Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce – potrzeba zmian

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce – potrzeba zmian

Relacja z konferencji: “Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce – potrzeba zmian” II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Polsce Czy możemy być zadowoleni z obecnej sytuacji w świecie pracy w Polsce? Czy możemy być zadowoleni gdy częstość wypadków śmiertelnych jest dwukrotnie większa niż w Niemczech i czterokrotnie większa niż Wielkiej Brytanii a biorąc pod uwagę statystyki w branżach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej? Czy możemy być zadowoleni mając świadomość jak o tzw. „bhp” myśli i mówi wielu pracodawców? Czy możemy być zadowoleni wiedząc, że poważnym wypadkom ulega wiele osób, które nie mają zapewnionej nawet minimalnej ochrony prawnej i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym? Takie pytania stawiali uczestnicy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – czy potrzebujemy nowego prawa i nowego podejścia?” 30 marca br. w hotelu MDM w Warszawie. Patronem wydarzenia był miesięcznik „Przyjaciel przy pracy”. Założenia obecnie obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących „bezpieczeństwa i higieny” pracy zostały określone niemal 40 lat temu. W okresie transformacji ustrojowej, w którym istotnym przeobrażeniom ulegało wiele dziedzin organizacji pracy i życia nie dokonano zasadniczych zmian w istniejącym wcześniej systemie ochrony pracy. Choć akcesja Polski do Unii Europejskiej była związana z implementacją postanowień wspólnotowego prawa nie miały one rewolucyjnego wpływu na kształt przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Analiza rozwiązań prawnych i otoczenia kulturowego pozwala na stwierdzenie, że podejście do ochrony pracy w Polsce zbliżone jest do funkcjonującego w krajach postsocjalistycznych. Różni się ono natomiast wielu istotnych elementach od modelu i praktyki krajów anglosaskich i skandynawskich. Przejawia się to w rozumieniu tego co w...