Budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, czyli praca nad zmianą nawyków utrwalanych latami

Budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, czyli praca nad zmianą nawyków utrwalanych latami

Coraz więcej firm skupia swoje działania na diagnozie, a następnie budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy. Jest powszechnie przyjęte, że kultura bezpieczeństwa stanowi jeden z podstawowych elementów systemu zarządzania BHP oraz jest integralnym elementem kultury danej organizacji. W artykule autorzy krótko opiszą jeden z powszechnie znanych modeli kultury bezpieczeństwa pracy. Następnie przedstawione zostaną wybrane wyzwania, jakie są związane ze zmianą nawyków ludzkich będących podstawowym elementem odpowiadającym za postawę pracowników wobec ryzyka zawodowego. Karol Lewandowski, Adam Mierzwiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w elektrowni

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w elektrowni

W konwencjonalnej elektrowni kondensacyjnej w procesie spalania następuje przemiana energii chemicznej paliwa w energię cieplną pary, następnie w procesie ekspansji termicznej zachodzącej w turbinie – przemiana energii cieplnej w energię kinetyczną (mechaniczną), oraz w napędzanym przez turbinę generatorze – przemiana energii kinetycznej w energię elektryczną. Następnie wytworzona w generatorze energia elektryczna jest transformowana na wysokie napięcie i przesyłana liniami elektromagnetycznymi do odbiorców. mgr inż. Agnieszka Wrońska, Inspektor ds. BHP, Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

BHP przy budowlanych robotach ziemnych

Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu. Są nieodzowną częścią każdej budowy. To od nich wszystko się zaczyna. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pralnia chemiczna -najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Pralnia chemiczna -najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Pralnia chemiczna to zintegrowany, logiczny zespół maszyn i urządzeń służących do czyszczenia brudnych tekstyliów. Pracownik pralni chemicznej wykonuje zespół czynności związanych z czyszczeniem chemicznym powierzonego przedmiotu: przyjmuje i przygotowuje zabrudzony asortyment, następnie prowadzi proces czyszczenia w zależności od rodzaju tekstyliów, przestrzegając obowiązującej technologii. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Azbest – charakterystyka i szkodliwy wpływ na człowieka

Azbest jest nazwą handlową określającą nieorganiczne minerały krzemianowe tworzące włókna o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Cechuje się dużą elastycznością, wytrzymałością na rozciąganie i odpornością na działanie czynników fizycznych i chemicznych. mgr inż. Agnieszka Wrońska, Inspektor ds. BHP , Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadek jako zdarzenie oczekiwane

Wypadek jako zdarzenie oczekiwane

Wiele lat praktyki behapowskiej na budowach wywołuje u mnie poniższe refleksje: dlaczego na budowach pracownicy wszystkich szczebli, od kadry zarządzającej po monterów, tak łatwo odstępują od podanych w czasie szkoleń zasad bezpiecznej i higienicznej pracy? Dlaczego nawet gdy pokazuje się, jakie skutki dotknęły innych pracowników, dopiero własne doświadczenie wypadku otwiera wrażliwość pracownika na potrzebę bezpiecznej pracy? Andrzej Lelekała Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...