CEMEX Polska ze Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

CEMEX Polska ze Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

CEMEX Polska otrzymał Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2017-2018, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Kartę wręczono 19 października podczas gali towarzyszącej XIX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Międzyzdrojach. Karta została przyznana CEMEX Polska w uznaniu uzyskanych wyników w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. CIOP-PIB dorocznie ocenia działalność członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, przyznając im Zielone, Srebrne i Złote Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. CEMEX Polska poszerzył grono Liderów we wrześniu 2013 roku. Rok później firma otrzymała Zieloną Kartę na lata 2015-2016, a w 2015 roku Srebrną Kartę na lata 2016-2017. W bieżącym roku CEMEX Polska spełnił warunki, by uzyskać najwyższe wyróżnienie. Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy może otrzymać uczestnik Forum Liderów, który posiada już Srebrną Kartę i co najmniej od 5 lat aktywnie współpracuje z Instytutem. Ponadto, warunkiem jest zachowanie wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie poniżej średniej krajowej oraz opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania BHP. Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu Złotej Karty jest również systematyczna działalność profilaktyczna i poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie przedsiębiorstwa. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia dokonywana przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy pozwala nagrodzić przedsiębiorstwo kartą, która jest ważna przez dwa lata od daty przyznania i uprawnia między innymi do korzystania ze wsparcia Instytutu w szerzeniu osiągnięć naukowych mających na celu poprawę BHP oraz uczestnictwie w licznych organizowanych wydarzeniach związanych z tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego i kruszyw. Globalna skala działania oraz dobra znajomość lokalnych rynków sprawia, że od ponad 110 lat CEMEX dostarcza wysokiej...

Kampania społeczna na rzecz promocji zdrowia pracujących „ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY”

„Zdrowie” zostało zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia, jako stan pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, co stanowi podstawę dobrego i godnego życia. Niestety, nie każdy przywiązuje wagę do tego obszaru życia. Dlatego istnieje potrzeba prowadzenia działań, dzięki którym ludzie zaczną zwracać większą uwagę na stan swojego zdrowia i będą mieli większy wpływ na czynniki go kształtujące. Także w miejscu pracy. Jedną z inicjatyw z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznych zachowań w miejscu pracy jest tegoroczna kampania społeczna pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, realizowana przez CIOP-PIB w ramach III etapu (2014-2016) programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Celem kampanii jest budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy. Więcej informacji...

Specjaliści BHP – kompetentni i wykształceni

Zwiększający się popyt na pracowników widoczny jest nie tylko w ogólnej liczbie ofert pracy, ale i w zapotrzebowaniu na konkretnych specjalistów. Zmiany zachodzące na rynku pracy, to także wyzwanie dla pracodawców, związane nie tylko z rekrutacją, ale i bezpieczeństwem pracowników. W realizacji tych zadań niezbędna jest pomoc specjalistów BHP. Praca w BHP jest definiowana jako służba i podlega zasadom opisanym w rozporządzeniach rządowych. Dotyczy to także rodzajów oraz nazw stanowisk w obszarze BHP. Stanowiska pracowników służby BHP są określane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracowników BHP gradacja stanowisk także wynika ze wspomnianego rozporządzenia – najniższym stanowiskiem w obszarze BHP jest stanowisko inspektora – w przypadku którego wymagane jest wykształcenie średnie techniczne w obszarze BHP. Kolejnym stopniem jest stanowisko starszego inspektora ds. BHP posiadające co najmniej 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie BHP. Specjalistą ds. BHP może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie w kierunku BHP oraz co najmniej rok pracy w służbie BHP. Kolejne stanowiska starszego specjalisty ds. BHP oraz głównego specjalisty ds. BHP związane są ze stażem pracy. – Jak pokazało badanie opinii „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015”, które zostało zrealizowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy wśród polskich pracodawców, kwestie organizacji pracy związane z jej bezpieczeństwem są coraz istotniejsze – mówi Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Wschodnią i Azję Centralną TenCate Protective Fabrics. – Zdecydowana większość badanych (69 proc.) uważa, że dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy ma największe znaczenie przede wszystkim dla pracowników, w drugiej kolejności dla pracodawców (17 proc.). Jednak tylko 10 proc. polskich pracodawców uważa, że...
Mistrzostwa Kadry BHP 2016 rozstrzygnięte

Mistrzostwa Kadry BHP 2016 rozstrzygnięte

Już po raz drugi Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Najlepszy wynik uzyskała Dagmara Dzięgiel-Paluch, która pokonała 750 konkurentów. Kolejne miejsca na podium zajęli Łukasz Kaźmierczyk i Milena Adach. Właśnie zakończyła się druga edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP. W tym roku do testu wiedzy przystąpiło blisko 750 osób, które łącznie poświęciły ponad 36 godzin na odpowiedzi na pytania konkursowe. Najlepsi z nich stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe nagrody. W konkursie udział wzięli managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwiązani zawodowo z branżą. Największa liczba zgłoszeń pochodziła z województwa mazowieckiego (15 proc.) i śląskiego (12 proc.). – Już drugi rok z rzędu zorganizowaliśmy konkurs wiedzy dla specjalistów i miłośników branży BHP. W tej edycji udział wzięło blisko dwa razy więcej uczestników niż rok temu. Taki wynik jest dla nas miłym zaskoczeniem, ale też pokazuje jak chętnie osoby związane z branżą stają do rywalizacji. – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Trzydzieści osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, zakwalifikowało się do drugiego etapu, w którym na uczestników czekał kolejny test oraz studium przypadku do rozwiązania. Dodatkowym utrudnieniem w tej edycji konkursu były ujemne punkty przyznawane za udzielenie błędnej niepoprawną odpowiedzi. Tylko jedna osoba w pierwszym etapie uzyskała maksymalną liczbę punktów. – Tegoroczne Mistrzostwa Kadry BHP okazały się dla uczestników jeszcze większym wyzwaniem niż w...

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY 44. edycja

W dniu 29 lutego 2016 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. KATEGORIE KONKURSU Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach: • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne, • kategoria B – prace naukowo-badawcze, • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Kategoria A – do Rad Terenowych NOT – do 31 maja 2016 r. Kategoria A, B, C – do Sekretariatu Konkursu – do 31 sierpnia 2016 r. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2016 r. Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 tel. (22) 623 36 83 e-mail: ciop@ciop.pl Regulamin konkursu RegulaminOKPWP2016.pdf (170...