Niebezpieczeństwa związane z pracą operatora żurawia wieżowego

Niebezpieczeństwa związane z pracą operatora żurawia wieżowego

Operator żurawia wieżowego narażony jest na zagrożenia o szczególnym ciężarze gatunkowym. Upadek z wysokości, porażenie prądem czy możliwość doznania urazu na skutek spadających przedmiotów to tylko niektóre z szerokiej palety niebezpieczeństw. potwierdzeniem specyficznych warunków pracy operatora żurawia wieżowego jest fakt, iż żurawie podlegają dozorowi technicznemu, a obsługa żurawi wieżowych zaliczana jest do prac wymagających szczególnej sprawności  psychofizycznej. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE

BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE

Zagrożenie biologiczne obejmuje bakterie, wirusy, grzyby, inne mikroorganizmy i związane z nimi toksyny. Mają one zdolność niekorzystnego wpływania na zdrowie ludzi na różne sposoby, począwszy od stosunkowo łagodnych reakcji alergicznych po poważne schorzenia, a nawet śmierć. Organizmy te są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym; znajdują się w wodzie, glebie, roślinach i zwierzętach. Ponieważ wiele drobnoustrojów szybko się rozmnaża i wymaga minimalnych zasobów do przetrwania, stanowią one potencjalne zagrożenie w wielu różnych zawodach. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
LPG W MIEJSCU PRACY

LPG W MIEJSCU PRACY

LPG jest wykorzystywany jako źródło zasilania na wiele sposobów. Dodaje się do niego silny środek zapachowy, dzięki czemu można go łatwo wykryć. Gaz płynny dostarczany i magazynowany jest na różne sposoby, w tym w kanistrach, butlach i zbiornikach do przechowywania luzem. Gdy ryzyko jest właściwie identyfikowane i zarządzane, LPG może być bezpiecznie używany jako źródło paliwa do wielu celów. Artykuł skierowany jest przede wszystkim do użytkowników LPG w celu dostarczenia informacji i pomocy dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH – ZAGROŻENIA I ICH ELIMINACJA

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH – ZAGROŻENIA I ICH ELIMINACJA

Instalację gazową stanowi układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno- spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
ZAWODOWE NARAŻENIE NA GRONKOWCA ZŁOCISTEGO W ŚRODOWISKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZALECENIA HIGIENICZNE

ZAWODOWE NARAŻENIE NA GRONKOWCA ZŁOCISTEGO W ŚRODOWISKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZALECENIA HIGIENICZNE

Pracownicy oczyszczalni ścieków komunalnych należą do grup zawodowych o szczególnie wysokim ryzyku infekcji szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Źródłem tych czynników jest bioaerozol uwalniany przez ścieki poddawane procesom oczyszczania. W skład ścieków wchodzą duże ilości materii organicznej oraz mikroorganizmów, pochodzących od ludzi i zwierząt [1]. W środowisku pracy oczyszczalni ścieków bioaerozol jest obecny zarówno wewnątrz budynków, jak i wokół instalacji zewnętrznych w powietrzu atmosferycznym. Anna Kozajda, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
TYMCZASOWA PRACA NA WYSOKOŚCI – ODŚNIEŻANIE

TYMCZASOWA PRACA NA WYSOKOŚCI – ODŚNIEŻANIE

Sezon zimowy przed nami, a wraz z sezonem zimowym pojawia się zmartwienie właścicieli obiektów budowlanych – dotyczące opadów atmosferycznych śniegu. Niewielkie odpady wiążą się zazwyczaj jedynie z koniecznością utrzymania zewnętrznych dróg komunikacyjnych, jednak gdy opady nasilają się, powstaje problem związany z zaleganiem pokrywy śnieżnej na dachach obiektów. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...