25 lat OSPSBHP Oddział Katowice. Relacja członka stowarzyszenia.

25 lat OSPSBHP Oddział Katowice. Relacja członka stowarzyszenia.

CELE STOWARZYSZENIA Grupa entuzjastów ze Śląska zwołała w dniu 03.04.1993 roku Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Katowice. Przewodniczył tej grupie Andrzej Sikorski – pierwszy prezes. Kolejni prezesi to: Maria Stelmachowicz, Halina Grześkiewicz, Feliks Żogała i obecnie Beata Kaczmarek (jednocześnie sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP). R.B. W skład Zarządu Oddziału wchodzą obecnie: Beata Kaczmarek (prezes), Stefan Jastrzębski i Feliks Żogała (wiceprezesi), Anna Radomska (skarbnik), Jadwiga Piotrowska (sekretarz) oraz członkowie – Klaudia Orlean, Andrzej Pakura, Waldemar Walkiewicz. Katowicki Oddział OSPSBHP będzie już sobie liczył niedługo okrągłe 25 lat, podobnie jak całe Stowarzyszenie. Dodajmy, że pierwszym prezesem Zarządu Głównego OSPSBHP był Wacław Gudalewicz. Katowicki Oddział OSPSBHP posiada obecnie około 220 członków i ciągle ich przybywa. Należy on do jednych z najliczniejszych oddziałów w kraju. Jego misją jest tworzenie prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych warunków dla działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Cele katowickiego Oddziału OSPSBHP określa Statut. Zapisano w nim, że celami Stowarzyszenia są: tworzenie organizacyjnych, prawnych oraz funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby BHP; reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia; popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy; dbałość o zachowanie godności pracownika służ-by bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej; doskonalenie umiejętności i wiedzy członków. SZKOLENIA Dużą wagę przykłada się do ostatniego punktu Statutu – szkoleń. W ciągu roku w Oddziale odbywa się od sześciu do ośmiu spotkań szkoleniowych. Przynajmniej raz do roku ma miejsce szkolenie wyjazdowe, połączone z wizytą w ciekawym dla służby BHP miejscu. Tak na przykład 3 lutego ub.r. zorganizowane zostało w Katowicach spotkanie szkoleniowe, którego jednym z tematów...
WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

W grudniu ubiegłego roku Pan wraz z dwoma współpracownikami z firmy: Erwinem Musiałem i Dariuszem Kardasem, zostaliście laureatami nagrody III stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzone zostały opracowane przez Panów dwa komplementarne rozwiązania dotyczące systemów mocowania ładunków w transporcie. Pierwsze z nich to trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami. Z czego wynikała potrzeba opracowania takiego rozwiązania? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Wywiad z Grzegorzem Grabką – kierownikiem katowickiej Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK

Na wstępie prosimy o podanie informacji dotyczących okoliczności powstania obiektu. Oczyszczalnia Ścieków GIGABLOK w Katowicach – Szopienicach należy do bardzo nowoczesnych obiektów. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Wywiad z G. Barbarą Skorupa – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi jest najstarszą organizacją skupiającą środowisko służb BHP w Polsce – we wrześniu br. obchodzili Państwo jubileusz 25-lecia istnienia. Jakie przesłanki leżały u podstawy powołania Stowarzyszenia i czy są one aktualne do dziś? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Michałem Górskim i Anną Jakiel z Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Wywiad z Michałem Górskim i Anną Jakiel z Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Spotykamy się krótko po zakończeniu organizowanego przez ITT CERTEX seminarium dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Jakie tematy były poruszane podczas spotkania? Redakcja Michał Górski: Podczas seminarium przedstawiliśmy wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425, które odnoszą się do producentów czy importerów, ale także do jednostek notyfikowanych. Zwróciliśmy uwagę na zmiany dotyczące zawartości dokumentacji technicznej wyrobów, informacji dostarczanej wraz z wyrobem, procedur oceny zgodności (modułów), a także projektowanych zmian w wybranych normach zharmonizowanych, które w niedługim czasie mogą zacząć obowiązywać. Zmianie ulegnie treść deklaracji zgodności. Certyfikaty badania typu UE nie będą już bezterminowe – ich ważność została ograniczona do 5 lat. Nowe rozporządzenie niesie zmiany w odniesieniu do wymagań stawianych wyrobom, producentom, dystrybutorom i importerom, ale także wobec samych jednostek notyfikowanych. Na czym te zmiany polegają? Anna Jakiel: Rozporządzenie 2016/425 wchodzi w życie od dnia 21 kwietnia 2018 r. Od tego momentu jednostki notyfikowane powinny być akredytowane przez odpowiednie krajowe jednostki akredytujące w tym zakresie. Dlatego certyfikaty wydawane po tym terminie będą zaopatrzone już w znak akredytacji: w Polsce odpowiedni znak PCA. Certyfikaty wydawane na zgodność z dyrektywą są certyfikatami oceny typu WE (bez znaku akredytacji), certyfikaty wydawane na zgodność z rozporządzeniem będą certyfikatami badania typu UE – tu zmiana nazwy (ale już ze znakiem akredytacji). ITT CERTEX jako jednostka oceniająca zgodność i jednostka notyfikowana jest już po audicie PCA. Pracujemy jeszcze nad niektórymi dokumentami, które będziemy stosować w ocenie zgodności. Mamy nadzieję, że decyzja o przedłużeniu i rozszerzeniu naszej akredytacji zapadnie na początku grudnia br. Należy zwrócić uwagę, że akredytacja stanowi oparte na...
Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Wywiad z Andrzejem Szymkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej powstało w 2012 r. w Poznaniu. Co leżało u podstaw utworzenia Stowarzyszenia i jakie są główne cele Państwa działalności? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...