Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Na wstępie prosimy o podanie informacji dotyczących okoliczności powstania obiektu. Oczyszczalnia Ścieków GIGABLOK w Katowicach – Szopienicach należy do bardzo nowoczesnych obiektów. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi jest najstarszą organizacją skupiającą środowisko służb BHP w Polsce – we wrześniu br. obchodzili Państwo jubileusz 25-lecia istnienia. Jakie przesłanki leżały u podstawy powołania Stowarzyszenia i czy są one aktualne do dziś? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Michałem Górskim i Anną Jakiel z Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Wywiad z Michałem Górskim i Anną Jakiel z Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Spotykamy się krótko po zakończeniu organizowanego przez ITT CERTEX seminarium dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Jakie tematy były poruszane podczas spotkania? Redakcja Michał Górski: Podczas seminarium przedstawiliśmy wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425, które odnoszą się do producentów czy importerów, ale także do jednostek notyfikowanych. Zwróciliśmy uwagę na zmiany dotyczące zawartości dokumentacji technicznej wyrobów, informacji dostarczanej wraz z wyrobem, procedur oceny zgodności (modułów), a także projektowanych zmian w wybranych normach zharmonizowanych, które w niedługim czasie mogą zacząć obowiązywać. Zmianie ulegnie treść deklaracji zgodności. Certyfikaty badania typu UE nie będą już bezterminowe – ich ważność została ograniczona do 5 lat. Nowe rozporządzenie niesie zmiany w odniesieniu do wymagań stawianych wyrobom, producentom, dystrybutorom i importerom, ale także wobec samych jednostek notyfikowanych. Na czym te zmiany polegają? Anna Jakiel: Rozporządzenie 2016/425 wchodzi w życie od dnia 21 kwietnia 2018 r. Od tego momentu jednostki notyfikowane powinny być akredytowane przez odpowiednie krajowe jednostki akredytujące w tym zakresie. Dlatego certyfikaty wydawane po tym terminie będą zaopatrzone już w znak akredytacji: w Polsce odpowiedni znak PCA. Certyfikaty wydawane na zgodność z dyrektywą są certyfikatami oceny typu WE (bez znaku akredytacji), certyfikaty wydawane na zgodność z rozporządzeniem będą certyfikatami badania typu UE – tu zmiana nazwy (ale już ze znakiem akredytacji). ITT CERTEX jako jednostka oceniająca zgodność i jednostka notyfikowana jest już po audicie PCA. Pracujemy jeszcze nad niektórymi dokumentami, które będziemy stosować w ocenie zgodności. Mamy nadzieję, że decyzja o przedłużeniu i rozszerzeniu naszej akredytacji zapadnie na początku grudnia br. Należy zwrócić uwagę, że akredytacja stanowi oparte na...
Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej powstało w 2012 r. w Poznaniu. Co leżało u podstaw utworzenia Stowarzyszenia i jakie są główne cele Państwa działalności? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Pawłem Jaroszem, współzałożycielem RAMS Boards Ltd.

Wywiad z Pawłem Jaroszem, współzałożycielem RAMS Boards Ltd.

RAMS BOARDS to wielofunkcyjne, modułowe stacje informacyjne i BHP. Co oznacza nazwa RAMS? RAMS to skrót używany w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii, w rozwinięciu „Risk Assessment and Method Sta-tement”. Redakcja W Polsce odpowiednikiem są IBWR-ki, instrukcje bezpiecznego wykonania robót. RAMS Board to dosłownie tablica ze wszystkimi informacjami tego typu, czyli nośnik niezbędnych dokumentów i aktualnych informacji (m.in. IBWR, instrukcji stanowiskowe, regulamin BHP i PPOŻ, wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy, ważne telefony itp.) oraz punkt dystrybucji środków ochrony indywidualnej. Skąd pomysł na taki produkt? Mój wspólnik, który pracuje w Londynie w branży budowlanej jako kierownik budowy, wielokrotnie zlecał wykonanie tradycyjnych tablic informacyjnych cieślom budowlanym. Tablice takie budowane są przeważnie z płyty OSB oraz drewna i malowane pędzlem. W trakcie realizacji jednego z projektów jego oczekiwania daleko odbiegały od produktu otrzymanego, za który faktura wyniosła 700 funtów – i przedstawił mi pomysł na biznes. Zrobiliśmy projekt koncepcyjny jego oczekiwań, skonsultowaliśmy go z branżą. Przeprowadziliśmy również analizę rynku i okazało się ze jest to niezły pomysł. Zebrałem zespół osób i zabrałem się do pracy. Rok projektowania, prototypowania i przygotowania produkcji, efekt możecie Państwo ocenić. Każda branża ma swoją specyfikę, odmienne potrzeby. Czy tablice RAMS BOARDS i ich elementy składowe można konfigurować w zależności od konkretnych potrzeb ich użytkowników? Absolutnie tak. Nasz produkt jest nośnikiem informacji, powierzchnią, którą można ustawić w dowolnym miejscu i dowolnie zagospodarować. Duża żółta tablica, wyróżniająca się w otoczeniu, na której można umieścić odpowiednią ilość informacji dla zespołu osób. Klient ma zadecydować co jest niezbędne w aktualnej specyfice w jego środowisku pracy. Każdy element jest tymczasowo umieszczany w obszarze tablicy, więc jest wymienialny i może być...
Wywiad z Piotrem Kubiszewskim, właścicielem Defimed-Aed

Wywiad z Piotrem Kubiszewskim, właścicielem Defimed-Aed

Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego w Polsce nie jest obligatoryjne umieszczanie defibrylatorów AED (ang. Automated External Defibrillator) czyli zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych ani w przestrzeni publicznej, ani w prywatnej. Natomiast Europejska Rada Resuscytacji jest twórcą i popularyzatorem koncepcji PAD – ang. Public Access Defibrillation Program, programu powszechnego dostępu do defibrylacji. Proszę przybliżyć Czytelnikom Przyjaciela przy Pracy główne założenia tego programu oraz przykłady jego wdrożenia w Polsce. Redakcja   Podstawowym założeniem programu PAD jest to, iż osoby bez wykształcenia medycznego, które docierają do poszkodowanych szybciej niż wykwalifikowane służby, mogą i powinny udzielić pomocy z wykorzystaniem defibrylatora. Drugim elementem jest określenie miejsc gdzie powinny znaleźć się defibrylatory AED. W wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku czytamy, że w miejscu gdzie nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) może wystąpić raz na pięć lat, umieszczenie defibrylatora jest opłacalne i porównywalne do innych procedur medycznych. Oczywiście chodzi o miejsca o dużym natężeniu ruchu jak dworce, lotniska, centra handlowe czy biurowe oraz obiekty sportowe, ale także miejsca takie jak główne skrzyżowania czy ciągi piesze, gdzie NZK może być szybko zauważone. Trzeci element PAD to rola koordynatora/dyspozytora odpowiednich służb ratowniczych w powiązaniu z systemem/ programem odpowiadającym za monitorowanie i utrzymanie defibrylatorów. Taki system powinien być dostępny dla dys-pozytorów aby mogli oni poinformować osobę zgłaszającą zdarzenie gdzie znajduje się najbliższy defibrylator, ale też użycie AED powinno być przez ten system komunikowane do dyspozytora. Ostatnia wytyczna to cykliczne szkolenia osób, które będą prawdopodobnie udzielały pomocy przy użyciu AED i tworzenie grup wolontariuszy. Ze swojej strony dodałbym jeszcze informację o utworzeniu takiej sieci i jej promocję na terenie ich funkcjonowania. Wg mojej wiedzy w Polsce pierwsze defibrylatory w przestrzeni publicznej pojawiły...