URZĄDZENIA MIESZAJĄCE – ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ PRACY

Urządzenia mieszające należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych maszyn stosowanych w przemyśle. Wypadki z nimi związane są zwykle spowodowane przez pochwycenie i często powodują one amputację lub poważne obrażenia, które mogą zmienić życie. Niniejszy artykuł zawiera praktyczne wskazówki dla operatorów dotyczące spełniania odpowiednich wymagań stanowiska pracy, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzeń mieszających i unikanie wypadków. Artykuł jest skierowany do pracodawców, podmiotów odpowiedzialnych i innych osób ponoszących odpowiedzialność i/lub kontrolujących – bezpośrednio lub pośrednio – sprzęt roboczy, takich jak kierownicy i przełożeni. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW DREWNIANYCH – BEZPIECZNA OBSŁUGA

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW DREWNIANYCH – BEZPIECZNA OBSŁUGA

Przemysł drzewny ma jeden z wyższych wskaźników wypadków w produkcji, z których większość jest spowodowana kontaktem z ruchomymi elementami maszyn. Według danych GUS, w 2016 roku podczas produkcji mebli doszło do 2262 wypadków, co stanowiło 25% wszystkich poważnych wypadków. Natomiast podczas wyrobu materiałów z drewna zanotowano 1683 wypadki. Ten artykuł zwróci uwagę na bezpieczną pracę podczas obsługi maszyn. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ -ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ PRACY

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ -ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ PRACY

Pracownik ochrony, którego zwyczajowo nazywa się ochroniarzem, odpowiada za ochronę mienia lub osób. pracownicy ci wykonują pracę w specyficznych warunkach oraz szczególnej organizacji czasu pracy, co ma bezpośrednie przełożenie na ich bezpieczeństwo. Status prawny pracowników ochrony regulują przepisy ustawy o ochronie osób i mienia, które jednak w dość ograniczonym zakresie odwołują się do problematyki związanej z zapewnieniem bezpiecznej pracy. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Lekarz weterynarii – zagrożenia na stanowisku pracy

Wykonywanie zawodu jakim jest lekarz weterynarii wiąże się z szerokim spektrum zagrożeń zawodowych. Kontakt z substancjami chemicznymi oraz ze zwierzętami, które są znacznie mniej przewidywalnymi „pacjentami” niż ludzie powoduje, że bezpieczne wykonywanie pracy wymaga zarówno właściwej znajomości zagrożeń na stanowisku pracy, jak  i środków pozwalających na zredukowanie ryzyka związanego z pracą lekarza weterynarii. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Niebezpieczeństwa związane z pracą operatora żurawia wieżowego

Niebezpieczeństwa związane z pracą operatora żurawia wieżowego

Operator żurawia wieżowego narażony jest na zagrożenia o szczególnym ciężarze gatunkowym. Upadek z wysokości, porażenie prądem czy możliwość doznania urazu na skutek spadających przedmiotów to tylko niektóre z szerokiej palety niebezpieczeństw. potwierdzeniem specyficznych warunków pracy operatora żurawia wieżowego jest fakt, iż żurawie podlegają dozorowi technicznemu, a obsługa żurawi wieżowych zaliczana jest do prac wymagających szczególnej sprawności  psychofizycznej. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE

BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE

Zagrożenie biologiczne obejmuje bakterie, wirusy, grzyby, inne mikroorganizmy i związane z nimi toksyny. Mają one zdolność niekorzystnego wpływania na zdrowie ludzi na różne sposoby, począwszy od stosunkowo łagodnych reakcji alergicznych po poważne schorzenia, a nawet śmierć. Organizmy te są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym; znajdują się w wodzie, glebie, roślinach i zwierzętach. Ponieważ wiele drobnoustrojów szybko się rozmnaża i wymaga minimalnych zasobów do przetrwania, stanowią one potencjalne zagrożenie w wielu różnych zawodach. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...