Innowacyjny projekt ANWILU doceniony przez Unię Europejską

Innowacyjny projekt ANWILU doceniony przez Unię Europejską

ANWIL otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na opracowanie rozwiązania zwiększającego odporność receptury polichlorku winylu na działanie ognia. Jeśli prace badawcze – prowadzone we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa i Politechniką Łódzką – zakończą się sukcesem, wówczas włocławska spółka przystąpi do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji kompozytów ceramizujących na bazie PCW. Ich zastosowanie w budownictwie przyczyni się m.in. do zwiększenia odporności powłok kabli i przewodów na działanie ognia. ANWIL jest wiodącym producentem nawozów azotowych w kraju oraz jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce. Surowiec ten wykorzystywany jest między innymi do produkcji izolacji i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych. Standardowe powłoki kablowe, powstające na bazie tego surowca, w trakcie pożaru ulegają szybkiemu spalaniu. Dlatego eksperci z włocławskiej spółki podjęli działania nad zwiększeniem ich odporności na ogień. Sposobem na uniepalnienie byłoby wytworzenie wokół polichlorku winylu powłoki ceramicznej. Taka warstwa ochronna charakteryzuje się bowiem wysoką twardością oraz odpornością temperaturową rzędu nawet 1000 stopni Celsjusza. ANWIL na realizację trwającego 36 miesięcy projektu badawczo-wdrożeniowego pt. Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie niemal 825 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spółka zaprosiła do współpracy naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa i Politechniki Łódzkiej. Taki dobór uczestników projektu pozwoli na wykorzystanie wiedzy kadry naukowej łódzkiej uczelni, do której należą patenty ceramizacji innych polimerów, specjalistów z Katowic prowadzących badania z zakresu palności oraz ekspertów zatrudnionych w ANWILU. Bartłomiej Samardakiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju w ANWIL S.A., komentując rozpoczęcie prac badawczych, podkreślił: – Zespół projektowy składa się z wybitnych specjalistów, którzy zarówno przy wykorzystaniu najnowszych technologii z branży nie tylko przetwórstwa tworzyw, jak i z uwzględnieniem aktualnych trendów dotyczących tworzenia receptur...
ANWIL wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ANWIL wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opracowanie autorstwa Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalisty ds. BHP w spółce ANWIL otrzymało wyróżnienie w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. To kolejny sukces włocławskiej firmy w obszarze BHP. W ubiegłym roku  ANWIL został bowiem uznany przez Państwową Inspekcję Pracy za najlepszego organizatora bezpiecznej pracy w kraju. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy m.in. z Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami, odpowiedzialnymi za kontrolę warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Rolę sekretarza wydarzenia pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Opracowanie przygotowane przez Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalistę ds. BHP w spółce ANWIL pt. Ocena ryzyka zawodowego w zezwoleniach jednorazowych z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych zostało wyróżnione przez Komisję Konkursową, obradującą pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej w kategorii  przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Komisja doceniła uniwersalność zaproponowanego rozwiązania, które zostało już wdrożone we włocławskiej spółce. Wprowadzenie zezwolenia jednorazowego na prace szczególnie niebezpieczne, uzupełnione o ocenę ryzyka zawodowego, jest dobrą praktyką, możliwą do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie, w którym wymagane są tego typu dokumenty. Jest to dodatkowy punkt, umożliwiający zarówno zezwalającemu, jak wykonawcy dokonanie oceny m.in. tego, czy zostały zastosowane wszystkie możliwe oraz wymagane środki ochrony indywidualnej. Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny m.in. za obszar prewencji i BHP, komentując sukces Jerzego Szatkowskiego, podkreślił: – Bardzo się cieszę, że opracowanie Jerzego zostało nagrodzone. Jest to dla mnie potwierdzenie, że działania, jakie podejmujemy w naszej spółce na rzecz budowy kultury bezpieczeństwa, w tym podnoszenia poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo współpracowników, przynoszą doskonałe efekty. Fakt, że nasi pracownicy przejmują inicjatywę i sami zgłaszają usprawnienia, służące poprawie bezpieczeństwa, umożliwia nam...