BHP w przemyśle gumowym

BHP w przemyśle gumowym

Niniejszy artykuł skierowany jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach zajmujących się produkcją oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych. Zawiera wskazówki dotyczące m. in. minimalizacji i kontroli oparów z tworzyw sztucznych, które wydzielają się m. in. podczas procesów formowania, wytłaczania. Podkreśla potrzebę zmniejszenia tworzenia się oparów poprzez utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym i przestrzegania zalecanych parametrów przetwarzania, takich jak temperatura procesu. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Bhp w salonie odnowy biologicznej

Życie w ciągłym pośpiechu, stresujące sytuacje w pracy, kłopoty domowe, sprzyjają poszukiwaniu miejsc, w którym chociaż przez chwilę możemy oderwać się od codziennej szarości. Doskonałym miejscem do tego przeznaczonym są salony od-nowy biologicznej. Możemy tam poddać się zabiegom o charakterze pielęgnacyjnym, regenerującym oraz relaksacyjnym, poprawiającym nie tylko wygląd, ale również zdrowie fizyczne i psychiczne. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Standardy zapobiegania wypadkom śmiertelnym w ArcelorMittal Poland

Standardy zapobiegania wypadkom śmiertelnym to zbiór wytycznych dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy wynikających zarówno z przepisów prawa krajowego, jak i zasad wprowadzonych przez korporacyjne Biuro BHP. Standardy obowiązują we wszystkich oddziałach na całym świecie, wchodzących w skład grupy ArcelorMittal. W przypadku, gdy przepisy prawa krajowego są bardziej restrykcyjne, wówczas one mają priorytet. Iwona Lang, ArcelorMittal Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Rozwój szkoleń GWO (ang. Global Wind Organization). Standaryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej

Rozwój szkoleń GWO (ang. Global Wind Organization). Standaryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w danej dziedzinie przemysłu wiąże się nie tylko z profesjonalnym przeszkoleniem pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Równie ważne jest ich rzetelne przygotowanie merytoryczne do specyficznych zadań, które będą wykonywali. GWO podjęła próbę standaryzacji wymaganej wiedzy oraz umiejętności pracownika zajmującego się budową, eksploatacją i serwisem elektrowni wiatrowych. W wyniku tych prac wdrożone zostały standardy dwóch rodzajów szkoleń: BST (ang. Basic Safety Training) oraz BTT (and. Basic Technical Training). Adam Mierzwiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w energetyce – praca pod napięciem

BHP w energetyce – praca pod napięciem

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywano po odłączeniu od nich napięcia. Niestety charakteryzowały się one bardzo dużą wypadkowością. Postęp organizacyjny i techniczny w następnych dekadach implikował powstawanie nowych technologii robót, w tym prac pod napięciem (PPN). Ku zdziwieniu analityków bezpieczeństwa pracy, wprowadzenie metod PPN spowodowało znaczny spadek wypadków. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Bezpieczny kierowca

Część zdarzeń będących incydentami drogowymi dotyczy osób, które prowadziły pojazd mechaniczny w ramach swojej pracy. Przepisy odnośnie bezpieczeństwa w pracy stosuje się w taki sam sposób również do czynności wykonywanych na drodze, jak w przypadku wykonywanych na terenie zakładu pracy. Pracodawca jest zobowiązany zarządzać ryzykiem osób prowadzących pojazd mechaniczny w ramach wykonywania czynności zawodowych. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...