BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

Urlop i wyjazd wakacyjny to najprzyjemniejszy, coroczny okres w naszej pracy. Niestety czyha tu na nas wiele niebezpieczeństw. Jak uniknąć uaktywnienia tych zagrożeń, a przynajmniej zmniejszyć ich skutki do minimum, radzimy w poniższym artykule. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w salonie fryzjerskim

BHP w salonie fryzjerskim

Z dniem 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31 poz. 273 – akt prawny nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna) i do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zastępujący ww. rozporządzenie, pozostając na etapie projektu. Wycofane rozporządzenie nie zwalnia właścicieli zakładów fryzjerskich z szeregu obowiązków wynikających z przepisów ogólnych oraz szczegółowych z zakresu higieniczno-sanitarnego. Dlatego też artykuł przedstawia aktualny stan prawny w tym przedmiocie. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Prace na wysokości

Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w miejscu pracy i poważnych urazów są upadki z wysokości: z drabin, dachów, rusztowań. celem przepisów, środków zapobiegawczych, ochronnych jest zapobieganie śmierci i obrażeniom podczas takiego upadku. Artykuł opisuje do czego zobowiązany jest pracodawca, aby chronić pracowników przed upadkiem z wysokości. Opracowanie będzie również użyteczne dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w budownictwie drogowym

BHP w budownictwie drogowym

Budownictwo, w tym drogownictwo, to dział przemysłu, z którym związane jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo wypadku. Od bardzo wielu lat w Polsce, jak również w całej Europie, w tej gałęzi gospodarki odnotowuje się najgorsze statystyki dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Taki stan rzeczy jest związany przede wszystkim z dużą ilością zagrożeń, na które narażeni są pracownicy na placu budowy. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Istota doboru środków ochrony indywidualnej do warunków pracy w narażeniu na czynniki mierzalne lub niebezpieczne

Istota doboru środków ochrony indywidualnej do warunków pracy w narażeniu na czynniki mierzalne lub niebezpieczne

Gdy dwa lata temu prowadziłam audyt wewnętrzny w oczyszczalni ścieków, należącej do jednej z wiodących spółdzielni mleczarskich z terenu województwa lubelskiego, zaskoczył mnie fakt braku posiadania choćby elementarnej wiedzy ze strony kierownictwa z zakresu zasad doboru środków ochrony indywidualnej. Okazano mi rękawice kompletnie niedobrane do istniejących zagrożeń środowiska pracy (zdjęcie 1). Przy tak licznej ilości zagrożeń występujących w branży wodno-ściekowej zupełnie pominięto konieczność zapewnienia ochrony przed czynnikami chemicznymi oraz biologicznymi. Elżbieta Kowalska Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ekspozycja zawodowa pracowników na czynniki biologiczne w medycznym laboratorium diagnostycznym

Ekspozycja zawodowa pracowników na czynniki biologiczne w medycznym laboratorium diagnostycznym

Z uwagi na kontakt z pacjentem oraz potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, pochodzącym od ludzi lub zwierząt, medyczne laboratoria diagnostyczne są dość specyficznym środowiskiem pracy, w którym ewentualne następstwa zdrowotne w wyniku ekspozycji zawodowej nabierają kluczowego znaczenia. Elżbieta Kowalska Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...