BHP w branży chemicznej

BHP w branży chemicznej

Zagrożenia ze strony substancji chemicznych stanowią szeroką gamę zagrożeń dla zdrowia pracownika (takich jak podrażnienia, uczulenia, zagrożenia nowotworowe) oraz zagrożeń fizycznych (na skutek łatwopalności, wybuchowości). Za bezpieczeństwo w zakładach przemysłu chemicznego jest odpowiedzialny każdy pracownik. Wymaga to odpowiedniego stroju i sprzętu, znajomości środków chemicznych, z którymi do czynienia mają pracownicy oraz odpowiednich procedur i technik. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Już wkrótce o Dyrektywie SEVESO III w Wieńcu – Zdroju

Już wkrótce o Dyrektywie SEVESO III w Wieńcu – Zdroju

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III to temat konferencji technicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski w dniach 6-7 września w Wieńcu – Zdroju. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast sponsorem głównym został ANWIL. Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych. Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych środków technicznych i zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowanie – w bezpiecznej odległości od nich – nowych inwestycji. Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III będzie poświęcona konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski pod patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Sponsorem głównym wydarzenia został ANWIL. – Program konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III został opracowany z perspektywy potrzeb, a także wyzwań stojących przed administracją, polskim przemysłem oraz sektorem publicznym. W zamyśle ma stanowić odpowiedź na oczekiwania zgłaszane przez przedstawicieli zakładów produkcyjnych oraz pracowników administracji publicznej, stawiających sobie za cel realizację...
Globalne bezpieczeństwo chemiczne głównym tematem szczytu w Targach Kielce

Globalne bezpieczeństwo chemiczne głównym tematem szczytu w Targach Kielce

Rosnące zagrożenia chemiczne Globalne bezpieczeństwo chemiczne głównym tematem szczytu w Targach Kielce Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO to dwa wielkie wydarzenia, które skupiają uwagę świata i wymagają podejmowania rozmów na temat bezpieczeństwa. Nowe zagrożenia terrorystyczne między innymi cyberataki, zamachy z wykorzystaniem łatwo dostępnych środków wybuchowych, takich jak aceton, będą jednymi z głównych tematów pierwszego Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 oraz towarzyszących mu targom CHEM-SAFETY-EXPO. Wydarzenie z udziałem światowej klasy ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego odbędzie się od 18 do 20 kwietnia w Targach Kielce. O rolę lidera w tematyce bezpieczeństwa chemicznego o charakterze globalnym starają się Targi Kielce oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS). Swój udział w Kongresie zadeklarowało kilkanaście delegacji z 40 krajów świata, między innymi USA, Chin, Egiptu, Ukrainy, Kenii, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Korei Południowej, Norwegii, RPA, etc. Od odpowiedzialnego rolnictwa przez terroryzm do bezpieczeństwa przemysłu W ciągu trzech kwietniowych dni, najlepsi specjaliści ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego czy dozoru technicznego będą omawiać najbardziej aktualne zagrożenia w zakresie wykorzystania środków chemicznych. Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego oraz towarzyszące mu Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO to pierwsza na świecie inicjatywa, aby promować i włączyć polskie przedsiębiorstwa w globalny rynek bezpieczeństwa chemicznego i rozwój partnerstw międzynarodowych. Nawiązanie współpracy i obecność międzynarodowych specjalistów sprzyjać będzie przenoszenie do Polski najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego oraz wymianie doświadczeń. Rosnąca liczba uregulowań unijnych w zakresie ochrony środowiska wymaga również wsparcia polskiego przemysłu, gdzie dbałość o bezpieczeństwo chemiczne i ekologiczne nie zatrzyma jego rozwoju, szczególnie w górnictwie węglowym i energetyce. – Chcemy, aby Chemss2016 zapoczątkował stworzenie właśnie w Kielcach stałej międzynarodowej platformy wystawowej, kongresowej i szkoleniowej na rzecz bezpieczeństwa chemicznego...
Materiały niebezpieczne w zakładzie pracy

Materiały niebezpieczne w zakładzie pracy

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności w zakładach pracy mogą występować różne materiały niebezpieczne. Mogą to być materiały wytwarzane w danym zakładzie, przetwarzane, czy też stosowane w procesie produkcji, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...