Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Jednym z niepożądanych zjawisk mogących wystąpić w miejscu pracy jest dyskryminacja. Jest to zjawisko polegające na nierównym, gorszym traktowaniu danej grupy osób ze względu na jakąś cechę taką jak np. płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność. Zjawisko dyskryminacji sprowadza się do uniemożliwiania lub utrudniania równego dostępu do przysługujących praw i przywilejów pracowniczych takich jak m.in. dostęp do szkoleń, prawo do równego wynagrodzenia za pracę na danym stanowisku czy prawo do określonego dodatku do wynagrodzenia. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...