Niektóre prace z zakresu gospodarki leśnej – tematyczna lista kontrolna

Niektóre prace z zakresu gospodarki leśnej – tematyczna lista kontrolna

Zgodnie z informacjami i opracowaniami statystycznymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (Warszawa 2015 r.) w 2014 r. na 49791 zatrudnionych w leśnictwie: –    odnotowano 235 zachorowań na choroby zawodowe, w tym 224 na choroby zakaźne lub pasożytnicze, –    388 osób uległo wypadkom przy pracy, w tym zaistniały 4 wypadki śmiertelne i 5 wypadków ciężkich. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Piotrem Gotowickim zajmującym Stanowisko ds. BHP w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie

Wywiad z Piotrem Gotowickim zajmującym Stanowisko ds. BHP w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa. W Unii Europejskiej to największa organizacja tego typu, która gospodaruje znaczną powierzchnią naszego kraju zajętą przez lasy. Misja Lasów Państwowych to zarządzanie lasami na wielu płaszczyznach – począwszy od dbałości o różnorodność biologiczną lasów, jej ochronę przed zagrożeniami, zanieczyszczeniami, skutkami wandalizmu i kłusownictwa, prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, udostępnianie lasów całemu społeczeństwu, po działania promocyjne i edukacyjne. W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zajmuje Pan Stanowisko ds. BHP, czy mógłby Pan przybliżyć naszym Czytelnikom główne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z charakterem Państwa działalności? Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...