Stacja paliw płynnych – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Stacja paliw płynnych – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Stacje benzynowe są wyjątkowo niebezpiecznymi miejscami pracy, które wymagają szczególnych środków ostrożności ze strony koncernów paliwowych, właścicieli stacji paliw oraz samych pracowników. Duża specyfika stacji paliw płynnych wynika ze znacznego natężenia ruchu pojazdów oraz dużej ilości klientów. Stacje przechowują oraz sprzedają duże ilości substancji szkodliwych, w szczególności substancji palnych, takich jak benzyna, olej napędowy i skroplony gaz ziemny (LPG). Dlatego bardzo ważne jest, aby mieć opracowane skuteczne procedury i procesy zapewniające pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

Wykonywanie zawodu nauczyciela nie jest rzemiosłem. Opiekun-wychowawca odpowiada również za bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Zauważalną regułą jest to, że im młodszy uczeń tym większa odpowiedzialność. Szkoła to ogromne skupisko uczniów, w którym nie trudno o wypadek. W mijającym roku szkolnym przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań powypadkowych osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Magazynowanie i przetwórstwo zbóż

Magazynowanie i przetwórstwo zbóż

Istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników związanych z przemysłem obróbki ziarna. Jeśli pracownicy są świadomi potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wypadku. Poniżej przedstawiono podstawowe zagrożenia związane z przetwórstwem zbóż oraz ich magazynowaniem. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Zarządzanie wiekiem – problem starzejącej się kadry pracowniczej

Wzrastające zainteresowanie problematyką starości wiąże się z postępującym starzeniem się społeczeństw, a także ze zwiększającym się udziałem osób starszych w ogólnej strukturze społecznej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 1999 roku, wówczas żyło na świecie ponad 580 milionów ludzi powyżej 60 roku życia (wiek uznawany przez WHO za początek starości), w tym więcej niż połowa osób – w krajach wysoko rozwiniętych. Z danych szacunkowych wynika, że w 2020 roku ogólna liczba osób starych przekroczy 1 miliard, co stanowić będzie około 30% całej populacji. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP

Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP

Od 2013 roku w ArcelorMittal Poland podczas dużych remontów i realizowanych inwestycji rozwijany jest system zarządzania bezpieczeństwem z udziałem obserwatorów BHP. Po raz pierwszy obserwatorzy BHP zostali zaangażowani w czasie remontu wielkich pieców nr 2 i 3 oraz budowy nowej linii do produkcji długiej szyny w dąbrowskim oddziale naszej firmy. Grzegorz Garlej, ArcelorMittal Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem – przykłady praktyczne

Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem – przykłady praktyczne

W niniejszej publikacji zostały przedstawione przykłady praktyczne dla przygotowania oceny zagrożenia wybuchem – dokumentu, który należy sporządzić jeżeli w obiekcie bądź na terenie przyległym może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. zakres merytoryczny dokumentu został opisany w wydaniu kwietniowym „Przyjaciela przy Pracy”. przedstawiona poniżej propozycja rozszerza wprawdzie wspomniany zakres, ale również poprawia czytelność dokumentu. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...