Skąd te objazdy, czyli rzecz o bezpiecznej budowie.

Skąd te objazdy, czyli rzecz o bezpiecznej budowie.

Budownictwo jest branżą, która przoduje w niechlubnej statystyce wypadków w pracy. Niestety, wypadkom ulegają nie tylko ‘budowlańcy’. Zdarza się, że wskutek źle zabezpieczonego placu budowy obrażenia odnoszą także przechodnie czy kierowcy, którzy przypadkowo zjechali na błędnie oznakowany odcinek remontowanej jezdni. Zwężenie drogi, ustanowienie objazdów lub czasowe wyłączenie z ruchu jednego z pasów, to środki zwiększające bezpieczeństwo, jednak nie zawsze są mile widziane przez kierowców. Bezpieczeństwo pracowników to coraz częściej kwestia priorytetowa dla polskich pracodawców.  Z kolei według przepisów BHP, bezpieczne warunki pracy, są prawem, a nie przywilejem każdego zatrudnionego. Zawód pracownika budowlanego postrzegany jest powszechnie jako ryzykowne zajęcie. Co się dzieje w sytuacji, kiedy prace wykonywane są pod ruchem? Praca staje się podwójnie niebezpieczna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wykonawca musi zadbać nie tylko o swoich pracowników, ale także o bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Jego obowiązkiem jest także ochrona pracownika przed tymi niebezpiecznymi sytuacjami, które są konsekwencją zachowania otoczenia – kierowców, cyklistów czy pieszych. Wypadki drogowe, kolizje, potrącenia pracownika lub osób trzecich, to nieszczęśliwe następstwa braku stosowania zasad bezpieczeństwa w pobliżu terenu budowy. Można jednak im zapobiegać. Aby było bezpieczniej Potencjalne niebezpieczne sytuacje związane z prowadzeniem robót pod ruchem można wyeliminować, stosując rozwiązania, które przez zmotoryzowanych mogą być odbierane jako utrudnienia w porannym dotarciu do pracy na czas. Jednakże, na wprowadzeniu objazdu, drogi jednokierunkowej czy zamknięciu danego odcinka jezdni, korzystają wszystkie strony. To gwarantuje bezpieczeństwo pracownikom, jak i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że np. wspomniane czasowe wyłączenie z ruchu odcinka remontowanej ulicy zazwyczaj oznacza krótszą i co niemniej ważne, dokładniejszą realizację prac, co nie jest możliwe w pracy w trybie odcinkowym....
3 Edycja Tygodnia Bezpieczeństwa już 25 kwietnia 2016 roku.

3 Edycja Tygodnia Bezpieczeństwa już 25 kwietnia 2016 roku.

Tydzień Bezpieczeństwa jest wspólną inicjatywą sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – nieformalnego stowarzyszenia dziesięciu wiodących na polskim rynku firm budowlanych. 25 kwietnia bieżącego roku odbędzie się już trzecia edycja tego wydarzenia.  To największa w Polsce akcja na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej. Tydzień Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłorocznych warsztatach, szkoleniach i innych aktywnościach propagujących kulturę BHP wzięło udział ponad 30 tys. osób – pracowników sygnatariuszy oraz podwykonawców w ok. 300 lokalizacjach na terenie całego kraju. Takie działania to kolejny dobry krok ku poprawie bezpieczeństwa w branży budowlanej, która jest zaliczana do najbardziej wypadkowych.  Wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Wspólne działania firm, które na co dzień konkurują ze sobą, pokazują, że bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia jest „Włącz myślenie – planuj i reaguj”. To przesłanie jest wyjątkowo ważne. Mówi bowiem, że każdy pracujący na budowie – niezależnie od stanowiska, miejsca pracy, podległości – jest i powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Jak pokazują statystyki, często gubi nas rutyna, brak wyobraźni czy wreszcie nieznajomość podstawowych procedur dotyczących bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest dobre planowanie działań na budowie, umiejętne prowadzenie prac oraz kompetentny i odpowiedzialny nadzór. Podczas tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa sygnatariusze chcą zwrócić szczególną uwagę na współdziałanie i współodpowiedzialność. Takie działania mogą uratować zdrowie i życie wielu osób. Na poprawę bezpieczeństwa w branży budowlanej sygnatariusze Porozumienia pracują cały rok. Tydzień Bezpieczeństwa jest ukoronowaniem tych działań. To czas, kiedy na setkach budów w całej Polsce są organizowane ciekawe wydarzenia związane z bezpieczeństwem pracy. W poprzednich latach były to m.in. pokazy sprzętu i zabezpieczeń, prelekcje ekspertów  i inspektorów PIP,...
Szkolenia okresowe BHP w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Szkolenia okresowe BHP w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Szkolenie okresowe BHP może być bardzo atrakcyjne i przynosić dobre efekty. Projektując program należy się nastawić nie tylko na przekazanie wiedzy dot. wymagań BHP, ale też umiejętności organizacji pracy w sposób bezpieczny i reagowania gdy zmieniają się warunki. Na podstawie informacji zwrotnej od pracowników w ankietach i wysokim ocenom, możemy powiedzieć „Nam się udało”. Rzetelne szkolenie jest podstawą bezpieczeństwa na budowie. Budownictwo jest sektorem specyicznym pod względem zagrożeń. Występuje nieustanna zmiana przestrzeni i konstrukcji stanowisk pracy. Do tego dochodzą ryzyka związane z pracą na wysokości, używaniem sprzętu ciężkiego, a także zmienne warunki uzależnione od czynników, na które często nie mamy wpływu (np. pogoda). Każda budowa jest inna i realizowana przez różne zespoły i brygady. Nie wystarczy więc standardowa ocena ryzyka dla pracownika na danym stanowisku. Każdy powinien na bieżąco oceniać i eliminować zagrożenia. Oferta szkoleniowa dla pracowników branży budowlanej w Polsce nie odpowiada standardom BHP, jakie wdrażają sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie na swoich budowach. Skoro na rynku nie ma wystarczająco dobrych szkoleń, należy je przygotować. I właśnie takie działania zmierzające ku podniesieniu jakości szkoleń dla pracowników sygnatariuszy i dla podwykonawców podjęło 10 firm skupionych w tym nieformalnym stowarzyszeniu. Porozumienie skorzystało z wzorców funkcjonujących w firmie Skanska, gdzie od 2011 roku szkolenia BHP dla pracowników produkcyjnych, kadry kierowniczej i menadżerów przygotowywane były wewnątrz organizacji. Stworzenie dobrego, atrakcyjnego szkolenia BHP dla budowlańców wymaga dobrego zdeiniowania założeń na początku projektu. W przypadku Skanska wyglądają one następująco: Szkolenie jest zgodne z programem ramowym, ale kolejność tematów jest zgodna z procesem budowy zaczyna się od zagospodarowania placu, wykopów, fundamentów i rozwija się w kolejności technologicznej. Forma szkolenia musi aktywizować uczestników do wymiany...