porównywarka produktów bhp

Branżowy miesięcznik bhp

„Przyjaciel przy Pracy” jest czasopismem specjalistycznym ukazującym się na rynku od 1949r. poświęconym ochronie człowieka w środowisku pracy.  Zgodnie z ponad 60 – letnią tradycją czasopismo kierowane jest przede wszystkim do społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp, pracodawców,  właścicieli firm szkoleniowych i doradczych oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką bhp.

Wśród stałych współpracowników czasopisma oraz autorów artykułów są specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, m.in. z PIP, MPiPS, CIOP – PIB, IMP, WISBiOP.

Zakres tematyczny czasopisma:

 • prawo pracy,
 • bhp  – dobre praktyki,
 • systemy zarządzania bhp,
 • ergonomia,
 • edukacja w zakresie bhp,
 • medycyna pracy,
 • ochrona środowiska,
 • rozwiązania technologiczne,
 • zagrożenia w miejscu pracy (biologiczne, chemiczne, stres, obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego itd.)
 • przykłady dobrych praktyk BHP
 • relacje z najważniejszych imprez i spotkań branżowych
miesięcznik bhp
miesięcznik prawo pracy
miesięcznik ergonomia