Niebezpieczna zmywarka

Niebezpieczna zmywarka

Pod koniec lipca 2018 roku w smażalni ryb w miejscowości turystycznej z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do porażenia prądem elektrycznym pracownicy obsługującej zmywarkę do naczyń. Poszkodowana w wyniku tego zdarzenia przewróciła się i straciła przytomność. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie stwierdził, że przyczyną wypadku było uszkodzenie maszyny skutkujące przebiciem i pojawieniem się napięcia na obudowie. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadek przy obsłudze strugarki

Wypadek przy obsłudze strugarki

W grudniu 2017 roku w zakładzie stolarskim z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku przy obsłudze strugarko-pilarki. Poszkodowany brygadzista w wyniku odrzutu obrabianej tarcicy doznał urazu biodra, miednicy oraz silnego stłuczenia i otwartej rany brzucha. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że do wypadku doszło z powodu m.in. nieprawidłowo działających urządzeń zapobiegających odrzutowi materiału. Nie bez znaczenia był także stan techniczny maszyny oraz wykonywanie przez poszkodowanego pracy w linii odrzutu materiału, zamiast z boku. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Śmiertelny wypadek w fermie drobiu

Śmiertelny wypadek w fermie drobiu

W kwietniu 2018 r. w fermie drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku, w wyniku którego zginęła osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło. Do wypadku doszło w wyniku przejechania poszkodowanego przez cofający wózek widłowy, który, jak ustalił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie, nie posiadał sygnalizacji cofania. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Przysypanie w wykopie

Przysypanie w wykopie

W lutym br. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku przy pracy w wyniku przysypania pracownika w wykopie. poszkodowany doznał licznych złamań kręgosłupa w odcinku szyjnym, co spowodowało porażenie kończyn. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie stwierdził m.in., że do wypadku doszło ponieważ ściany wykopu o głębokości 6 metrów były umocnione jedynie w dolnej jego części – do wysokości 2 metrów. Inspektor wstrzymał wykonywanie prac i zastosował karę grzywny w stosunku do pracodawcy. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Niebezpieczne obrabiarki do drewna

Niebezpieczne obrabiarki do drewna

W lutym 2018 roku w zakładach z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do dwóch wypadków przy obsłudze obrabiarek do drewna – wielopiły oraz strugarki, w efekcie których operatorzy doznali ciężkich uszkodzeń ciała. zdarzenia te pokazują zagrożenia charakterystyczne dla tej branży przemysłu i tej grupy maszyn. Wypadki badał inspektor państwowej Inspekcji Pracy, który stwierdził m.in. rażące zlekceważenie zagrożenia przez jednego z poszkodowanych. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Porażenie prądem w hucie szkła

Porażenie prądem w hucie szkła

W sierpniu 2017 roku w hucie szkła na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku, w wyniku którego pracownik (wiek: 38 lat) doznał porażenia prądem, a w konsekwencji zatrzymania krążenia i uszkodzenia mózgu wskutek niedotlenienia. poszkodowany przeżył tylko dzięki szybko podjętej resuscytacji, która przywróciła mu krążenie. Inspektor państwowej Inspekcji pracy, który badał zdarzenie stwierdził m.in., że elektroda grzewcza pieca, będącą pod napięciem około 100 V, której dotknął poszkodowany, nie była odpowiednio zaizolowana. W wyniku kontroli, w związku z zaniedbaniami w zakresie bezpieczeństwa pracy, które przyczyniły się do wypadku, poinformowano prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...