ANWIL wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ANWIL wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opracowanie autorstwa Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalisty ds. BHP w spółce ANWIL otrzymało wyróżnienie w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. To kolejny sukces włocławskiej firmy w obszarze BHP. W ubiegłym roku  ANWIL został bowiem uznany przez Państwową Inspekcję Pracy za najlepszego organizatora bezpiecznej pracy w kraju. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy m.in. z Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami, odpowiedzialnymi za kontrolę warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Rolę sekretarza wydarzenia pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Opracowanie przygotowane przez Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalistę ds. BHP w spółce ANWIL pt. Ocena ryzyka zawodowego w zezwoleniach jednorazowych z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych zostało wyróżnione przez Komisję Konkursową, obradującą pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej w kategorii  przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Komisja doceniła uniwersalność zaproponowanego rozwiązania, które zostało już wdrożone we włocławskiej spółce. Wprowadzenie zezwolenia jednorazowego na prace szczególnie niebezpieczne, uzupełnione o ocenę ryzyka zawodowego, jest dobrą praktyką, możliwą do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie, w którym wymagane są tego typu dokumenty. Jest to dodatkowy punkt, umożliwiający zarówno zezwalającemu, jak wykonawcy dokonanie oceny m.in. tego, czy zostały zastosowane wszystkie możliwe oraz wymagane środki ochrony indywidualnej. Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny m.in. za obszar prewencji i BHP, komentując sukces Jerzego Szatkowskiego, podkreślił: – Bardzo się cieszę, że opracowanie Jerzego zostało nagrodzone. Jest to dla mnie potwierdzenie, że działania, jakie podejmujemy w naszej spółce na rzecz budowy kultury bezpieczeństwa, w tym podnoszenia poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo współpracowników, przynoszą doskonałe efekty. Fakt, że nasi pracownicy przejmują inicjatywę i sami zgłaszają usprawnienia, służące poprawie bezpieczeństwa, umożliwia nam...
Laureaci StandOUT. SAWO 2016

Laureaci StandOUT. SAWO 2016

Zaprojektowane żeby wyróżnić firmę… Znamy laureatów 30. Edycji StandOUT. SAWO 2016. Na 26 wyróżniających się kreacji wystawienniczych, które znalazły się w finale, głosowało 648 osób. Oglądając dobrze zaprojektowane stoiska mogliśmy nie tylko nadrobić zaległości w trendach w branży wystawienniczej, ale również uzyskać cenne informacje na temat marek i ich produktów. Ilość głosujących świadczy o tym, że wzbudziły one również wiele emocji wśród kilku tysięcy wirtualnie odwiedzających portal Exspace w czasie trwania StandOUT. Oczywiście nie byłoby tego sukcesu bez Państwa – Wystawców wsparcia. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w głosowanie i promocje Konkursu. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali! StandOUT. – konkurs na stoiska, które poprawiają standardy architektury i wzornictwa w branży wystawienniczej – organizowany jest przez Portal Exspace od roku 2012. Misją portalu jest służenie pomocą przedsiębiorstwom i projektantom w świadomym wykorzystywaniu imprez targowych do kreowania i wzmacniania wizerunku oraz promocja dobrego designu wystawienniczego. Partnerem Medialnym Wydarzenia był Branżowy Miesięcznik BHP ‚Przyjaciel przy Pracy’. Zwycięzcy głosowania StandOUT. SAWO 2016 I. Miejsce – stoisko firmy ROCK II. Miejsce – stoisko firmy Kegel-Błażusiak projekt: Kegel-Błażusiak realizacja: Kegel-Błażusiak III. Miejsce – stoisko firmy Cerva Dodatkowo Jury StandOUT. pod przewodnictwem arch. Urszula Kałużnej – redaktor naczelnej Exspace – przyznało Wyróżnienia Honorowe następującym firmom: – stoisko firmy Lemigo projekt: BRAK STUDIO Cezary Brak realizacja: Allinevent Wysogotowo – stoisko firmy Fristads Kansas Poland projekt: Fristads Kansas Poland realizacja: Fristads Kansas Poland – stoisko firmy Ogniochron – stoisko firmy ORK Wear – stoisko firmy Uvex – stoisko firmy ARTRA Laureatom i finalistom gratulujemy wybitnych realizacji! Z niecierpliwością czekamy już na rok 2018 i kolejne spotkania. Dyplomy zostaną przesłane do Państwa pocztą i mailem w postaci .pdf. Uprzejmie prosimy o...
Ogólnopolskie Mistrzostwa Kadry BHP

Ogólnopolskie Mistrzostwa Kadry BHP

W tym roku już po raz drugi,  Koalicja Bezpieczni w Pracy zorganizuje ogólnopolski konkurs wiedzy dla pracowników służby BHP, przedstawicieli środowisk akademickich oraz pasjonatów. Mistrzostwa ruszą 4 maja, a na uczestników, oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza Kadry BHP, czekają nagrody w postaci m.in. iPhona, tabletu, aparatu fotograficznego, kurtek, szkoleń i voucherów na konferencje branżowe. Celem konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz uaktualnienie prestiżowego rankingu specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inicjatywa Koalicji to także okazja do wymiany doświadczeń i integracji środowiska służby BHP. –W minionym roku Mistrzostwa spotkały się z dużym zainteresowaniem, niemal 500 osób przystąpiło do rywalizacji! Oznacza to, że eksperci z branży BHP chętnie podejmują nowe wyzwania i lubią podnosić swoje kwalifikacje – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska. Cieszymy się, że jako Koalicja stworzyliśmy  konkurs, który pozwala na sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz porównanie się z najlepszymi w branży –  dodaje. Mistrzostwa Kadry BHP  składać się będą z dwóch etapów. Pierwszy potrwa od 4 do 18 maja 2016 r. W tym czasie na stronie internetowej Koalicji Bezpieczni w Pracy (www.bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa) dostępny będzie  test zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru.  Trzydzieści osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do finału, który wyłoni ostatecznych zwycięzców. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do wypełniania testu. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany będzie punkt, brak odpowiedzi nie będzie punktowany, a za niepoprawną odpowiedź uczestnik otrzyma punkt ujemny. Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach od  23 do 30 maja 2016. Tu również będzie test wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku, którego rozwiązanie oceniać będzie...