Ogólnopolskie Mistrzostwa Kadry BHP

Ogólnopolskie Mistrzostwa Kadry BHP

W tym roku już po raz drugi,  Koalicja Bezpieczni w Pracy zorganizuje ogólnopolski konkurs wiedzy dla pracowników służby BHP, przedstawicieli środowisk akademickich oraz pasjonatów. Mistrzostwa ruszą 4 maja, a na uczestników, oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza Kadry BHP, czekają nagrody w postaci m.in. iPhona, tabletu, aparatu fotograficznego, kurtek, szkoleń i voucherów na konferencje branżowe. Celem konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz uaktualnienie prestiżowego rankingu specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inicjatywa Koalicji to także okazja do wymiany doświadczeń i integracji środowiska służby BHP. –W minionym roku Mistrzostwa spotkały się z dużym zainteresowaniem, niemal 500 osób przystąpiło do rywalizacji! Oznacza to, że eksperci z branży BHP chętnie podejmują nowe wyzwania i lubią podnosić swoje kwalifikacje – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska. Cieszymy się, że jako Koalicja stworzyliśmy  konkurs, który pozwala na sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz porównanie się z najlepszymi w branży –  dodaje. Mistrzostwa Kadry BHP  składać się będą z dwóch etapów. Pierwszy potrwa od 4 do 18 maja 2016 r. W tym czasie na stronie internetowej Koalicji Bezpieczni w Pracy (www.bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa) dostępny będzie  test zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru.  Trzydzieści osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do finału, który wyłoni ostatecznych zwycięzców. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do wypełniania testu. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany będzie punkt, brak odpowiedzi nie będzie punktowany, a za niepoprawną odpowiedź uczestnik otrzyma punkt ujemny. Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach od  23 do 30 maja 2016. Tu również będzie test wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku, którego rozwiązanie oceniać będzie...