Kongres Pożarnictwa FIRE|WROCŁAW 2017 – start sezonu 2017.  Ważne zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Kongres Pożarnictwa FIRE|WROCŁAW 2017 – start sezonu 2017. Ważne zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

23 lutego to data ważna w branży przeciwpożarowej, rozpoczyna się bowiem tegoroczny cykl KONGRESÓW POŻARNICTWA FIRE|2017 – wydarzeń branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej poświęconych bezpieczeństwu obiektów budowlanych już na etapie projektowania. Kongresy to wydarzenia bezpłatne mające na celu upowszechnianie, popularyzację oraz szerzenie wiedzy technicznej i merytorycznej w dziedzinie bezpieczeństwa. Cieszące się b.dobrą reputacją w środowisku uczestników konferencji tj.: projektantów, montażystów i integratorów systemów, przedsiębiorstw budowlanych i grup deweloperskich oraz środowisku pożarniczym PSP i OSP, służb i organizacji ratowniczych, działów technicznych administracji państwowej i samorządowej.  Organizatorzy jak corocznie rozpoczynają rok największym wydarzeniem w makroregionie – konferencją we Wrocławiu. Udział w wydarzeniu potwierdziło już ponad 250 uczestników – trwają ostatnie przygotowania…… a co za tym idzie przybywa nowości kongresowych. W tym roku oprócz ważnych zmian od 2017 r. w dyrektywach, postępowaniu administracyjnym, kodeksie spółek oraz przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i kodeksu urbanistyczno-budowlanego na gości  FIRE|WROCŁAW 2017 – czeka bogaty blok poświęcony postępowaniu biernej ochronie przeciwpożarowej, detekcji i sygnalizacji pożarowej, nowości w zakresie oświetlenia awaryjnego, ale to nie wszystko w programie również oddymianie i ewakuacja, nowości w systemach zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych, wymagania p.poż dla kabli i przewodów oraz wiele innych….. Wśród wiodących tematów na wyróżnienie zasługują przygotowane przez Radę Programową – Panele Eksperckie, którym na koniec towarzyszyć będzie Debata Ekspertów n.b zasad planowania, realizacji inwestycji i przygotowania obiektów do odbiorów po wejściu zmian od 2017r. z punktu widzenia projektanta, inwestora, rzeczoznawcy ds p.poż oraz organów nadzoru Państwowej Straży Pożarnej! Wydarzeniu od kilku już edycji towarzyszy stały element kongresu WARSZTATY POŻAROWE pod Patronatem POLON-ALFA honorowany Certyfikatem po odbyciu szkolenia, na warsztaty zapraszamy od godz. 14.30 – zapisy u Organizatora! Na praktyków czeka bogaty...