Wywiad z Robertem Jurkiewiczem, dyrektorem zawodów II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018

Wywiad z Robertem Jurkiewiczem, dyrektorem zawodów II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018

Pierwsza edycja Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań okazała się niebywałym sukcesem: pozytywne komentarze w prasie branżowej polskiej i zagranicznej oraz telewizji i radiu, przyznane nagrody i wyróżnienia, spora liczba zarówno uczestników, jak i osób odwiedzających Mistrzostwa. Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom ich przebieg, najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia. Redakcja   W pierwszej kolejność chcę podziękować osobom, które przy organizacji pierwszych w Polsce targów rusztowaniowych i mistrzostw BMR 2016, zaufały mi, wspierały i motywowały do dalszego działania, są to: wspólnik firmy rusztowaniowej JURGO sp. z o.o. p. Krzysztof Gołombek, współorganizator BMR 2016 i dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych WMZDZ w Olsztynie p. Bogusław Tański. Pierwsze kroki, jak się okazało w dobrym kierunku, skierowałem do Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie p. Marka Wójciaka, a akceptacja i chęć pomocy PIP przekonały mnie o słuszności organizowanego wydarzenia. Następnie odwiedziłem dyrektora oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie p. Tomasza Gosiewskiego, dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie p. Marka Gajewskiego, oraz prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego – rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wymienione instytucje i osoby chętnie zgodziły się zostać patronem honorowym „I Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016”. Składam ogromne podziękowania dla p. Mariana Muszyńskiego, prezesa firmy ALTRAD Mostostal z Siedlec, sponsora strategicznego BMR 2016, za pomoc techniczną i udostępnienie rusztowania do zawodów dla monterów rusztowaniowych. Lista osób i firm, którym zawdzięczam pomoc w organizacji BMR 2016, jest bardzo długa, wszystkim bardzo za to dziękuję. Pierwsza edycja Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016 odbyła się 8 kwietnia 2016 roku, wówczas w zawodach wzięły udział 24 zespoły monterskie, a w tar- gach 40 firm i instytucji. Drużyną zwycięską została ekipa z firmy...
Wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w Wydziale Techniki “Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.

Wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w Wydziale Techniki “Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.

W grudniu ubiegłego roku został Pan laureatem nagrody II stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzony został opracowany przez Pana system wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom główne założenia tego systemu. Redakcja   Głównym założeniem systemu wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych wewnątrz i na zewnątrz hali naprawczej jest poprawa warunków pracy i wyprowadzenie tych czynności z hali naprawczej na zewnątrz. Przed zastosowaniem tego systemu wykonywane czynności przy wodowaniu i odfekalnianiu były czynnościami pracochłonnymi i czasochłonnymi, wymagającymi dużego wysiłku, wykonywanymi często w pozycji niewygodnej, wymuszonej i absorbowały wielu pracowników. W trakcie wykonywania tych czynności zachodziła konieczność wielokrotnego składania i rozkładania węży instalacji wodnej (na halach przeglądowych i w torach bocznicowych), a szczególnie węży instalacji ściekowej do urządzenia z beczką ascenizacyjną, oraz transport tej beczki z fekaliami do wyznaczonego punktu zrzutu, znajdującego się poza halą naprawczą, a następnie ponowne rozkładanie i składanie węży instalacji ściekowej. Ponadto przy czynnościach tych należało zwracać szczególną uwagę na ruch pojazdów kolejowych w obrębie stanowisk pracy w torach bocznicowych oraz na ruch pojazdów transportu wewnętrznego w halach przeglądowych, a także w przypadku awaryjnego wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych – z uwagi na mały odstęp czasu na wykonanie tych czynności. Dodatkowo, zastosowane rozwiązania nie umożliwiały pracownikom zdobycia informacji o tym, czy zbiorniki były w 100% odfekalnione i zawodowane. W trakcie wykonywania tych czynności zdarzały się przypadki odczepiania się węży ascenizacyjnych (zastosowano typowe węże), co skutkowało zachlapaniem nieczystościami ubrań pracowników (zagrożenia biologiczne) oraz pękania węży do wodowania na halach przeglądowych (co znacznie wydłużało ten proces). Powyższe...
25 lat OSPSBHP Oddział Katowice. Relacja członka stowarzyszenia.

25 lat OSPSBHP Oddział Katowice. Relacja członka stowarzyszenia.

CELE STOWARZYSZENIA Grupa entuzjastów ze Śląska zwołała w dniu 03.04.1993 roku Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Katowice. Przewodniczył tej grupie Andrzej Sikorski – pierwszy prezes. Kolejni prezesi to: Maria Stelmachowicz, Halina Grześkiewicz, Feliks Żogała i obecnie Beata Kaczmarek (jednocześnie sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP). R.B. W skład Zarządu Oddziału wchodzą obecnie: Beata Kaczmarek (prezes), Stefan Jastrzębski i Feliks Żogała (wiceprezesi), Anna Radomska (skarbnik), Jadwiga Piotrowska (sekretarz) oraz członkowie – Klaudia Orlean, Andrzej Pakura, Waldemar Walkiewicz. Katowicki Oddział OSPSBHP będzie już sobie liczył niedługo okrągłe 25 lat, podobnie jak całe Stowarzyszenie. Dodajmy, że pierwszym prezesem Zarządu Głównego OSPSBHP był Wacław Gudalewicz. Katowicki Oddział OSPSBHP posiada obecnie około 220 członków i ciągle ich przybywa. Należy on do jednych z najliczniejszych oddziałów w kraju. Jego misją jest tworzenie prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych warunków dla działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Cele katowickiego Oddziału OSPSBHP określa Statut. Zapisano w nim, że celami Stowarzyszenia są: tworzenie organizacyjnych, prawnych oraz funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby BHP; reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia; popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy; dbałość o zachowanie godności pracownika służ-by bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej; doskonalenie umiejętności i wiedzy członków. SZKOLENIA Dużą wagę przykłada się do ostatniego punktu Statutu – szkoleń. W ciągu roku w Oddziale odbywa się od sześciu do ośmiu spotkań szkoleniowych. Przynajmniej raz do roku ma miejsce szkolenie wyjazdowe, połączone z wizytą w ciekawym dla służby BHP miejscu. Tak na przykład 3 lutego ub.r. zorganizowane zostało w Katowicach spotkanie szkoleniowe, którego jednym z tematów...
WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

W grudniu ubiegłego roku Pan wraz z dwoma współpracownikami z firmy: Erwinem Musiałem i Dariuszem Kardasem, zostaliście laureatami nagrody III stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzone zostały opracowane przez Panów dwa komplementarne rozwiązania dotyczące systemów mocowania ładunków w transporcie. Pierwsze z nich to trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami. Z czego wynikała potrzeba opracowania takiego rozwiązania? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Na wstępie prosimy o podanie informacji dotyczących okoliczności powstania obiektu. Oczyszczalnia Ścieków GIGABLOK w Katowicach – Szopienicach należy do bardzo nowoczesnych obiektów. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi jest najstarszą organizacją skupiającą środowisko służb BHP w Polsce – we wrześniu br. obchodzili Państwo jubileusz 25-lecia istnienia. Jakie przesłanki leżały u podstawy powołania Stowarzyszenia i czy są one aktualne do dziś? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...