Wywiad z Januszem Franczykiem – Koordynatorem BHP SITA Polska Sp. z o.o.

Wywiad z Januszem Franczykiem – Koordynatorem BHP SITA Polska Sp. z o.o.

SITA Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowej Grupy SUEZ jest wiodącym operatorem na rynku gospodarki odpadami – komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz utrzymania czystości. Oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, podejmując działania na każdym etapie procesu przetwarzania odpadów tj. począwszy od ich zbiórki, poprzez odzysk surowcowy, biologiczny i energetyczny, po ostateczne unieszkodliwianie odpadów przez spalanie lub składowanie.   Rozwiązania technologiczne i logistyczne w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami realizowane są przez Państwa w bardzo szerokim zakresie i na wielu obszarach, takich jak zbiórka odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, zbiórka selektywna i sortowanie odpadów, recykling, odzysk surowców wtórnych, odzysk biologiczny i energetyczny, produkcja paliw alternatywnych (RDF), unieszkodliwianie odpadów przez ich spalanie lub składowanie, utrzymanie czystości w miastach zarówno zimą jak i latem, usługi asenizacyjne i usługi dla przemysłu, oczyszczanie gleb. To bardzo szeroki obszar działalności. Zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i zarządzanie BHP realizowane jest przez Państwa na każdym z tych obszarów. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym Czytelnikom jak wygląda realizacja działań z tym związanych? Kluczem jest słowo, którego użył Pan na początku pytania: kompleksowa gospodarka. Podobnie jest w zarządzaniu – podchodzimy do tego tematu kompleksowo i w sposób zrównowa- żony. Mamy wdrożony i ciągle rozwijany Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. System ten pozwala całościowo spojrzeć na wszystkie procesy zachodzące w naszej organizacji – może łatwiej będzie to przedstawić na przykładzie: jeżeli chcemy np. zatrudnić podwykonawcę na wykonanie prac budowlanych, to już na etapie zbierania ofert włączone są aspekty ochrony środowiska i BHP, aby nasz potencjalny podwykonawca znał standardy SUEZ i był przygotowany na nasze wymagania. Olbrzymim plusem, jest fakt, że koordynator procesów certyfikacji,...