Wywiad z dr Elżbietą Korzeniowską, kierownikiem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi

Wywiad z dr Elżbietą Korzeniowską, kierownikiem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi

W ramach aktualnej edycji Narodowego Programu Zdrowia (rządowej strategii zdrowia publicznego) realizują Państwo projekt, z którego mogą skorzystać firmy, zainteresowane promocją zdrowia swojego personelu. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom jego podstawowe założenia. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Grażyną Łukasik, SHE Project Manager w grupie Raben

Wywiad z Grażyną Łukasik, SHE Project Manager w grupie Raben

Symulator dachowania, symulator decyzyjnego czasu reakcji, zabawa w alkogoglach, spotkania z ergonomistami, rysowanie „martwych stref” niewidocznych z kabiny kierowcy. a przede wszystkim dyskusje SUSa i niekończące się rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie w pracy – tak w skrócie upłynął w Grupie Raben kwiecień – czyli miesiąc Bezpieczeństwa. Redakcja   Grupa Raben działa w branży logistycznej, która wiąże się z dość szerokim spektrum zagrożeń. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom najważniejsze z nich. Branża TSL pod kątem bezpieczeństwa jest dość szczególna i wymagająca. W sektorze transportu drogowego największe zagrożenie stanowią wypadki drogowe, spowodowane nieuwagą (np. rozmawianie przez zestaw głośnomówiący), zmęczeniem lub niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze, a także brakiem bezpiecznej odległości na autostradzie. Z kolei w sektorze magazynowym, zmagamy się głównie z zagrożeniami ergonomicznymi przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych. Czasy systemu lean naciskają na zmniejszenie kosztów transportu oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, w konsekwencji mamy coraz wyższe i cięższe palety z towarem do przygotowania i przewiezienia. Przykładowo dla pracownika mającego 170 cm wzrostu, przygotowanie palety ok 220 cm stanowi duże wyzwanie. Naszą rolą jest poradzenie sobie z tą sytuacją, mając na uwadze zdrowie naszych pracowników. Aby podnieść standardy bezpieczeństwa organizują Państwo Miesiąc Bezpieczeństwa. Na czym on polega? Jakiego rodzaju działania obejmuje? W Grupie Raben na standardy bezpieczeństwa mówimy kul- tura, czyli praktyczne podejście do bezpieczeństwa. Jednym z elementów praktyki jest budowanie świadomości pracowników i dostawców Raben poprzez spotkania w trakcie Miesiąca Bezpieczeństwa. Firma usługowa nie może sobie pozwolić na zamknięcie procesów na jeden dzień, dlatego u nas potrzebujemy aż czterech tygodni i każdego dnia organizujemy 10-15 minutowe spotkania dotyczące bezpieczeństwa. Tematy i materiały przygotowywane są w oparciu o analizy wypadków,...
Wywiad z prof. Danutą Koradecką, Przewodniczącą Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Wywiad z prof. Danutą Koradecką, Przewodniczącą Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Wypadki przy pracy oraz renty wypłacane z tytułu chorób zawodowych powodują ogromne koszty ponoszone corocznie przez budżet państwa. Podawane przez GUS dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach w zakładach pracy, pomimo wyraźnej tendencji spadkowej, wciąż alarmują wysokim poziomem. dlatego też niezwykle istotne są wszelkie działania na rzecz poprawy warunków pracy, zwłaszcza podejmowane bezpośrednio w polskich przedsiębiorstwach. Jedną z ważniejszych inicjatyw w tym obszarze jest ogólnopolski konkurs Poprawy Warunków Pracy. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Robertem Jurkiewiczem, dyrektorem zawodów II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018

Wywiad z Robertem Jurkiewiczem, dyrektorem zawodów II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018

Pierwsza edycja Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań okazała się niebywałym sukcesem: pozytywne komentarze w prasie branżowej polskiej i zagranicznej oraz telewizji i radiu, przyznane nagrody i wyróżnienia, spora liczba zarówno uczestników, jak i osób odwiedzających Mistrzostwa. Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom ich przebieg, najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia. Redakcja   W pierwszej kolejność chcę podziękować osobom, które przy organizacji pierwszych w Polsce targów rusztowaniowych i mistrzostw BMR 2016, zaufały mi, wspierały i motywowały do dalszego działania, są to: wspólnik firmy rusztowaniowej JURGO sp. z o.o. p. Krzysztof Gołombek, współorganizator BMR 2016 i dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych WMZDZ w Olsztynie p. Bogusław Tański. Pierwsze kroki, jak się okazało w dobrym kierunku, skierowałem do Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie p. Marka Wójciaka, a akceptacja i chęć pomocy PIP przekonały mnie o słuszności organizowanego wydarzenia. Następnie odwiedziłem dyrektora oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie p. Tomasza Gosiewskiego, dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie p. Marka Gajewskiego, oraz prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego – rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wymienione instytucje i osoby chętnie zgodziły się zostać patronem honorowym „I Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016”. Składam ogromne podziękowania dla p. Mariana Muszyńskiego, prezesa firmy ALTRAD Mostostal z Siedlec, sponsora strategicznego BMR 2016, za pomoc techniczną i udostępnienie rusztowania do zawodów dla monterów rusztowaniowych. Lista osób i firm, którym zawdzięczam pomoc w organizacji BMR 2016, jest bardzo długa, wszystkim bardzo za to dziękuję. Pierwsza edycja Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016 odbyła się 8 kwietnia 2016 roku, wówczas w zawodach wzięły udział 24 zespoły monterskie, a w tar- gach 40 firm i instytucji. Drużyną zwycięską została ekipa z firmy...
Wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w Wydziale Techniki “Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.

Wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w Wydziale Techniki “Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.

W grudniu ubiegłego roku został Pan laureatem nagrody II stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzony został opracowany przez Pana system wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom główne założenia tego systemu. Redakcja   Głównym założeniem systemu wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych wewnątrz i na zewnątrz hali naprawczej jest poprawa warunków pracy i wyprowadzenie tych czynności z hali naprawczej na zewnątrz. Przed zastosowaniem tego systemu wykonywane czynności przy wodowaniu i odfekalnianiu były czynnościami pracochłonnymi i czasochłonnymi, wymagającymi dużego wysiłku, wykonywanymi często w pozycji niewygodnej, wymuszonej i absorbowały wielu pracowników. W trakcie wykonywania tych czynności zachodziła konieczność wielokrotnego składania i rozkładania węży instalacji wodnej (na halach przeglądowych i w torach bocznicowych), a szczególnie węży instalacji ściekowej do urządzenia z beczką ascenizacyjną, oraz transport tej beczki z fekaliami do wyznaczonego punktu zrzutu, znajdującego się poza halą naprawczą, a następnie ponowne rozkładanie i składanie węży instalacji ściekowej. Ponadto przy czynnościach tych należało zwracać szczególną uwagę na ruch pojazdów kolejowych w obrębie stanowisk pracy w torach bocznicowych oraz na ruch pojazdów transportu wewnętrznego w halach przeglądowych, a także w przypadku awaryjnego wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych – z uwagi na mały odstęp czasu na wykonanie tych czynności. Dodatkowo, zastosowane rozwiązania nie umożliwiały pracownikom zdobycia informacji o tym, czy zbiorniki były w 100% odfekalnione i zawodowane. W trakcie wykonywania tych czynności zdarzały się przypadki odczepiania się węży ascenizacyjnych (zastosowano typowe węże), co skutkowało zachlapaniem nieczystościami ubrań pracowników (zagrożenia biologiczne) oraz pękania węży do wodowania na halach przeglądowych (co znacznie wydłużało ten proces). Powyższe...
25 lat OSPSBHP Oddział Katowice. Relacja członka stowarzyszenia.

25 lat OSPSBHP Oddział Katowice. Relacja członka stowarzyszenia.

CELE STOWARZYSZENIA Grupa entuzjastów ze Śląska zwołała w dniu 03.04.1993 roku Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Katowice. Przewodniczył tej grupie Andrzej Sikorski – pierwszy prezes. Kolejni prezesi to: Maria Stelmachowicz, Halina Grześkiewicz, Feliks Żogała i obecnie Beata Kaczmarek (jednocześnie sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP). R.B. W skład Zarządu Oddziału wchodzą obecnie: Beata Kaczmarek (prezes), Stefan Jastrzębski i Feliks Żogała (wiceprezesi), Anna Radomska (skarbnik), Jadwiga Piotrowska (sekretarz) oraz członkowie – Klaudia Orlean, Andrzej Pakura, Waldemar Walkiewicz. Katowicki Oddział OSPSBHP będzie już sobie liczył niedługo okrągłe 25 lat, podobnie jak całe Stowarzyszenie. Dodajmy, że pierwszym prezesem Zarządu Głównego OSPSBHP był Wacław Gudalewicz. Katowicki Oddział OSPSBHP posiada obecnie około 220 członków i ciągle ich przybywa. Należy on do jednych z najliczniejszych oddziałów w kraju. Jego misją jest tworzenie prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych warunków dla działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Cele katowickiego Oddziału OSPSBHP określa Statut. Zapisano w nim, że celami Stowarzyszenia są: tworzenie organizacyjnych, prawnych oraz funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby BHP; reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia; popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy; dbałość o zachowanie godności pracownika służ-by bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej; doskonalenie umiejętności i wiedzy członków. SZKOLENIA Dużą wagę przykłada się do ostatniego punktu Statutu – szkoleń. W ciągu roku w Oddziale odbywa się od sześciu do ośmiu spotkań szkoleniowych. Przynajmniej raz do roku ma miejsce szkolenie wyjazdowe, połączone z wizytą w ciekawym dla służby BHP miejscu. Tak na przykład 3 lutego ub.r. zorganizowane zostało w Katowicach spotkanie szkoleniowe, którego jednym z tematów...