Bezpieczeństwo w firmie świadczącej usługi sprzątające w szpitalu

Przemysł sprzątający zatrudnia dużą liczbę ludzi we wszystkich sektorach gospodarki: od biur, fabryk, szkół, szpitali, sklepów po samoloty. podobnie jak w wielu branżach, pracownicy branży sprzątającej napotykają szereg zagrożeń. pracownicy mogą być narażeni na potencjalnie niebezpieczne chemikalia, mogą zostać poproszeni o współpracę z urządzeniami, które mogą stanowić zagrożenie i mogą zostać poproszeni o wykonanie różnych zadań, które mogą spowodować obrażenia lub choroby, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo. ponadto samo środowisko fizyczne, w którym wykonywane są usługi sprzątania, może stanowić zagrożenie. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Stosowanie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w standardowej formie szkoleń stacjonarnych

Stosowanie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w standardowej formie szkoleń stacjonarnych

Analizując historię kształcenia i wychowania na przestrzeni czasów widzimy, że człowiek nieustannie poszukuje najlepszych i najefektywniejszych metod przyswajania wiedzy. Początkowo w naturalny sposób wiedza była pozyskiwana przez naśladownictwo i obserwację ludzi bardziej doświadczonych. W obecnym świecie szybkiego postępu technologicznego, ilość koniecznej do pozyskania wiedzy wzrasta, w przeciwieństwie do czasu przeznaczonego na ten proces. Prowadzone są liczne badania dotyczące ludzkiego potencjału oraz zróżnicowania w tym zakresie ze względu na indywidualne predyspozycje, czy chociażby wiek. Badanie wpływu stosowanych metod kształcenia na osiągnięte efekty coraz częściej staje się podstawą do zmian organizacyjnych szkoleń w wielu branżach. Dominika Rozmus, Team Prevent Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Ekonomia BHP – korzyści finansowe

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach jest zasadniczo związane z zasadami organizacji danej działalności. Wymiar ekonomiczny dodaje podejście optymalizacyjne. podejście o charakterze nieekonomicznym zazwyczaj zakłada, że zdrowie i bezpieczeństwo mają swoją wartość wewnętrzną, która na przykład stanowi podstawę zasady „zero wypadków”. podejście ekonomiczne przyjmuje bardziej względne stanowisko, podkreślając, że zasoby są zawsze ograniczone i zawsze muszą być racjonowane. Z tego punktu widzenia nawet życie i zdrowie muszą być porównywane z innymi wartościami, a zasoby muszą być odpowiednio rozdzielone. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Niedostatki współczesnych systemów ewakuacji

W kontekście uwagi poświęcanej przemysłowi 4.0 oraz intensywności poszukiwań metod automatyzacji produkcji, niepokój musi budzić brak merytorycznej dyskusji dot. zwiększania bezpieczeństwa pracowników podczas ewakuacji. dr inż. Karolina Kozłowska, prezes zarządu Smart Technology Group Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadki przy pracy. Najważniejsze jest pierwsze 10 minut!

Wypadki przy pracy. Najważniejsze jest pierwsze 10 minut!

Ponad 56,1 tys. osób zostało poszkodowanych do końca września 2017 roku w wyniku wypadków przy pracy. zgodnie z danymi GUS w czołówce najbardziej wypadkowych branż znalazło się przetwórstwo przemysłowe, handel, transport  i gospodarka magazynowa oraz budownictwo.  Justyna Gościńska-Bociong, Medicover Sp. z o.o.   Ze względu na niezdolność do pracy pracownicy spędzili na zwolnieniach łącznie ponad 1,8 mln dni – oznacza to ponad 33 dni przypadające na jednego poszkodowanego. W wielu sytuacjach skutki wypadku mogły być znacznie mniej poważne, jeśli pomoc udzielona zostałaby od razu. Często więc ludzkie zdrowie i życie zależy od tego, czy pracownicy, czyli świadkowie wypadku, potrafią właściwie zareagować i udzielić pierwszej pomocy. W TEMACIE BEZPIECZEŃSTWA NIE MA MIEJSCA NA KOMPROMISY Według raportu GUS o blisko 18% względem poprzedniego roku wzrosła liczba osób, które uległy przy pracy wypadkom ciężkim, czyli skutkującym m.in. utratą wzroku, słuchu, mowy, chorobą nieuleczalną, a także całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy w zawodzie. Odnotowano również 12-procentowy wzrost wypadków śmiertelnych względem ubiegłego roku. Statystyki mówią, że do 25% wypadków przy pracy dochodzi w trakcie poruszania się. Na drugim miejscu plasuje się operowanie przedmiotami (niemal 17%), a na trzecim – transport ręczny (blisko 15%). – Wypadki przy pracy to często skutek bagatelizowania standardów bezpieczeństwa i utrwalania złych nawyków przy wykonywaniu zadań. Naszą czujność niejednokrotnie usypia też rutyna i powtarzalność czynności. Dlatego tak duże znaczenie ma budowanie wśród pracowników świadomości zagrożeń i poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników. W ślad za tą świadomością musi jednak iść realna wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnia Ireneusz Urbanke, Kierownik Pogotowia i Hot Line Medicover Polska. JAKIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY POWINNI...
BHP podczas robót żelbetowych

BHP podczas robót żelbetowych

Roboty żelbetowe są jednymi z najczęściej wykonywanych prac na budowie.zagadnienie to jest bardzo szerokie, gdyż obejmuje zarówno prace ciesielskie, z substancjami chemicznymi, zbrojarskie, montażowe, prace na wysokości, prace gorące, transport bliski, użytkowanie narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz maszyn. ze względu na tak szerokie spektrum wykonywanych czynności istnieje szereg przepisów określających zarówno zaplanowanie, jak i w efekcie wykonanie prac żelbetowych. Karina Masiak, Team Prevent Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...