WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

W grudniu ubiegłego roku Pan wraz z dwoma współpracownikami z firmy: Erwinem Musiałem i Dariuszem Kardasem, zostaliście laureatami nagrody III stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzone zostały opracowane przez Panów dwa komplementarne rozwiązania dotyczące systemów mocowania ładunków w transporcie. Pierwsze z nich to trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami. Z czego wynikała potrzeba opracowania takiego rozwiązania? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Na wstępie prosimy o podanie informacji dotyczących okoliczności powstania obiektu. Oczyszczalnia Ścieków GIGABLOK w Katowicach – Szopienicach należy do bardzo nowoczesnych obiektów. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi jest najstarszą organizacją skupiającą środowisko służb BHP w Polsce – we wrześniu br. obchodzili Państwo jubileusz 25-lecia istnienia. Jakie przesłanki leżały u podstawy powołania Stowarzyszenia i czy są one aktualne do dziś? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Michałem Górskim i Anną Jakiel z Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Wywiad z Michałem Górskim i Anną Jakiel z Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Spotykamy się krótko po zakończeniu organizowanego przez ITT CERTEX seminarium dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Jakie tematy były poruszane podczas spotkania? Redakcja Michał Górski: Podczas seminarium przedstawiliśmy wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425, które odnoszą się do producentów czy importerów, ale także do jednostek notyfikowanych. Zwróciliśmy uwagę na zmiany dotyczące zawartości dokumentacji technicznej wyrobów, informacji dostarczanej wraz z wyrobem, procedur oceny zgodności (modułów), a także projektowanych zmian w wybranych normach zharmonizowanych, które w niedługim czasie mogą zacząć obowiązywać. Zmianie ulegnie treść deklaracji zgodności. Certyfikaty badania typu UE nie będą już bezterminowe – ich ważność została ograniczona do 5 lat. Nowe rozporządzenie niesie zmiany w odniesieniu do wymagań stawianych wyrobom, producentom, dystrybutorom i importerom, ale także wobec samych jednostek notyfikowanych. Na czym te zmiany polegają? Anna Jakiel: Rozporządzenie 2016/425 wchodzi w życie od dnia 21 kwietnia 2018 r. Od tego momentu jednostki notyfikowane powinny być akredytowane przez odpowiednie krajowe jednostki akredytujące w tym zakresie. Dlatego certyfikaty wydawane po tym terminie będą zaopatrzone już w znak akredytacji: w Polsce odpowiedni znak PCA. Certyfikaty wydawane na zgodność z dyrektywą są certyfikatami oceny typu WE (bez znaku akredytacji), certyfikaty wydawane na zgodność z rozporządzeniem będą certyfikatami badania typu UE – tu zmiana nazwy (ale już ze znakiem akredytacji). ITT CERTEX jako jednostka oceniająca zgodność i jednostka notyfikowana jest już po audicie PCA. Pracujemy jeszcze nad niektórymi dokumentami, które będziemy stosować w ocenie zgodności. Mamy nadzieję, że decyzja o przedłużeniu i rozszerzeniu naszej akredytacji zapadnie na początku grudnia br. Należy zwrócić uwagę, że akredytacja stanowi oparte na...
Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej powstało w 2012 r. w Poznaniu. Co leżało u podstaw utworzenia Stowarzyszenia i jakie są główne cele Państwa działalności? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Pawłem Jaroszem, współzałożycielem RAMS Boards Ltd.

Wywiad z Pawłem Jaroszem, współzałożycielem RAMS Boards Ltd.

RAMS BOARDS to wielofunkcyjne, modułowe stacje informacyjne i BHP. Co oznacza nazwa RAMS? RAMS to skrót używany w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii, w rozwinięciu „Risk Assessment and Method Sta-tement”. Redakcja W Polsce odpowiednikiem są IBWR-ki, instrukcje bezpiecznego wykonania robót. RAMS Board to dosłownie tablica ze wszystkimi informacjami tego typu, czyli nośnik niezbędnych dokumentów i aktualnych informacji (m.in. IBWR, instrukcji stanowiskowe, regulamin BHP i PPOŻ, wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy, ważne telefony itp.) oraz punkt dystrybucji środków ochrony indywidualnej. Skąd pomysł na taki produkt? Mój wspólnik, który pracuje w Londynie w branży budowlanej jako kierownik budowy, wielokrotnie zlecał wykonanie tradycyjnych tablic informacyjnych cieślom budowlanym. Tablice takie budowane są przeważnie z płyty OSB oraz drewna i malowane pędzlem. W trakcie realizacji jednego z projektów jego oczekiwania daleko odbiegały od produktu otrzymanego, za który faktura wyniosła 700 funtów – i przedstawił mi pomysł na biznes. Zrobiliśmy projekt koncepcyjny jego oczekiwań, skonsultowaliśmy go z branżą. Przeprowadziliśmy również analizę rynku i okazało się ze jest to niezły pomysł. Zebrałem zespół osób i zabrałem się do pracy. Rok projektowania, prototypowania i przygotowania produkcji, efekt możecie Państwo ocenić. Każda branża ma swoją specyfikę, odmienne potrzeby. Czy tablice RAMS BOARDS i ich elementy składowe można konfigurować w zależności od konkretnych potrzeb ich użytkowników? Absolutnie tak. Nasz produkt jest nośnikiem informacji, powierzchnią, którą można ustawić w dowolnym miejscu i dowolnie zagospodarować. Duża żółta tablica, wyróżniająca się w otoczeniu, na której można umieścić odpowiednią ilość informacji dla zespołu osób. Klient ma zadecydować co jest niezbędne w aktualnej specyfice w jego środowisku pracy. Każdy element jest tymczasowo umieszczany w obszarze tablicy, więc jest wymienialny i może być...