TYMCZASOWA PRACA NA WYSOKOŚCI – ODŚNIEŻANIE

TYMCZASOWA PRACA NA WYSOKOŚCI – ODŚNIEŻANIE

Sezon zimowy przed nami, a wraz z sezonem zimowym pojawia się zmartwienie właścicieli obiektów budowlanych – dotyczące opadów atmosferycznych śniegu. Niewielkie odpady wiążą się zazwyczaj jedynie z koniecznością utrzymania zewnętrznych dróg komunikacyjnych, jednak gdy opady nasilają się, powstaje problem związany z zaleganiem pokrywy śnieżnej na dachach obiektów. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Składowisko odpadów – bezpieczna praca

Zakres przemysłu odpadowego i recyklingu obejmuje szereg procesów od źródła ich powstania do miejsca ich utylizacji. Wiążą się z tym działania: gromadzenie, przetwarzanie (recykling) i unieszkodliwianie odpadów. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w kopalni – prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne w podziemnych zakładach górniczych

BHP w kopalni – prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne w podziemnych zakładach górniczych

Kopalnie charakteryzują się występowaniem szeregu zagrożeń związanych z pracą zakładów górniczych. Do zjawisk niebezpiecznych należą przede wszystkim zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Pożary podziemne występują w górniczych wyrobiskach, w podziemiach kopalń oraz na ich powierzchniach. Czynniki mające niekorzystny wpływ na zdrowie zatrudnionych pracowników to wysoka temperatura oraz tworzenie się niebezpiecznych trujących gazów – tlenek węgla (CO) i duszących – dwutlenek węgla (CO2). mgr inż. Agnieszka Wrońska, Inspektor ds. BHP, Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Branża wodno-kanalizacyjna: zagrożenia znane ale czy aby wszystkie rozpoznane?

Słuchając serwisu informacyjnego pod koniec lipca, na długo w mojej pamięci utkwiła przekazana w nim informacja o jakże bezsensownej śmierci dwóch pracowników Urzędu Gminy w Rogowie, którzy mieli wykonać na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Sosnowie z pozoru błahą czynność, bo tylko udrożnić instalację sanitarną w ramach podjętych prac interwencyjnych. Kiedy przez dłuższy czas nie było z nimi kontaktu, wezwano na pomoc służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce straży pożarnej okazało się, że obaj pracownicy nie żyją. mgr inż. Elżbieta Kowalska, główny specjalista ds. BHP Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

Urlop i wyjazd wakacyjny to najprzyjemniejszy, coroczny okres w naszej pracy. Niestety czyha tu na nas wiele niebezpieczeństw. Jak uniknąć uaktywnienia tych zagrożeń, a przynajmniej zmniejszyć ich skutki do minimum, radzimy w poniższym artykule. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w salonie fryzjerskim

BHP w salonie fryzjerskim

Z dniem 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31 poz. 273 – akt prawny nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna) i do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zastępujący ww. rozporządzenie, pozostając na etapie projektu. Wycofane rozporządzenie nie zwalnia właścicieli zakładów fryzjerskich z szeregu obowiązków wynikających z przepisów ogólnych oraz szczegółowych z zakresu higieniczno-sanitarnego. Dlatego też artykuł przedstawia aktualny stan prawny w tym przedmiocie. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...