Charakterystyka najczęściej stosowanych gazów technicznych

Charakterystyka najczęściej stosowanych gazów technicznych

Stosując materiały niebezpieczne pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego użytkowania karty charakterystyki tych materiałów. Karty charakterystyki są dokumentami bardzo obszernymi, zawierającymi informacje niezbędne z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i przewozu materiałów niebezpiecznych. Kontrolując zakład pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, warto znać właściwości najczęściej stosowanych gazów technicznych. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...