Prenumerata edukacyjna czasopisma BHP


Redakcja miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”, oferuje Państwu prenumeratę czasopisma jako pomoc dydaktyczną dla Państwa uczniów, słuchaczy i studentów.

„Przyjaciel przy Pracy” ukazuje się na rynku już od 68 lat i jest specjalistycznym czasopismem prezentującym zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i prawa pracy. Tematyka miesięcznika to m.in.: aktualności z branży bhp, prawo pracy, przykłady dobrych praktyk – wdrożonych rozwiązań techniczno-organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo pracowników, szczegółowe analizy przyczyn wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, zagrożenia i czynniki występujące w miejscu pracy oraz informacje o nowych produktach i rozwiązaniach służących poprawie warunków pracy.

Główne zalety „Przyjaciela przy Pracy” to praktyczne podejście do prezentowanych tematów, fachowa analiza prezentowanych przypadków i bieżące informacje o zmianach w przepisach z zakresu prawa pracy. „Przyjaciel przy Pracy” to ceniona lektura przez pracodawców, społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp, właścicieli firm szkoleniowych i doradczych oraz uczniów, studentów i słuchaczy kształcących się na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy.

W roku 2017, Redakcja wprowadziła „prenumeratę edukacyjną” (w tym również dostęp do wersji on-line), umożliwiającą zakup miesięcznika w promocyjnej cenie 6,00 PLN za egzemplarz i 66,00 PLN za prenumeratę roczną (cena bez zniżki 13,65 PLN za egzemplarz i 150,15 PLN za prenumeratę roczną), bez dodatkowych kosztów wysyłki. „Prenumerata edukacyjna” to oferta skierowana do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i uczelni oraz do ich uczniów, słuchaczy i studentów.

Prenumerata czasopisma bhp

Adresaci prenumeraty edukacyjnej


  • UCZELNIE

  • SZKOŁY POLICEALNE

  • SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

formularz zamówienia


  • STUDENCI

  • SŁUCHACZE

  • UCZNIOWIE

formularz zamówienia