprawnień pracownika i pozwala pracownikowi na uzyskanie dnia wolnego w pracy w przypadku wystąpienia nagłej i losowej sytuacji życiowej bez wcześniejszego uzgadniania tego z pracodawcą, zaś z drugiej strony skorzystanie przez pracownika z tego urlopu może doprowadzić do dezorganizacji procesu pracy po stronie pracodawcy. istnieje wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korzystania z urlopu na żądanie. Warto zapoznać się z zasadami regulującymi tę formę urlopu wypoczynkowego, aby skutecznie i zgodnie z prawem skorzystać z tego uprawnienia. Urszula Piechota, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...