Rozwój szkoleń GWO (ang. Global Wind Organization). Standaryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej

Rozwój szkoleń GWO (ang. Global Wind Organization). Standaryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w danej dziedzinie przemysłu wiąże się nie tylko z profesjonalnym przeszkoleniem pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Równie ważne jest ich rzetelne przygotowanie merytoryczne do specyficznych zadań, które będą wykonywali. GWO podjęła próbę standaryzacji wymaganej wiedzy oraz umiejętności pracownika zajmującego się budową, eksploatacją i serwisem elektrowni wiatrowych. W wyniku tych prac wdrożone zostały standardy dwóch rodzajów szkoleń: BST (ang. Basic Safety Training) oraz BTT (and. Basic Technical Training). Adam Mierzwiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w energetyce – praca pod napięciem

BHP w energetyce – praca pod napięciem

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywano po odłączeniu od nich napięcia. Niestety charakteryzowały się one bardzo dużą wypadkowością. Postęp organizacyjny i techniczny w następnych dekadach implikował powstawanie nowych technologii robót, w tym prac pod napięciem (PPN). Ku zdziwieniu analityków bezpieczeństwa pracy, wprowadzenie metod PPN spowodowało znaczny spadek wypadków. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Bezpieczny kierowca

Część zdarzeń będących incydentami drogowymi dotyczy osób, które prowadziły pojazd mechaniczny w ramach swojej pracy. Przepisy odnośnie bezpieczeństwa w pracy stosuje się w taki sam sposób również do czynności wykonywanych na drodze, jak w przypadku wykonywanych na terenie zakładu pracy. Pracodawca jest zobowiązany zarządzać ryzykiem osób prowadzących pojazd mechaniczny w ramach wykonywania czynności zawodowych. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Stacja paliw płynnych – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Stacja paliw płynnych – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników

Stacje benzynowe są wyjątkowo niebezpiecznymi miejscami pracy, które wymagają szczególnych środków ostrożności ze strony koncernów paliwowych, właścicieli stacji paliw oraz samych pracowników. Duża specyfika stacji paliw płynnych wynika ze znacznego natężenia ruchu pojazdów oraz dużej ilości klientów. Stacje przechowują oraz sprzedają duże ilości substancji szkodliwych, w szczególności substancji palnych, takich jak benzyna, olej napędowy i skroplony gaz ziemny (LPG). Dlatego bardzo ważne jest, aby mieć opracowane skuteczne procedury i procesy zapewniające pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

Wykonywanie zawodu nauczyciela nie jest rzemiosłem. Opiekun-wychowawca odpowiada również za bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Zauważalną regułą jest to, że im młodszy uczeń tym większa odpowiedzialność. Szkoła to ogromne skupisko uczniów, w którym nie trudno o wypadek. W mijającym roku szkolnym przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań powypadkowych osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Magazynowanie i przetwórstwo zbóż

Magazynowanie i przetwórstwo zbóż

Istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników związanych z przemysłem obróbki ziarna. Jeśli pracownicy są świadomi potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wypadku. Poniżej przedstawiono podstawowe zagrożenia związane z przetwórstwem zbóż oraz ich magazynowaniem. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...