Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP

Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów – obserwatorzy BHP

Od 2013 roku w ArcelorMittal Poland podczas dużych remontów i realizowanych inwestycji rozwijany jest system zarządzania bezpieczeństwem z udziałem obserwatorów BHP. Po raz pierwszy obserwatorzy BHP zostali zaangażowani w czasie remontu wielkich pieców nr 2 i 3 oraz budowy nowej linii do produkcji długiej szyny w dąbrowskim oddziale naszej firmy. Grzegorz Garlej, ArcelorMittal Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem – przykłady praktyczne

Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem – przykłady praktyczne

W niniejszej publikacji zostały przedstawione przykłady praktyczne dla przygotowania oceny zagrożenia wybuchem – dokumentu, który należy sporządzić jeżeli w obiekcie bądź na terenie przyległym może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. zakres merytoryczny dokumentu został opisany w wydaniu kwietniowym „Przyjaciela przy Pracy”. przedstawiona poniżej propozycja rozszerza wprawdzie wspomniany zakres, ale również poprawia czytelność dokumentu. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
O balustradach na budowie

O balustradach na budowie

Artykuł dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych¹ i koncentruje się na tymczasowych balustradach na budowie, czyli na środkach ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości. Grzegorz Brykała, Marcin Borek, BHP CONSULTING Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
SCC / VCA – korzyści ze stosowania standardu

SCC / VCA – korzyści ze stosowania standardu

SCC /VCA – jest to lista kontrolna opisująca wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem naturalnym (SHE) dla przedsiębiorstw wykonujących różnorodne prace, przy których istnieje zwiększone ryzyko powstania wypadku. W niniejszym opracowaniu autorzy chcieli zwrócić uwagę Czytelników na wybrane elementy wymagań SCC /VCA , które wyróżniają ten system od pozostałych, niewątpliwie bardziej popularnych w Polsce. Karol Lewandowski, Adam Mierzwiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego materiałów wybuchowych

BHP podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego materiałów wybuchowych

Konieczność zmniejszenia ryzyka i zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy to podstawowe zasady zarządzania w każdym zakładzie pracy. Zmniejszenie ryzyka polega na kombinacji bezpiecznych metod pracy i procedur operacyjnych, skutecznego nadzoru i kontroli, odpowiedniego wykształcenia i szkoleń, wyposażenia pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy obejmuje m.in. bezpieczne magazynowanie, transport i przeładunek materiałów wybuchowych. Wymaga to odpowiednich magazynów, urządzeń i pojazdów, które mają być udostępnione, a dla firmy istotnym jest, aby rozwijać i utrzymywać odpowiednią politykę oraz procedury. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem jest dokumentem, który należy sporządzić jeżeli w obiekcie bądź na terenie przyległym może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej, wymienia zakres oceny zagrożenia wybuchem oraz przypadki, w których należy dokument sporządzić. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...