Wypadek podczas demontażu prasy

Wypadek podczas demontażu prasy

Pod koniec 2015 roku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku podczas demontażu jednego z elementów prasy mimośrodowej. Pracownik (wiek: 27 lat), zatrudniony na stanowisku operatora wózka widłowego, stracił cztery place i część śródręcza, kiedy, nie będąc przeszkolonym w zakresie obsługi maszyny i nie wiedząc, że prasa jest włączona, próbował wyciągnąć chwyt trzpieniowy usytuowany w korpusie suwaka. Okoliczności i przyczyny wypadku badał inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadki w warsztatach samochodowych

Wypadki w warsztatach samochodowych

Na stanowiskach pracy w warsztatach samochodowych występuje wiele różnych zagrożeń. Najważniejsze z nich to poślizgnięcie i upadek, przygniecenie, skaleczenie, porażenie prądem elektrycznym, poparzenie termiczne, pożar, zaprószenie oczu czy wreszcie niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne. W niniejszym artykule opisano trzy wypadki zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, do których doszło w warsztatach. Ich cechą wspólną jest niewiedza, zupełne zlekceważenie zagrożenia oraz bezmyślność, wręcz głupota samych poszkodowanych lub ich kolegów. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Śmiertelny wypadek w galwanizerni

Śmiertelny wypadek w galwanizerni

W sierpniu 2016 r. w zakładzie galwanizacyjnym z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy. Jeden z pracowników w niewyjaśnionych okolicznościach wpadł do wanny z wodą o temperaturze 78°C, w wyniku czego zmarł po 12 dniach w szpitalu. Jak stwierdził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, główną przyczyną wypadku było przebywanie poszkodowanego w miejscu niedozwolonym oraz zlekceważenie przez niego zagrożenia i przepisów bezpieczeństwa pracy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zbiorowe zatrucie amoniakiem

Zbiorowe zatrucie amoniakiem

W maju 2016 r. w zakładzie przemysłu mięsnego z terenu woj. warmińsko-mazurskiego miało miejsce zbiorowe zatrucie pracowników amoniakiem. W sumie w mniejszym lub większym stopniu poszkodowanych zostało 26 osób z 4 różnych firm. Jak ustalono, do wycieku doszło w wyniku ukrytej wady materiałowej i pęknięcia rury w instalacji amoniakalnej. Badający zdarzenie inspektor Państwowej Inspekcji Pracy stwierdził ponadto, że skutki wypadku, a tym samym liczbę poszkodowanych, można było znacznie ograniczyć, gdyby prawidłowo przeprowadzono ewakuację z terenu zakładu. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Upadek z wysokości przy budowie radiolatarni

Upadek z wysokości przy budowie radiolatarni

W kwietniu 2016 r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku podczas montażu konstrukcji radiolatarni. Jeden z pracowników – monterów – spadł z dachu obiektu z wysokości 5 metrów na podłoże, w wyniku czego doznał „szczęśliwie” jedynie wielu złamań. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że pracownicy brygady chodząc po konstrukcji dachu nie byli w żaden sposób zabezpieczeni przed upadkiem, mimo że w dniu wypadku wiał silny wiatr. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Postrzelony przez gwoździarkę

Postrzelony przez gwoździarkę

W kwietniu 2016 r. podczas budowy domu jednorodzinnego koło Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wypadku jednego z pracowników firmy budowlanej.   Wstrzelił on sobie w klatkę piersiową, przebijając płuco, dwa gwoździe o średnicy 3,2 mm i długości 9 cm, kiedy przenosił gwoździarkę pneumatyczną. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie stwierdził, że poszkodowany przenosił urządzenie nie odłączywszy go uprzednio od zasilania, a ponadto nie znał podstawowych zasad jego obsługi – pracował na budowie pierwszy dzień. Okoliczności wypadku W dniu wypadku właściciel firmy wraz ze swoim krewniakiem, zatrudnionym na stanowisku dekarza oraz poszkodowanym (wiek: 45 lat), wykonującym pracę pomocnika dekarza na podstawie umowy zlecenia (zatrudniony poprzedniego dnia), o godzinie 7 rano rozpoczęli roboty dekarskie na nowobudowanym domu jednorodzinnym. Właściciel firmy z kuzynem pracowali na połaci dachowej, natomiast poszkodowany na poziomie terenu. Kontrłaty i łaty przybijano przy użyciu gwoździarek: pneumatycznej konstrukcyjnej B.PRO ND34/100 JOHN (rok produkcji: 2011) i gazowej (na naboje gazowe) B.PRO ND90 WOODY. Po przybiciu łat na południowej połaci dachu, przystąpiono do przenoszenia całego sprzętu (gwoździarki, sprężarka, drabiny, rusztowania) i materiałów na drugą stronę budynku. Dekarz nosił łaty, a pracodawca przeciągał sprężarkę olejową B.PRO Pumper 256-20 (data produkcji: grudzień 2011 r.), do której przewodem sprężonego powietrza podłączona była gwoździarka B.PRO. Samą gwoździarkę niósł natomiast poszkodowany – trzymał ją oburącz przyciśniętą do klatki piersiowej. Wąż sprężonego powietrza miał natomiast luźno nawinięty na jedno z przedramion. W pewnym momencie nastąpiły dwa wystrzały gwoździarki. Okazało się, że poszkodowany tak nieudolnie trzymał gwoździarkę, że nacisnął spust i wstrzelił sobie w prawą stronę klatki piersiowej dwa gwoździe. Po wezwaniu pogotowia, pracownik został przewieziony do szpitala, gdzie wyciągnięto gwoździe i stwierdzono, że doszło „jedynie” do...