29.11 UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA (ARCHITEKTURA HIGH-TECH) w Gdyni Innowacyjne rozwiązania i systemy | SMART CITY, LEED, TGIS i DGNB

29.11 UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA (ARCHITEKTURA HIGH-TECH) w Gdyni Innowacyjne rozwiązania i systemy | SMART CITY, LEED, TGIS i DGNB

Czy architektura może być HIGH-TECH? I co do tego ma BIM? Odpowiedź na to i inne pytania już podczas najbliższej konferencji DND Project poświęconej nowoczesnym i niestandardowym rozwiązaniom technologicznym w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej i budynków wielokondygnacyjnych. O zaawansowanych technologiach m.in.: SMART CITY, LEED, TGIS, DGNB będzie można posłuchać podczas 4 specjalnych sesji konferencji już 29 listopada w godz. 09.00-16.00 w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Analizie zostaną poddane m. in. możliwości spełnienia wymagań przeciwpożarowych w aranżacji przestrzeni w nowoczesnych budynkach biurowych. W szczególności problemy i nieprawidłowości występujące przy projektowaniu, realizacji i odbiorach takich obiektów z punktu widzenia projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Co czeka na uczestników konferencji? Duża dawka wiedzy i praktyki w jedynym czasie i miejscu. Wymiana doświadczeń, testowanie rozwiązań oraz specjalne panele na zasadzie case study m.in. n.b. możliwości wykorzystania ośrodków przetwarzania danych dedykowanych dla miast, gmin i powiatów jako partnerskiego przedsięwzięcia oraz z zakresu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w aspekcie serwisu i konserwacji. W programie przewidziano cztery panele tematyczne: Innowacyjne Rozwiązania Konstrukcyjne i Projektowe, Zaawansowane Technologie: SMART CITY, LEED, INTERIOR DESIGN i TGIS, DGNB; Panel Praktyczny – CASE STUDY oraz panel Ewakuacja Budynków Użyteczności Publicznej. Oprócz wymienionych konferencji towarzyszyć będzie szereg prezentacji i testów rozwiązań mających wpływ na funkcjonowanie obiektów oraz ich infrastrukturę techniczną. Panele Eksperckie poprowadzą goście specjalni wydarzenia Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, V-ce Prezydent Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz znawca tematu w zakresie projektowania i opiniowania budynków wysokościowych a także Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni – Prezes SITP Oddziału Gdańskiego. Dla kogo? Projektujesz? Kierujesz budową? Zarządzasz obiektami i ich bezpieczeństwem?  Prowadzisz aktualnie inwestycje? Opiniujesz i nadzorujesz odbiory? Chcesz...
Ryzyka w zarządzaniu podwykonawcami. Konferencja 24-25.11.2016

Ryzyka w zarządzaniu podwykonawcami. Konferencja 24-25.11.2016

Ryzykowni podwykonawcy nie muszą być standardem Współczesny biznes wymaga elastycznego podejścia, dlatego terminy „outsourcing” czy „podwykonawca” weszły na stałe do słowników wielu branż. Niestety, wypadki przy pracy bardzo często dotyczą właśnie podwykonawców, ale wymierne straty mogą ponieść także zlecający prace. Jednak korzystanie z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne nie musi oznaczać braku nadzoru nad spełnianiem standardów w zakresie BHP. W interesie zlecającego prace leży zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracującym na terenie jego zakładu pracy czy placu budowy – niezależnie od tego, kto te osoby zatrudnia. Nierzadko dość szybko przekonuje się, jak mały wpływ ma na sposób pracy podwykonawców. Odpowiedzialność i straty wizerunkowe Skutki bywają tragiczne. W ciągu ostatniej dekady nie brakowało zdarzeń, w których – na skutek błędów, uchybień, ale i celowego łamania przepisów przez podwykonawców – ginęli ludzie. Przykłady to choćby wybuch metanu i pyłu węglowego w jednej z kopalni czy spadek platformy podczas prac wysokościowych przy remoncie komina. – Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność za takie zdarzenia spoczywa na podwykonawcy. Na tym jednak skutki takiego wydarzenia się nie kończą – mówi Aleksander Myśkow, prezes Zarządu EcoMS Consulting, firmy specjalizującej się m.in. w opracowywaniu i audytowaniu standardów bezpieczeństwa pracy. – Wypadki, które zdarzają się na terenie firmy zlecającej prace, odbijają się bardzo negatywnie na jej wizerunku. W świat idzie komunikat: „Na budowie firmy X nie jest bezpiecznie. Oni nie dbają o zdrowie i życie pracowników”. Często w powszechnej opinii to zleceniodawca jest odpowiedzialny za wypadek i zwykle to jego nazwa pojawia się w mediach. A jeśli jednocześnie prezentuje się jako firma odpowiedzialna społecznie, grozi mu całkowita utrata wiarygodności – dodaje Aleksander Myśkow. Dlatego tak ważna w kontekście zarządzania bezpieczeństwem...
Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym” 3-4 czerwca 2016 r. Koszalin

Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym” 3-4 czerwca 2016 r. Koszalin

W dniach 3-4 czerwca 2016 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Koszalin, Słupsk, Piła oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zorganizowali w ramach kampanii prowadzonej przez CIOP-PIB pt. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” konferencję pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”. Konferencja odbyła się w Hotelu Gromada w Koszalinie. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób. Konferencja miała charakter ogólnopolski. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Państwowa Inspekcja Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Urząd Dozoru Technicznego. Na spotkanie przybył również Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Pan Waldemar Kozłowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące wydawnictwa: Promotor BHP, Przyjaciel Przy Pracy, Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka,  Atest, Asystent BHP.pl specjalistyczny portal BHP, Tarbonus,  ODDK oraz TV MAX, TVP3,  Miasto Tygodnik Koszaliński, ekoszalin.pl. W pierwszym dniu konferencji wystąpili m.in. pani Elżbieta Bożejewicz – Prezes ZG OSPSBHP, która omówiła zasady etyki zawodowej służby bhp. Pan dr inż. Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera z Łodzi przedstawił uczestnikom konferencji potencjalne dolegliwości i urazy występujące w transporcie ręcznym oraz sposoby ich zapobiegania. Pan dr inż. Marcin Milanowicz z CIOP-PIB w Warszawie omówił skuteczność działania elementów bezpieczeństwa chroniących operatora przed skutkami przewrócenia wózka jezdniowego. Na temat oceny ryzyka zawodowego w transporcie wewnątrzzakładowym oraz o wypadkach przy pracy w tej branży opowiedział Pan Piotr Szymański Starszy Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie. Pani Alina Rutkowska Starszy Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła program dotyczący dofinansowania przedsiębiorstw, w celu poprawy bezpieczeństwa...

XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu

W dniach 22-25 maja 2016 r. w Gniewie odbędzie się XVII Międzynarodowa Konferencja Noise Control 2016. Jest to najważniejsza z organizowanych w Polsce międzynarodowa konferencja akustyczna poświęcona zwalczaniu hałasu i drgań mechanicznych. Organizatorzy wydarzenia to Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, organizatorem przemysłowym jest natomiast Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miesięcznik Przyjaciel przy Pracy objął konferencję patronatem medialnym. Konferencja jest adresowana do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach i pracach rozwojowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. zw. dr hab. inż. Adam Lipowczan, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska prof. nadzw....
Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce – potrzeba zmian

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce – potrzeba zmian

Relacja z konferencji: “Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce – potrzeba zmian” II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Polsce Czy możemy być zadowoleni z obecnej sytuacji w świecie pracy w Polsce? Czy możemy być zadowoleni gdy częstość wypadków śmiertelnych jest dwukrotnie większa niż w Niemczech i czterokrotnie większa niż Wielkiej Brytanii a biorąc pod uwagę statystyki w branżach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej? Czy możemy być zadowoleni mając świadomość jak o tzw. „bhp” myśli i mówi wielu pracodawców? Czy możemy być zadowoleni wiedząc, że poważnym wypadkom ulega wiele osób, które nie mają zapewnionej nawet minimalnej ochrony prawnej i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym? Takie pytania stawiali uczestnicy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – czy potrzebujemy nowego prawa i nowego podejścia?” 30 marca br. w hotelu MDM w Warszawie. Patronem wydarzenia był miesięcznik „Przyjaciel przy pracy”. Założenia obecnie obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących „bezpieczeństwa i higieny” pracy zostały określone niemal 40 lat temu. W okresie transformacji ustrojowej, w którym istotnym przeobrażeniom ulegało wiele dziedzin organizacji pracy i życia nie dokonano zasadniczych zmian w istniejącym wcześniej systemie ochrony pracy. Choć akcesja Polski do Unii Europejskiej była związana z implementacją postanowień wspólnotowego prawa nie miały one rewolucyjnego wpływu na kształt przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Analiza rozwiązań prawnych i otoczenia kulturowego pozwala na stwierdzenie, że podejście do ochrony pracy w Polsce zbliżone jest do funkcjonującego w krajach postsocjalistycznych. Różni się ono natomiast wielu istotnych elementach od modelu i praktyki krajów anglosaskich i skandynawskich. Przejawia się to w rozumieniu tego co w...