Kompetentny społeczny inspektor pracy – w interesie pracodawcy

Kompetentny społeczny inspektor pracy – w interesie pracodawcy

Społeczna inspekcja pracy (SIP) jako pierwsza powinna zadbać o przestrzeganie przepisów prawa pracy, szczególnie w zakresie bhp – zanim do akcji wkroczy Państwowa Inspekcja Pracy. SIP pojawiła się w polskim prawodawstwie 67 lat temu. Nie znaczy to jednak, że – jak często bywa w przypadku relacji pracodawca-związkowcy – kwestia jej praw, obowiązków i odpowiedzialności nie budzi już żadnych wątpliwości. Aktualnie obowiązujące podstawy prawne funkcjonowania społecznej inspekcji pracy tworzą: dwa akty prawne z 1983 r. (Ustawa o społecznej inspekcji pracy i Uchwała Rady Państwa w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy), Rozporządzenie z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także uchwalony w 1974 r. i wielokrotnie nowelizowany Kodeks pracy. Polskie Normy – tylko dla chętnych Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy, w tym przepisów bhp, sprawują przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, a także – w mniejszym zakresie – m.in. Urząd Dozoru Technicznego, nadzór budowlany, urzędy górnicze czy policja i straż pożarna. To jednak, w przeciwieństwie do SIP, nadzór zewnętrzny, objawiający się najczęściej poprzez kontrolę w zakładzie pracy – planową lub będącą efektem otrzymanej skargi. Niejednokrotnie problematyczną kwestią okazują się dla społecznych inspektorów źródła wymagań prawnych dla ich działalności. Oczywiście w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do Kodeksu pracy i innych wspomnianych wcześniej aktów, ale mogą czerpać z ogółu prawa krajowego, a także z unijnych rozporządzeń, dyrektyw i decyzji. – Podobnie zresztą jak z decyzji administracyjnych, a więc różnego rodzaju nakazów pokontrolnych i kar. Inaczej jest natomiast z Polskimi Normami – zauważa Grzegorz Brylonek, trener z Akademii EcoMS, która prowadzi m.in. szkolenia z zakresu odpowiedzialności SIP....
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach wysokiego składowania

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach wysokiego składowania

Od przestrzegania oraz zapewnienia przepisów BHP w magazynie wysokiego składowania zależy bezpieczeństwo ludzi tam pracujących i przebywających. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ww. miejsc powinny przewidywać przeprowadzenie prawidłowej organizacji pomieszczeń magazynowych, zapewnienie odpowiedniego ubioru pracownikom, zapewnienie odpowiedniego oznakowania dróg ewakuacyjnych umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń czy dokonanie prawidłowego montażu systemów wykrywania pożarów i gaszenia ognia. Ponadto praca w pomieszczeniach magazynowych powinna być wspomagana instrukcjami BHP dostarczonymi przez pracodawcę. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
(Nie)Bezpieczny tartak

(Nie)Bezpieczny tartak

Na przestrzeni ostatnich 20 lat polski przemysł drzewny zmienił swoje oblicze. Z dużych państwowych zakładów drzewnych niewiele pozostało, natomiast rozwinęły się małe i średnie zakłady rodzinne. Niejednokrotnie firmy te powstawały w dawnych budynkach gospodarczych (szopach, stodołach) adaptowanych na potrzeby powstających tam mini tartaków. Maszyny instalowane w tych zakładach często pochodziły z importowego demobilu, a niejednokrotnie były samodzielnie wykonywane przez właścicieli. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Proces certyfikacji systemów zarządzania

Proces certyfikacji systemów zarządzania

Proces certyfikacji jest zazwyczaj etapem wieńczącym dzieło wdrożenia systemów zarządzania. Zazwyczaj, ponieważ w praktyce spotykamy jednostki organizacyjne, które po wdrożeniu systemu zarządzania nie przeprowadzają procesu certyfikacji, wykorzystując wdrożony system jako narzędzie do zarządzania organizacją w danym obszarze. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego

Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego

Wydarzenia związane z zawaleniem się dachu i stropu hali wystawowej w Chorzowie w styczniu 2006 r. pokazały ustawodawcy, że w kraju brak jest sprawnego systemu ratownictwa medycznego i jednocześnie przyczyniły się do konieczności przyśpieszenia działań na rzecz jego stworzenia. Ponadto uświadomiły, że w sytuacjach ratujących życie i zdrowie ludzkie ważną role spełniają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...